fic-szkolenia.pl

Monitorowanie zdarzeń niepożądanych jako baza do tworzenia projektów poprawy jakości w oparciu o doświadczenia własne oraz System zarządzania jakością według ISO 9001: 2015 w placówkach służby zdrowia

Data rozpoczęcia szkolenia: 
poniedziałek, 16 Październik, 2023
Data zakończenia szkolenia: 
wtorek, 17 Październik, 2023

Monitorowanie zdarzeń niepożądanych jako baza do tworzenia projektów poprawy jakości w oparciu o doświadczenia własne

oraz

System zarządzania jakością według ISO 9001: 2015

w placówkach służby zdrowia

 

 

Gdańsk 15-17 październik 2023r.

 

 

Monitorowanie zdarzeń niepożądanych jako baza do tworzenia projektów poprawy jakości w oparciu o doświadczenia własne

 

- Źródła pozyskiwania wiedzy o zdarzeniach niepożądanych w placówce

- Co to takiego zdarzenia niedoszłe

- System monitorowania zdarzeń niepożądanych – bezpieczne zgłaszanie

- Analiza zdarzeń niepożądanych – warsztaty

- Na bazie zdarzenia niepożądanego tworzenie projektów poprawy jakości – warsztaty

- Funkcjonowanie projektów  - na podstawie cyklu Deminga

 

 

System zarządzania jakością według ISO 9001: 2015

w placówkach służby zdrowia

 

 1. Omówienie wymagań normy ISO 9001: 2015 pod kątem funkcjonowania różnego typu placówek służby zdrowia:
 • Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne mające wpływ na funkcjonowanie placówki służby zdrowia.
 • Zidentyfikowanie oczekiwań klientów współpracujących z placówkami służby zdrowia.
 • Szacowanie zagrożeń i szans.
 • Polityka jakości oraz szczegółowe cele jakościowe.
 • Zarządzanie personelem.
 • Nadzór nad infrastrukturą techniczną.
 • Zarządzanie środowiskiem pracy.
 • Świadczenie usług medycznych.
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej w różnych placówkach służby zdrowia.
 • Zasady nadzoru nad procedurami i instrukcjami.
 • Nadzór nad usługą niezgodną ze szczególnym naciskiem na zdarzenia niepożądane.
 • Przegląd zarządzania.
 • Działania korygujące.

 

Prowadzący:

Paweł Miękus audytor wiodący systemów zarządzania jakością wg ISO 9001: 2000 (certyfikat rejestrowany w IRCA),

 

 

Dorota Zasowska Pełnomocnik ds. Jakości, dyplomowana pielęgniarka, trener. Od 15 lat wizytatorem Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy pielęgniarki. Kilkanaście lat pracowała w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu, gdzie również pełniła funkcję specjalisty ds. Jakości. W mikołowskim Centrum Zdrowia zajmowała stanowisko specjalisty ds. marketingu. Od 2015 r. jest Pełnomocnikiem Systemu Zarządzania Jakością i Akredytacji w Szpitalu Zakonu Bonifratrów sp. z o.o. w Krakowie.

Jest absolwentką Studium Medycznego w Warszawie. Ukończyła Wydział Pedagogiczny Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku Opieka paliatywna. Ukończyła także studia podyplomowe Zarządzanie Jakością w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Zarządzanie organizacją w Ochronie Zdrowia w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu. Kompetencje trenerskie rozwijała w Szkole Trenerów „Metrum” w Katowicach. Przygotowanie praktyczne oraz merytoryczne posiada m.in. w obszarach: zarządzania jakością, zarządzania personelem, negocjacje, kontakt z mediami, etyka, mobbing – diagnoza problemu i pomoc, zarządzanie sytuacją kryzysową i pomoc poszkodowanym, zespół wypalenia zawodowego, kontakt z pacjentem paliatywnym, audyt wewnętrzny, zapobieganie korupcji.

Prowadzi szkolenia z zakresu jakości.

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00 dnia 16.10 - zakończenie około godz.14:00 dnia 17.10. Do hotelu zapraszamy dniu 15.10 w godzinach popołudniowych kolacja o godz.18:00

MIEJSCE:
Hotel Renusz – Gdańsk Sobieszewo  ul.Nadwiślańska 56

CENA:

Udział w szkoleniu                                                                              850zł netto*

Udział w szkoleniu wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem                  1390zł netto *

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                         160zł

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50    Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres:fic-szkolenia@data.pl
WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

601 35 44 88