fic-szkolenia.pl

XV Ogólnopolski zjazd prezesów, dyrektorów oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych

Miejsce szkolenia: 
Data rozpoczęcia szkolenia: 
05/09/2022
Data zakończenia szkolenia: 
05/12/2022

 

XV Ogólnopolski zjazd prezesów, dyrektorów oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych

 

Polańczyk 9-12 maja 2022r.

Sesja I

Otwarcie zjazdu i wystąpienie  gościa

Sesja II

Zarządzanie procesowe jako podstawa zakładowych systemów jakości.

Sesja III

Nie lekceważ stresu

Sesja IV

Przygotowanie PWDL do:

Wprowadzenia  Kodeksu Postępowania w Ochronie Zdrowia.

Wprowadzenia  wymagań unijnej dyrektywy o sygnalistach i jej krajowej implementacji.

Wejścia w życie ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta.

Spełnienia wymagań ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w zakresie zarządzania ciągłością działania.

 

Sesja V

Restrukturyzacja (stałe dostosowywanie się do zmian systemowych) podmiotu leczniczego - o czym należy pamiętać?

 

Sesja VI

Planowane zmiany w akredytacji podmiotów leczniczych.

 

Sesja VII

Prezentacje partnerów

Kolejność sesji może ulec zmianie

 

Goście i prelegenci:

 

Bogumiła Niziołek - Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 

Dariusz OleńskiManager- wieloletni dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej,

laureat prestiżowej nagrody “Manager Roku 2015 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne”.

Ukończył kilka kierunków studiów podyplomowych związanych z zarządzaniem w służbie zdrowia, w tym MBA. Wiedza zdobyta podczas kształcenia się na studiach podyplomowych oraz wieloletnia praca w szpitalu przyczyniły się do efektywnego zarządzania placówką, o czym świadczy systematyczne plasowanie się Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej na

czołowych miejscach w rankingach ogólnopolskich i międzynarodowych, w tym m.in. w rankingu „Bezpieczny Szpital” w którym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej w roku 2018 zajął I miejsce w Polsce. Ponadto WSzS w Białej Podlaskiej jest laureatem wielu nagród i konkursów

m.in. „Złotego Godła” najwyższej jakości Quality International w kategorii QI ORDER – zarządzanie najwyższej jakości, „Złotego Żurawia” oraz nagrody dla przedstawicieli światowego biznesu The Bizz. Na konto osiągnięć szpitala wpisuje się również nagroda „Orły Wprost” za najbardziej widoczne efekty współpracy transgranicznej w województwie lubelskim i podlaskim, czy nagroda w konkursie o „Kryształową Cegłę”, w którym nagrodzony został budynek Domowego Szpitala

 

Andrzej Kaczor– dyrektor SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim, lekarz medycyny, specjalista chorób dziecięcych, ordynator Oddziału Wewnętrznego Dziecięcego, wizytator akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, certyfikowany menedżer opieki zdrowotnej (Warszawa 2003r.), przebyte szkolenia w Szkole Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, egzamin państwowy dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

 

Waldemar Stylo - obecnie Z-ca Dyrektora Centrum Onkologii Oddziału w Krakowie ds. Zarządzania i Finansów. Ostatnio koordynator merytoryczny Zespołu powołanego w ramach pilotażu przez Prezesa AOTMiT,mającego na celu wypracowanie założeń do nowego standardu rachunku kosztów, następnie współautorprojektu rozporządzenia MZ w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców z dnia 12 września 2019 r., Wcześniej współautor Rozporządzenia MZiOS z 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w przeszłości dyrektor Szpitala Powiatowego w Myślenicach oraz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Wieloletni Główny Analityk Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych, Działu Kalkulacji Kosztów Świadczeń Medycznych, ekspert Ministra Zdrowia, Prezesa AOTMiT oraz ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej, dla której w latach 2003-2007przygotowywał kalkulacje kosztów rzeczywistych procedur stomatologicznych, złożone następnie w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów we wszczętym postępowaniu, co spowodowało zwiększenie wyceny świadczeń stomatologicznych. Członek Rady ds. Taryfikacji. Wykładowca IZP CM Uniwersytetu Jagiellońskiego, WSEI w Krakowie.

 

Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska - jest  lekarzem chorób wewnętrznych, neurofizjologiem,

specjalistą zdrowia publicznego. Kieruje Katedrą i Zakładem Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej

w Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Główny obszar jej zainteresowań naukowych to medyczne aspekty stresu.

Zajmuje się badaniami wpływu stresu na zdrowie całego organizmu, głównie jednak na ośrodkowy układ nerwowy. Jako lekarz holistycznie postrzegający pacjenta zwraca uwagę na negatywne skutki stresu umożliwiające powstawanie i rozwój wielu chorób.

Jako epidemiolog i specjalista zdrowia publicznego zajmuje się także negatywnymi dla zdrowia skutkami stresu w wymiarze

społecznym, w tym epigenetycznym dziedziczeniem skutków traumy. W licznych wykładach prowadzonych także poza macierzystą uczelnią popularyzuje  najnowszy, światowy dorobek badawczy, łącząc go z propozycjami profilaktyki i terapii.

Jako pierwsza w polskiej uczelni medycznej zorganizowała dla studentów medycyny zajęcia fakultatywne z medycznych aspektów stresu. W 2013 roku zainicjowała cykl corocznych, interdyscyplinarnych konferencji naukowych pt.: „ W przestrzeni stresu i lęku”.

W 2019 roku wydała książkę pod tytułem: „Rozmowy przy kawie. O stresie, lęku i traumie”, która jest syntezą najnowszych badań w tym zakresie, adresowaną do naukowców z różnych dziedzin a także do szerokiego grona odbiorców.

 

Jacek Korczykowski -  Absolwent Politechniki Warszawskiej:

Certyfikowany audytor Systemów Zarządzania (zgodnie z normami PN-EN):  ISO/IEC 27001 – Bezpieczeństwem

Informacji;  ISO/IEC 22301 – Ciągłością działania;  ISO/IEC 20000 – Usługami IT/ICT;  ISO/IEC 27707 – Ochroną PrywatnościPełni obecnie funkcje:  - Zastępca Przewodniczącego

Komitetu Technicznego nr 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia w Polskim Komitecie Normalizacyjnym;  

Wice Prezydent Stowarzyszenia e-Polska+ (dawniej HL7 Polska) - Praca na rzecz wprowadzenia w Polsce

standardów bezpieczeństwa informacji oraz informatyzacji w oparciu o systemy spełniające wymagania norm ISO,

udział w przygotowaniu kodeksu RODO dla resortu zdrowia;  

Administrator Bezpieczeństwa

 Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia (w latach 2016-2017):

Projekt Polityki Bezpieczeństwa Informacji dla Ministerstwa Zdrowia; nadzór nad pracą Zespołu ds. rozwoju e-Zdrowia:

 opracowanie diagnozy oraz założeń do strategii rozwoju e-Zdrowia (informatyzacji Ochrony Zdrowia) na lata 2018-2022,

kontrola finansowa projektów realizowanych z Funduszy Europejskich; nadzór nad CSIOZ (obecnie CeZ);  

Zastępca Przewodniczącego Rady Rewizyjnej CSIOZ (obecnie CeZ).

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00 dnia 09.05.22 - zakończenie około godz.10:00 dnia 11.05.22 lub fakultatywne zajęcia w dniu 11.05.22 oraz wyjazd 12.05.22 o godzinie 10:00

Do hotelu zapraszamy08.05.22 w godzinach popołudniowych, kolacja o godz.18:00

MIEJSCE:

Hotel SKALNY - położony w centrum uzdrowiska Polańczyk. Do Państwa dyspozycji wygodne pokoje 1,2 os. od strony południowej z pięknym widokiem na  Jezioro Solińskie.

 

CENA:

 

Tylko udział w zajęciach                                                                 1000zł netto*

Udział i pobyt standardowy                                                             1780zł netto *

Udział i pobyt z dniem fakultatywnym do 12.05                                2100zł netto *

Dopłata do pokoju jednoosobowego                                                 150/200zł

*  dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw

 

ZGŁOSZENIA:

 

Wypełnione karty prosimy przesłaćmailowo na adresfic-szkolenia@data.pl

lub faksem na nr (22)2578629 lub (22) 292 38 50

 

WPŁATY:

 

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

 

Kontakt do Organizatora:

601 35 44 88

 

 

Tags: