fic-szkolenia.pl

AD REM – KSIĘGOWOŚĆ W MEDYCYNIE 2023.

Miejsce szkolenia: 
Data rozpoczęcia szkolenia: 
czwartek, 26 Styczeń, 2023
Data zakończenia szkolenia: 
czwartek, 28 Grudzień, 2023
Załączniki: 

AD REM – KSIĘGOWOŚĆ W MEDYCYNIE 2023.

 

 

Szanowni Państwo proponujemy wam cykliczne spotkania online w formie abonamentu lub pojedynczo:

Aktualności w rachunkowości i podatkach podmiotów leczniczych w ramach szkoleń on-line.
Cykliczne spotkania 3-godzinne (w tym 2,5 godz. szkolenia + 0,5 godz. indywidulanych konsultacji) obejmujące każdorazowo:

  • Zagadnienie tematyczne (cykl miesięczny).
  • Przegląd bieżących zmian w zakresie prawa podatkowego i bilansowego CIT, VAT, PIT.
  • Pytania problematyczne jednostek. Forum dyskusyjne.

Zagadnienia tematyczne mogą ulec zmianie celem dostosowania do  bieżących potrzeb (nie określone na dzień dzisiejszy zmiany w przepisach obowiązujących podmioty lecznicze).

 

Styczeń  26.01.2023r

Faktury i faktury korygujące – zmiany wynikające ze SLIM VAT 1-3

Luty 23.02.2023r.

Podatek CIT – rozliczenie 2022

Marzec 30.03.2023r.

Podatek VAT zmiany 2023

Kwiecień  27.04.2023r.

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów leczniczych – obowiązek sprawozdawczy do 31.05.2023 r.

Maj 25.05.2023r.

Centralny Rejestr Faktur - KSeF

Czerwiec  29.06.2023r.

System wynagrodzeń i polityka płacowa w świetle zmian ustawowych od 1.07.2023 r.

Lipiec 27.07.2023r.

Finansowanie zewnętrzne inwestycyjne i bieżące - dotacje, darowizny, środki unijne – ujęcie przychodowe i kosztowe, współczynnik Po.           

Sierpień 31.08.2023r.

Program naprawczy  podmiotów leczniczych – praktyka sporządzania w aspekcie zmian ustawowych.

Wrzesień 28.09.2023r.

Aktualizacja regulacji wewnętrznych – polityka (zasady) rachunkowości , standard rachunku kosztów, instrukcja obiegu dowodów księgowych, inwentaryzacyjna, inne regulacje.

Październik 26.10.2023r.

Inwentaryzacja  2023  i przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych 2023 r.

Listopad  23.11.2023r.

Plan finansowy i inwestycyjny – konieczne zmiany -  korekty 2023, plany 2024

Grudzień 28.12.2023r.

Sprawozdanie finansowe 2023

 

 

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie z-ca dyrektora ds. finansowych –główny księgowy  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej (II kadencja). Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych

 

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ: zajecia w godzinach 8:00-11:00

 

                               

 

 

CENA:

Cena jednostkowa przy zamówieniu wszystkich szkoleń                                  290zł netto *

Możliwość wykupienia uczestnictwa w pojedynczym szkoleniu w kwocie          320zł netto *

              

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw

Przy zamówieniu abonamentowym prosimy o wpłate tylko za pierwsze szkolenie a potem cyklicznie co miesiąc.

 

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres: fic-szkolenia@data.pl

Możliwosc przesłania zgłoszeń faksem na nr.(22)2578629 lub (22) 292 38 50    .

 

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

601 35 44 88

https://www.facebook.com/FIC-Szkolenia-114573930240521/