fic-szkolenia.pl

Schematy podatkowe (MDR) podmiotów leczniczych w 2023 roku ONLINE 25 września 2023r.

Miejsce szkolenia: 
Data rozpoczęcia szkolenia: 
poniedziałek, 25 Wrzesień, 2023
Data zakończenia szkolenia: 
poniedziałek, 25 Wrzesień, 2023

Schematy podatkowe (MDR) podmiotów leczniczych w 2023 roku

 

 

ONLINE  25 września 2023r.

 

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie z-ca dyrektora ds. finansowych –główny księgowy  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej (II kadencja). Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych.

 

 

 1. Regulacje prawne i objaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie MDR.
 2. Raportowanie w ramach różnych form działalności (SP ZOZ, spółki prawa handlowego).
 3. Schematy podatkowe: krajowe, transgraniczne, standaryzowane.
 4. Wyłączenia z raportowania podmiotów leczniczych w zakresie działalności statutowej.
 5. Czynności podlegające raportowaniu w ramach schematów księgowych.
 6. Powstanie obowiązku raportowania a moment raportowania.
 7. Obowiązki podmiotu leczniczego i pracowników/współpracowników w procesie raportowania w  odniesieniu do  Promotora, Korzystającego, Wspomagającego.
 8. Zasady raportowania schematów do Szefa KAS – terminy, zakres, dokumentacja.
 9. Raportowanie na bieżąco i wstecz.
 10. Przykłady informacji wymagających raportowania.
 11. Realizacja obowiązku sprawozdawczego z wykorzystaniem praktycznych narzędzi.
 12. Sankcje administracyjne i karne przewidziane za niewłaściwe wypełnienie obowiązków w zakresie raportowania, doświadczenia pokontrolne.
 13.  Wewnętrzna procedura raportowania schematów w podmiocie leczniczym, na przykładzie.
 14. Zakres odpowiedzialności podmiotu leczniczego  i kadry zarządzającej w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków  w zakresie schematów podatkowych.

 

MIEJSCE :  ONLINE

CENA:                                                                                                 450zł netto*                                                   

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

                                     Zajęcia w godzinach 9:00-14:00

 

Po zgłoszeniu każdy uczestnik otrzyma indywidualny link do szkolenia.

Prosimy zaczac się logować 30 min przed szkoleniem.

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres:

fic-szkolenia@data.pl

lub faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50    

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

601 35 44 88