fic-szkolenia.pl

XVIII Doroczny Zjazd Głównych Księgowych i Dyrektorów d/s Finansowych podmiotów leczniczych

Data rozpoczęcia szkolenia: 
05/17/2021
Data zakończenia szkolenia: 
05/20/2021

XXX LECIE FIRMY

 

 

XVIII Doroczny Zjazd Głównych Księgowych i Dyrektorów  d/s Finansowych podmiotów leczniczych.

 

Zakopane 17 – 20 maja 2021r.

 

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie z-ca dyrektora ds. finansowych –głowny księgowy  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej (II kadencja). Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych.

 

Rachunkowość, podatki i finanse podmiotów leczniczych w 2021roku

 

 1. Przepisy prawo bilansowego w   2021 roku – wpływ na sposób prowadzenie ksiąg rachunkowych:
 • Zasady (polityka) rachunkowości – zmiany związane nowym standardem kosztów i inne,
 • Kontrakty z NFZ – zmiana ujęcia przychodów w 2021 r, z uwzględnieniem rozliczenia środków otrzymanych w 2020 r.
 • Przychody i koszty związane z pandemią COVID-19 (stanowisko MF),
 • Wybrane obszary problematyczne.
 1. Podatek CIT – praktyka rozliczeń podatkowych:
 • Zmiany w podatkach dochodowych i ich wpływ na rozliczenia podatkowe,
 • przeterminowane zobowiązania w rozliczeniu podatkowym podmiotów leczniczych,
 • Opodatkowanie wydatków na cele niestatutowe – omówienie na przykładach.
 1. VAT w 2021 r.:
 • Obszary problematyczne w nowych JPK_VAT,
 • Refaktury – terminy i zasady rozliczeń,
 • Zmiany w zakresie  kas fiskalnych,
 • Mechanizm podzielonej płatności i „biała lista”–w ocenie organów podatkowych,
 • Sankcje w podatku VAT/CIT, w tym nierzetelność lub wadliwość JPK_VAT.
 1. Obowiązki sprawozdawcze  podmiotów leczniczych – omówienie aspektów problematycznych.
 2. Plan finansowy i inwestycyjny podmiotów leczniczych po wdrożeniu nowego standardu rachunku kosztów.

 

Waldemar Stylo   - obecnie Z-ca Dyrektora Centrum Onkologii Oddziału w Krakowie ds. Zarządzania i Finansów. Ostatnio koordynator merytoryczny Zespołu powołanego w ramach pilotażu przez Prezesa AOTMiT,mającego na celu wypracowanie założeń do nowego standardu rachunku kosztów, następnie współautorprojektu rozporządzenia MZ w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców z dnia 12 września 2019 r., Wcześniej współautor Rozporządzenia MZiOS z 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w przeszłości dyrektor Szpitala Powiatowego w Myślenicach oraz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Wieloletni Główny Analityk Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych, Działu Kalkulacji Kosztów Świadczeń Medycznych, ekspert Ministra Zdrowia, Prezesa AOTMiT oraz ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej, dla której w latach 2003-2007przygotowywał kalkulacje kosztów rzeczywistych procedur stomatologicznych, złożone następnie w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów we wszczętym postępowaniu, co spowodowało zwiększenie wyceny świadczeń stomatologicznych. Członek Rady ds. Taryfikacji. Wykładowca IZP CM Uniwersytetu Jagiellońskiego, WSEI w Krakowie.

 

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

 

W związku z jubileuszem XXX lecia naszej firmy zapraszamy państwa do luksusowego przedwojennego hotelu będącego częscią historii Zakopanego – Grand Hotelu Stamary.

Przewidujemy tez losowanie wśród uczestników dwu osobowego vauczera na weekend w tym hotelu oraz inne atrakcje . Będziemy zaszczyceni mogąc w Państwa gronie świętować jubileusz.

 

ZAJĘCIA:      

Do hotelu zapraszamy 16.05 po południu  kolacja godz 18:00.

 Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00 dnia 17.05.2021r.- kończą 20.05 około godz. 14:00

Dzień 19.05 poświecony na wymianę doświadczeń, dyskusje oraz niespodziankę w związku z XXX-leciem firmy współfinansowaną przez sponsorów.

 

MIEJSCE :  Zakopane - Grand Hotel  Stamary ****

CENA:

Sam udział w szkoleniu                                                                              1100zł netto*

Udział w zajęciach wraz z noclegami i wyżywieniem                                     1960zł netto*                                            

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                  240zł

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

 

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać faksem na nr (22) 292 38 50 lub (22)2578629     Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres: fic-szkolenia@data.pl

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Biuro w Warszawie: 04-017 Warszawa ul. Kinowa 18/80

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

NA PRZELEWIE PROSIMY UMIEŚCIĆ NAZWISKO UCZESTNIKA ORAZ TERMIN SZKOLENIA.

Kontakt do Organizatora:

601 35 44 88

 

Tags: