fic-szkolenia.pl

Monitorowanie zdarzeń niepożądanych i skuteczna komunikacja w zespołach terapeutycznych

Data rozpoczęcia szkolenia: 
niedziela, 15 Wrzesień, 2024
Data zakończenia szkolenia: 
wtorek, 17 Wrzesień, 2024

Monitorowanie zdarzeń niepożądanych i skuteczna komunikacja w zespołach terapeutycznych

 

Polańczyk 15-17 września 2024r.

 

 

1 dzień

 

Dorota Zasowska

 

·        Jakość i bezpieczeństwo pacjenta w placówkach ochrony zdrowia

 

·        Ryzyko zdarzeń niepożądanych i matryca SAC

 

·        Procedura monitorowania zdarzeń niepożądanych

 

 

Justyna Rutkowska

 

- Zdarzenia niepożądane – myśli, przekonania, emocje, działanie.

 

- Towarzyszące im mechanizmy obronne.

 

 

 2 dzień

 

Warsztat - Bezpieczna komunikacja w zespole

 

- analiza źródłowa przykładu zdarzenia niepożądanego,

 

- kultura braku oskarżeń i braku stygmatyzacji,

 

- co dalej ze zdarzeniem niepożądanym – porażka czy rozwój?

 

 

 

 

 

Dorota Zasowska Pełnomocnik ds. Jakości, dyplomowana pielęgniarka, trener. Od 15 lat wizytatorem Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy pielęgniarki. Kilkanaście lat pracowała w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu, gdzie również pełniła funkcję specjalisty ds. Jakości. W mikołowskim Centrum Zdrowia zajmowała stanowisko specjalisty ds. marketingu. Od 2015 r. jest Pełnomocnikiem Systemu Zarządzania Jakością i Akredytacji w Szpitalu Zakonu Bonifratrów sp. z o.o. w Krakowie.

Jest absolwentką Studium Medycznego w Warszawie. Ukończyła Wydział Pedagogiczny Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku Opieka paliatywna. Ukończyła także studia podyplomowe Zarządzanie Jakością w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Zarządzanie organizacją w Ochronie Zdrowia w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu. Kompetencje trenerskie rozwijała w Szkole Trenerów „Metrum” w Katowicach. Przygotowanie praktyczne oraz merytoryczne posiada m.in. w obszarach: zarządzania jakością, zarządzania personelem, negocjacje, kontakt z mediami, etyka, mobbing – diagnoza problemu i pomoc, zarządzanie sytuacją kryzysową i pomoc poszkodowanym, zespół wypalenia zawodowego, kontakt z pacjentem paliatywnym, audyt wewnętrzny, zapobieganie korupcji.

Prowadzi szkolenia z zakresu jakości.

 

Justyna Rutkowska - dyplomowany psycholog i psychoterapeuta pracujący w nurcie psychoanalitycznym. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy psychologa, terapeuty, psychoonkologa. Wiele lat pracowała w kontakcie z pacjentem hospicyjno-paliatywnym oraz onkologicznym, jego rodziną, jak również dziećmi i rodzinami w żałobie.

 

Od lat prowadzi szkolenia w polskich szpitalach i placówkach NZOZ-ów.

 

Razem z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia relizowała psychologiczno-medyczny projekt szkoleniowego „Zarządzanie bezpieczeństwem opieki – monitorowanie zdarzeń niepożądanych”.

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00 dnia 16.09 - zakończenie około godz.14:00 dnia 17.09. Do hotelu zapraszamy dniu 15.09 w godzinach popołudniowych.

 

MIEJSCE:
Polańczyk  Hotel Skalny***

CENA:

Udział w szkoleniu                                                                             1150zł netto*

Udział w szkoleniu wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem                  1720zł netto *

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                         150zł

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50    Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres:fic-szkolenia@data.pl
WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

601 35 44 88