fic-szkolenia.pl

Środki trwałe w podmiotach leczniczych – dysponowanie, ewidencja i podatki

Miejsce szkolenia: 
Data rozpoczęcia szkolenia: 
wtorek, 12 Marzec, 2024
Data zakończenia szkolenia: 
wtorek, 12 Marzec, 2024

Środki trwałe w podmiotach leczniczych – dysponowanie, ewidencja i podatki

 

 

ONLINE  12 marca 2024r.

 

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie z-ca dyrektora ds. finansowych –główny księgowy  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej (II kadencja). Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych.

 

 

 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w regulacjach prawnych: ustawa o rachunkowości, działalności leczniczej i przepisach praw podatkowego.
 2. Źródła finansowania środków trwałych i WNiP (m.in. dotacje, darowizny, nieodpłatne otrzymanie, częściowo odpłatne).
 3. Zasady prezentacji otrzymanych środków trwałych w kapitale założycielskim
 4. Wartość początkowa środków trwałych, z uwzględnieniem źródeł finansowania finansowania (prowizje, odsetki, różnice kursowe).
 5. Amortyzacja środków trwałych i WNiP:
  1. przedmiot i podstawa amortyzacji,
  2. metody amortyzacji,
  3. wybór właściwej stawki amortyzacji i  okresowa weryfikacja,
  4. amortyzacja rachunkowa a podatkowa.
 6. Modernizacja i  remont środków trwałych.
 7. Wyłączenie środka trwałego  z użytkowania – trwałe (np. sprzedaż), okresowe (np. remont).
 8. Wycena środków trwałych i WNiP na dzień bilansowy.
 9. Inwentaryzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – zasady, metody, terminy i dokumentacja.
 10. Ewidencja środków trwałych i wartości WNiP  w ewidencji bilansowej i pozabilansowej i ich dokumentowanie.
 11. Leasing środków trwałych (operacyjny, finansowy).
 12. Środki trwałe i WNiP w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym koszty NKUP.
 13. Prezentacja środków trwałych i  WNiP w sprawozdaniu finansowym.
 14. Orzecznictwo i interpretacje dot. środków trwałych i WNiP.

 

MIEJSCE :  ONLINE

CENA:                                                                                                 450zł netto*                                                   

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

                                     Zajęcia w godzinach 9:00-14:00

 

Po zgłoszeniu każdy uczestnik otrzyma indywidualny link do szkolenia.

Prosimy zaczac się logować 30 min przed szkoleniem.

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres:

fic-szkolenia@data.pl

lub faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50    

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

601 35 44 88