fic-szkolenia.pl

Dostępny podmiot leczniczy– czyli jak się skutecznie przygotować do aplikowania o środki zewnętrzne. ( przeznaczone dla kadry kierowniczej i zespołów d.s. dostępności)

Miejsce szkolenia: 
Data rozpoczęcia szkolenia: 
wtorek, 9 Styczeń, 2024
Data zakończenia szkolenia: 
czwartek, 11 Styczeń, 2024

Szkolenie: Dostępny podmiot leczniczy– czyli jak się skutecznie przygotować  do aplikowania  o środki zewnętrzne. ( przeznaczone dla kadry kierowniczej i zespołów d.s. dostępności)

 

Zakopane 9-11 stycznia 2024r.

 

 

.

Program:

  • Wprowadzenie, regulacje prawne:

Podstawy prawne dotyczące dostępności-obowiązki wynikające z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami.

  • Standaryzacja dostępności:

Standardy dostępności dla podmiotów leczniczych – szpitali i poradni.

  • Projektowanie uniwersalne:

Zasady projektowania uniwersalnego.

Racjonalne usprawnienia- aspekty praktyczne.

         Łańcuch dostępności.

Bariery architektoniczne i informacyjno-komunikacyjne i sposoby ich pokonywania.

Ćwiczenia praktyczne.

Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami–aspekty praktyczne.

  • Monitoring dostępności:

Rola koordynatora i zespołu d.s. dostępności.

Audyt dostępności w szpitalu.

Plan działania na rzecz zapewniania dostępności ( aspekty praktyczne)

  • Zamówienia publiczne a dostępność.

Źródła finansowania dostępności-programy.

Jak się przygotować do aplikowania  o środki zewnętrzne „krok po kroku”   

 

Trener: Zygmunt Klimczuk

Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, Europeistykę na UMCS w Lublinie oraz Szkołę Trenerów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie jako ekspert ds. badań i analiz oraz ekspert ds. dostępności. Był zatrudniony w projektach m.in. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, „Dostępne NGO na PLUS”, „Lubelskie Gwarancje na START – monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – Wspólna Sprawa”. Trener w projekcie “Szkolenia dotyczące Wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób Niepełnosprawnych”. Prowadził szkolenia dla koordynatorów dostępności w Fundacji „Dostępni” w zakresie audytowania dostępności w JST w projektach m.in.:  „Akademia samorządowa: Dostępność plus – ZIT Lubelski”, „Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Wschodniego”, „Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Centralnego”, „Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Południowo Zachodniego”. Ukończył szkolenia w zakresie audytowania dostępności architektonicznej w ramach projektu realizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie. Przeprowadzał badania dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej dla wielu jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkańców i warsztatów terapii zajęciowej, sądów,  przychodni zdrowia i szpitali. Audytował podmioty administracji publicznej i służby cywilnej.

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00 dnia 10.01 - zakończenie około godz.14:00 dnia 11.01. Do hotelu zapraszamy dniu 09.01 w godzinach popołudniowych kolacja o godz.18:00

 

MIEJSCE:
Zakopane Hotel Skalny*** Pardałówka 3b

 

CENA:

Udział w szkoleniu                                                                             1000zł netto*

Udział w szkoleniu wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem                  1590zł netto *

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                         140zł

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50    Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres:fic-szkolenia@data.pl
WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

601 35 44 88