fic-szkolenia.pl

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2023 W PODMIOTACH LECZNICZYCH

Miejsce szkolenia: 
Data rozpoczęcia szkolenia: 
środa, 20 Marzec, 2024
Data zakończenia szkolenia: 
środa, 20 Marzec, 2024

Rachunek przepływów pieniężnych 2023 w podmiotach leczniczych

 

 

ONLINE  20 marca 2024r.

 

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie z-ca dyrektora ds. finansowych –główny księgowy  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej (II kadencja). Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych.

 

 

  1. Rachunek przepływów pieniężnych - istotna i cel sporządzania.
  2. Przepisy prawne – ustawa o rachunkowości i KSR nr 1
  3. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.
  4. Przepływy działalności operacyjnej – zasady funkcjonowania poszczególnych korekt wyniku finansowego.
  5. Przepływy działalności inwestycyjnej – w tym wpływy i wydatki dot. aktywów trwałych.
  6. Przepływy działalności finansowej – w tym przepływy z tytułu kredytów, pożyczek i dotacji.
  7. Praktyczne przykłady i metody przygotowania dokumentacji do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych.
  8. Przygotowanie pełnego rachunku przepływów – kompleksowy przykład.
  9. Powiązanie rachunku przepływów pieniężnych z innymi elementami sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego

MIEJSCE :  ONLINE

CENA:                                                                                                 450zł netto*                                                   

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

                                     Zajęcia w godzinach 9:00-14:00

 

Po zgłoszeniu każdy uczestnik otrzyma indywidualny link do szkolenia.

Prosimy zaczac się logować 30 min przed szkoleniem.

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres:

fic-szkolenia@data.pl

lub faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50    

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

601 35 44 88