fic-szkolenia.pl

Dostępny podmiot leczniczy

Miejsce szkolenia: 
Data rozpoczęcia szkolenia: 
poniedziałek, 26 Sierpień, 2024
Data zakończenia szkolenia: 
poniedziałek, 26 Sierpień, 2024

Dostępny podmiot leczniczy

 

 

ONLINE  26 sierpnia 2024r.

 

Szkolenie  przeznaczone dla:

Pełnomocników  d.s. dostępności/koordynatorów i zespołów ds. dostępności w podmiocie leczniczym oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

 

Opis szkolenia: Prezentacja Standardu Dostępności podmiotów leczniczych

Ramowy Program Szkolenia :

 

 • Wprowadzenie, regulacje prawne:
 • Podstawy prawne dotyczące dostępności  obowiązki wynikające z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami.
 • Projektowanie uniwersalne:   Zasady projektowania uniwersalnego.
 • Racjonalne usprawnienia- aspekty praktyczne.
 • Łańcuch dostępności.
 • Monitoring dostępności:
 • Standaryzacja dostępności:  Standardy dostępności dla podmiotów medycznych – szpitali i poradni.
 • Rola pełnomocnika/koordynatora i zespołu d.s. dostępności.
 • Audyt dostępności w szpitalu.
 • Bariery architektoniczne i informacyjno-komunikacyjne i sposoby ich pokonywania.
 • Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami – aspekty praktyczne
 • Plan działania na rzecz zapewniania dostępności.
 • Zamówienia publiczne a dostępność.
 • Źródła finansowania dostępności-programy.

Zygmunt Klimczuk - Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, Europeistykę na UMCS w Lublinie oraz Szkołę Trenerów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie jako ekspert ds. badań i analiz oraz ekspert ds. dostępności. Był zatrudniony w projektach m.in. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, „Dostępne NGO na PLUS”, „Lubelskie Gwarancje na START – monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – Wspólna Sprawa”. Trener w projekcie “Szkolenia dotyczące Wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób Niepełnosprawnych”. Prowadził szkolenia dla koordynatorów dostępności w Fundacji „Dostępni” w zakresie audytowania dostępności w JST w projektach m.in.:  „Akademia samorządowa: Dostępność plus – ZIT Lubelski”, „Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Wschodniego”, „Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Centralnego”, „Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Południowo Zachodniego”. Ukończył szkolenia w zakresie audytowania dostępności architektonicznej w ramach projektu realizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie. Przeprowadzał badania dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej dla wielu jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkańców i warsztatów terapii zajęciowej, sądów,  przychodni zdrowia i szpitali. Audytował podmioty administracji publicznej i służby cywilnej.

 

 

MIEJSCE :  ONLINE

CENA:                                                                                                 375zł netto*    

                                               

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

                                     Zajęcia w godzinach 8:30-14:00

 

Po zgłoszeniu każdy uczestnik otrzyma indywidualny link do szkolenia.

Prosimy zaczac się logować 30 min przed szkoleniem.

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres:

fic-szkolenia@data.pl

lub faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50    

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

601 35 44 88