fic-szkolenia.pl

XX Doroczny Zjazd Głównych Księgowych i Dyrektorów d/s Finansowych podmiotów leczniczych. Gdańsk – Sobieszewo 30 maja - 1 czerwca 2023r.

Data rozpoczęcia szkolenia: 
05/30/2023
Data zakończenia szkolenia: 
06/02/2023

XX Doroczny Zjazd Głównych Księgowych i Dyrektorów  d/s Finansowych podmiotów leczniczych.

 

Gdańsk – Sobieszewo 30 maja - 1 czerwca 2023r.

 

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie z-ca dyrektora ds. finansowych –głowny księgowy  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej (II kadencja). Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych.

 

Rachunkowość, podatki i finanse podmiotów leczniczych w 2023 roku

 

 1. Regulacje prawne  wpływ na sposób prowadzenie ksiąg rachunkowych w podmiotach leczniczych:
 • Zasady (polityka) rachunkowości – konieczne aktualizacje,
 • Kontrakty z NFZ – zmiana zasad finansowana i rozliczania  świadczeń,
 • Zasady rozliczania dotacji, środków UE i nieodpłatnych świadczeń (doświadczenia pokontrolne).
 1. Procedury wspomagające prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych:
 • Procedury windykacyjne (dochodzenia, umorzenia, nieściągalności wierzytelności),
 • Zasady wystawiania faktur i innych dokumentów przychodowych,
 • Organizacja realizacja zakupów i zaciągania zobowiązań w świetle przepisów dot. finansów publicznych,
 • Obrót bezgotówkowy – zapewnienie zasad bezpieczeństwa; zakres odpowiedzialności księgowych.

 

 1. Plan finansowy i inwestycyjny podmiotów leczniczych – zasady konstrukcji planów, terminy, korekty.

 

 1. Podatek CIT – praktyka rozliczeń podatkowych:

 

 • Przychody podatkowe – zasady kwalifikacji; przychód podatkowy a  bilansowy,
 • Koszty podatkowe – moment ujęcia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów,
 • Przeterminowane zobowiązania i należności w rachunku podatkowym,
 • Opodatkowanie wydatków na cele „niestatutowe” – omówienie na przykładach.
 • Dochody wolne – zasady kwalifikacji i ujęcia w rozliczeniu podatkowym,
 • Schematy podatkowe i podatek u źródła w podmiotach leczniczych.

 

 1. Podatek VAT w 2023 roku i planowane zmiany:
 • Zmiany wprowadzone SLIM VAT III,
 • Nowe zasady wystawiana faktur, faktur korygujących, zaliczkowych, faktur do paragonów fiskalnych.
 • Refakturowanie w świetle przepisów VAT, prawidłowość stosowanych stawek VAT (media, najem, świadczenia zdrowotne, inne).

 

 1. Przegląd orzecznictwa w zakresie działalności podmiotów leczniczych (SPZOZ, spółki prawa handlowego, indywidualna praktyka).

 

Elżbieta Maria Komorowska Trener rozwoju osobistego (dyplom Trenera Phare, praktyka w Dusseldorfie ), Coach, praktyk, wykładowca akademicki specjalizujący się w standardach światowych (prekursor wprowadzania biznesowych metod nauczania na uczelniach wyższych, doradca  z ugruntowanym  przygotowaniem merytorycznym, wynikającym między innymi z kilkunastoletniej praktyki zawodowej na stanowiskach dyrektorskich (również w korporacji ogólnopolskiej na stanowisku Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Doradcy Zarządu. ds. rozwoju).

Konsultant ds. edukacji i mediacji Polonii oraz Światowego Kongresu Polaków.

 

MENEDŻER XXI WIEKU BUDUJĄCY NOWOCZESNĄ KOMUNIKACJĘ I PRZYJAZNE RELACJE SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI I ZDROWIU

W konwencji „Doceń siebie, doceń swoje możliwości”, w ramach Dorocznego Zjazdu Głównych Księgowych i Dyrektorów d/s Finansowych

 

W programie międy innymi:

 1. Moje potrzeby, moje możliwości. Gdzie jestem, gdzie chcę być
 2.  Moc życia wynikająca z nieoczekiwanych zagrożeń psychospołecznych – pandemia.
 3.  Komunikacja jako proces społeczny, którego jestem uczestnikiem jako nadawca i odbiorca.
 4.  Siła sprawcza słowa, gestu, zachowania w relacjach i współpracy czasów zmian.
 5.  Osobowość, charakter, temperament w komunikacji werbalnej, niewerbalnej i pozawerbalnej.
 6. Zmień myśli a zmienisz życie. Myśli produkują rezultaty i relacje. Programowanie pozytywne.
 7. Komunikacja odbywa się w umyśle słuchającego, nie mówiącego – jak wpływasz na innych.
 8.  Smutek i lęk, agresja, wycofanie– narzędzia kontr produktywne – czy mi towarzyszą, jak to zmienić.

ZAJĘCIA:      

Wykłady rozpoczynają się o godz. 14:00 dnia 30.05.2023r.- kończą 01.05 około godz. 14:00. Rejstracja uczestników 30.05.2023 godzina 13:00

 Po zakończeniu zjazdu istnieje możliwość zostania i popłyniecia  promem do Karlskrony wszystkich chetnych prosimy o kontakt mailowy z biurem.

Możliwość przyjazdu na wieczór 29.05.2023 za dodatkowa opłatą

 

MIEJSCE :  Hotel Renusz – Gdańsk Sobieszewo  ul.Nadwiślańska 56

 

CENA:

Sam udział w zajęciach                                                                                1250zł netto*

Udział w zajęciach wraz z pobytem 30.05-1.06                                              1890zł netto* 

Udział w zajęciach wraz pobytem 29.05-1.06                                                 2160zł netto* 

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                   160/240zł

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw

 

 

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres:

fic-szkolenia@data.pl

 Istnieje również możliwość przesłania faksem na nr (22) 292 38 50 lub (22)2578629     

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Biuro w Warszawie: 04-017 Warszawa ul. Kinowa 18/80

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

NA PRZELEWIE PROSIMY UMIEŚCIĆ NAZWISKO UCZESTNIKA ORAZ TERMIN SZKOLENIA.

Kontakt do Organizatora:

601 35 44 88

 

Tags: