fic-szkolenia.pl

AD REM – KSIĘGOWOŚĆ W MEDYCYNIE 2024

Miejsce szkolenia: 
Data rozpoczęcia szkolenia: 
czwartek, 25 Styczeń, 2024
Data zakończenia szkolenia: 
poniedziałek, 30 Grudzień, 2024

Szanowni Państwo to już czwarty rok proponujemy wam cykliczne spotkania online w formie abonamentu

 

Aktualności w rachunkowości i podatkach podmiotów leczniczych w ramach szkoleń on-line.
Cykliczne spotkania obejmujące 2,5 godz. szkolenia + 0,5 godz. indywidulanych konsultacji) obejmujące każdorazowo:

  • Zagadnienie tematyczne (cykl miesięczny).
  • Przegląd bieżących zmian w zakresie prawa podatkowego i bilansowego CIT, VAT, PIT.
  • Pytania problematyczne jednostek. Forum dyskusyjne.

Zagadnienia tematyczne mogą ulec zmianie celem dostosowania do  bieżących potrzeb (nie określone na dzień dzisiejszy zmiany w przepisach obowiązujących podmioty lecznicze).

GWARANTUJEMY – Nowości i aktualną wiedzę, materiały szkoleniowe, sesja Q&A- odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Styczeń 2024 Wdrożenie e-faktur (KSeF) – nowe wytyczne -25.01.2024

Luty 2024 Podatek CIT – rozliczenie 2023- 29.02.2024

Marzec 2024 Podatek VAT zmiany 2024- 28.03.2024

Kwiecień 2024 Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów leczniczych w 2024 roku.
ZFŚS – przegląd zmian. – 25.04.2024

Maj 2024 KSeF – podsumowanie wdrożenia, aktualne problemy.
Organizacja procesu windykacji należności a dyscyplina finansów  publicznych. 29.05.2024

Czerwiec 2024 Podwyżki wynagrodzeń ustawowe i pozostałe, w ramach etatów i umów kontraktowych
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w podmiotach leczniczych – 27.06.2024

Lipiec 2024 Dotacje, środki unijne, darowizny – ewidencja, rozliczanie, pułapki.       - 25.07.2024

Sierpień 2024 Program naprawczy  podmiotów leczniczych. Przegląd zmian regulacji wewnętrznych.-29.08.2024

Wrzesień 2024 Przegląd zmian regulacji wewnętrznych – polityka (zasady) rachunkowości , standard rachunku kosztów, instrukcja obiegu dowodów księgowych, inwentaryzacyjna, inne.- 26.09.2024

Październik 2024 Inwentaryzacja  2024  i przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych 2024 r.- 31.10.2024

Listopad  2024 Plan finansowy i inwestycyjny – konieczne zmiany -  korekty 2024, plany 2025. – 28.11.2024

Grudzień 2024 Sprawozdanie finansowe 2024.- 30.12.2024

 

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie z-ca dyrektora ds. finansowych –główny księgowy  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej (II kadencja). Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych

 

 

 

 

                               

CENA:

Cena jednostkowa przy zamówieniu wszystkich szkoleń                                  300zł netto *

Możliwość wykupienia uczestnictwa w pojedynczym szkoleniu w kwocie          330zł netto *

              

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw

Przy zamówieniu abonamentowym prosimy o wpłatę tylko za pierwsze szkolenie a potem cyklicznie co miesiąc.

 

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres: fic-szkolenia@data.pl

Możliwosc przesłania zgłoszeń faksem na nr.(22)2578629 lub (22) 292 38 50    .

 

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

601 35 44 88