fic-szkolenia.pl

XXI Doroczny Zjazd Głównych Księgowych i Dyrektorów d/s Finansowych podmiotów leczniczych.

Miejsce szkolenia: 
Data rozpoczęcia szkolenia: 
poniedziałek, 3 Czerwiec, 2024
Data zakończenia szkolenia: 
czwartek, 6 Czerwiec, 2024

XXI Doroczny Zjazd Głównych Księgowych i Dyrektorów  d/s Finansowych podmiotów leczniczych.

 

Polańczyk 3-6 czerwca 2024r.

 

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie z-ca dyrektora ds. finansowych –głowny księgowy  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej (II kadencja). Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych.

 

Rachunkowość, podatki i finanse podmiotów leczniczych w 2024 roku

 1. Regulacje prawne, stanowiska ministerstwa (MF, MZ)  i innych organów (NFZ, ZUS) mających  wpływ na finanse i rachunkowość podmiotów leczniczych:
 • Zasady (polityka) rachunkowości – uproszczenia, wyceny, zasady ewidencji nietypowych operacji w podmiotach leczniczych.
 • Rozliczenia z NFZ – zasady finansowana i fakturowania  świadczeń, świadczenia ryczałtowe, limitowane i nielimitowane.
 • Dotacje, środki UE i nieodpłatne otrzymania.
 1. Przegląd zmian podatkowych w 2024 roku  i orzecznictwa w zakresie CIT, PIT, VAT w podmiotach leczniczych.
 2. Podatek CIT – wybrane zagadnienia
 • Przychody i koszty podatkowe – zasady kwalifikacji; ujęcie podatkowe a bilansowe,
 • NKUP -  koszty niestanowiące kosztów podatkowych w podmiotach leczniczych,
 • Opodatkowanie wydatków na cele „niestatutowe” – omówienie na przykładach.
 • Dochody wolne – zasady kwalifikacji i ujęcia w rozliczeniu podatkowym,
 • Podatek u źródła w podmiotach leczniczych,
 1. Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w praktyce podmiotów leczniczych.
 2. Podatek VAT w 2024 roku – istotne zagadnienia:
 • E-faktury w ramach KSeF –kontynuacja prac wdrożeniowych.
 • Refakturowanie (media, najem, świadczenia zdrowotne, inne),  prawidłowość stosowanych stawek VAT.
 • Zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych.
 1. Procedury wspomagające prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych:
 • Procedura należytej staranności w VAT - przykłady
 • Procedury windykacyjne (dochodzenia, umorzenia, nieściągalności wierzytelności),
 • Zasady wystawiania faktur i innych dokumentów przychodowych,
 • Procedura zaciągania zobowiązań w świetle finansów publicznych,
 • Obrót bezgotówkowy w podmiotach leczniczych – procedury bezpieczeństwa i zakres odpowiedzialności księgowych.
 1. Plan finansowy i inwestycyjny podmiotów leczniczych:
 • zasady tworzenia i terminy sporządzania planów,
 • propozycja układu i zakresu informacji w planach,
 • przesłanki i zasady sporządzania korekt,
 • monitorowanie realizacji i odchyleń wartości planowanych,
 • nakłady inwestycyjne a plan finansowy,
 • postępowanie przy przekroczeniu planów finansowego i inwestycyjnego,
 • odpowiedzialność głównego księgowego i kierownika jednostki dot. planów finansowych i inwestycyjnych.

Dostępny podmiot leczniczy– czyli jak się skutecznie przygotować  do aplikowania  o środki zewnętrzne

 

Zygmunt Klimczuk - Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, Europeistykę na UMCS w Lublinie oraz Szkołę Trenerów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie jako ekspert ds. badań i analiz oraz ekspert ds. dostępności. Był zatrudniony w projektach m.in. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, „Dostępne NGO na PLUS”, „Lubelskie Gwarancje na START – monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – Wspólna Sprawa”. Trener w projekcie “Szkolenia dotyczące Wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób Niepełnosprawnych”. Prowadził szkolenia dla koordynatorów dostępności w Fundacji „Dostępni” w zakresie audytowania dostępności w JST w projektach m.in.:  „Akademia samorządowa: Dostępność plus – ZIT Lubelski”, „Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Wschodniego”, „Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Centralnego”, „Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Południowo Zachodniego”. Ukończył szkolenia w zakresie audytowania dostępności architektonicznej w ramach projektu realizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie. Przeprowadzał badania dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej dla wielu jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkańców i warsztatów terapii zajęciowej, sądów,  przychodni zdrowia i szpitali. Audytował podmioty administracji publicznej i służby cywilnej.

 

 

ZAJĘCIA:      

Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00 dnia 03.06.2024r.- kończą 05.06 około godz. 13:00. Rejstracja uczestników 02.06.2024 od  godziny 16:00

W dniu 5.06 po godzinie 13:00 zajęcia fakultatywne – zakończenie zjazdu 6.06 o godzinie 11:00

 

MIEJSCE :  Hotel SKALNY - położony w centrum uzdrowiska Polańczyk. Do Państwa dyspozycji wygodne pokoje 1,2 os. od strony południowej z pięknym widokiem na  Jezioro Solińskie.

 

 

CENA:

Sam udział w zajęciach                                                                                1250zł netto*

Udział w zajęciach wraz z pobytem skróconym do 5.06                                  1950zł netto* 

Udział w zajęciach wraz pobytem pełnym do 6.06                                          2300zł netto* 

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                   240zł

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw

 

Dojazd: dla chetnych możemy zorganizowac transport na trasie Sanok-Polanczyk-Sanok.

Prosimy o kontakt w tej sprawie z biurem w celu ustalenia godziny

 

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres:

fic-szkolenia@data.pl

 Istnieje również możliwość przesłania faksem na nr (22) 292 38 50 lub (22)2578629     

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Biuro w Warszawie: 04-017 Warszawa ul. Kinowa 18/80

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

NA PRZELEWIE PROSIMY UMIEŚCIĆ NAZWISKO UCZESTNIKA ORAZ TERMIN SZKOLENIA.

Kontakt do Organizatora:

601 35 44 88