fic-szkolenia.pl

XIX Doroczny Zjazd Głównych Księgowych i Dyrektorów d/s Finansowych podmiotów leczniczych

Miejsce szkolenia: 
Data rozpoczęcia szkolenia: 
05/23/2022
To event remaining 5 days
Data zakończenia szkolenia: 
05/26/2022

XIX Doroczny Zjazd Głównych Księgowych i Dyrektorów  d/s Finansowych podmiotów leczniczych.

 

Dwór Kolesin - Babimost 23-26 maja 2022r.

 

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie z-ca dyrektora ds. finansowych –głowny księgowy  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej (II kadencja). Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych.

 

Rachunkowość, podatki i finanse podmiotów leczniczych

w 2022 roku

 1. Prawo bilansowe w   2022 roku – wpływ na sposób prowadzenie ksiąg rachunkowych:
 • Planowane zmiany w zakresie modernizacji i poprawy efektywności szpitalnictwa.
 • Zasady (polityka) rachunkowości – zmiany związane nowym standardem kosztów i inne.
 •  Obowiązek sprawozdawczy  do Agencji Oceny Technologii Medycznej i  Taryfikacji.
 • Umowyz NFZ – weryfikacja kontraktów i zmiana  sposobu ujęcia przychodów.
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych w dobie  pandemii COVID-19 (stanowisko MF).
 • Wybrane obszary problematyczne.
 1. Podatek CIT – praktyka rozliczeń podatkowych:
 • Zmiany w naliczaniu amortyzacji i ustalaniu wartości początkowej środków trwałych i WNiP.
 • Nowe wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów.
 • Zmiany w określeniu limitu kosztów finansowania.
 • Podatek minimalny i inne zmiany CIT.
   
 1. Podatek PIT– zmiany od stycznia 2022 roku:
 • Zmiany obowiązków płatnika w zakresie  podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Nowa skala podatkowa i wysokość kwoty wolnej.
 • Ulga dla klasy średniej w praktyce podmiotów leczniczych i inne ulgi (dla młodych i seniorów).
 • Zmiany zasad odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne  i składek ZUS.
 • Umowy cywilnoprawne.
 • Wynagrodzenia zarządu.
 • Rozliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracownika z uwzględnieniem nowych zasad – aspekty praktyczne.

 

 1. VAT w 2021 r.:
 • Kasy fiskalne w 2022 roku – obowiązki w zakresie stosowania kas  fiskalnych, w tym on-line i wirtualnych,
 • Obrót gotówkowy – limity transakcji w 2022 i 2023 r., sankcje i kary za brak przestrzegania przepisów o obrocie bezgotówkowym
 • Obowiązek zapewnienia instrumentu płatniczego od stycznia 2022r.
 • Nowe terminy zwrotu podatku VAT.
 • Zmiana zasady wystawiania korekt.
 • Sankcje w podatku VAT/CIT, w tym  zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej i czynnego żalu.
 • E-faktura i Krajowy System elektronicznego Fakturowania (KSeF).
 • Ustrukturyzowane księgi podatkowe  JPK w 2022 i 2023r.
 • Nowy JPK_V7-  zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022r.
 1. Plany finansowe i inne obowiązki ustawowe podmiotów leczniczych – omówienie aspektów problematycznych.

 

Agnieszka Sieńko – radca prawny, ma już ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w ochronie zdrowia. Prelegentka jest także mediatorem sądowym. Kwalifikacje coacha, interwenta kryzysowego i szeroka

wiedza o wnętrzu człowieka sprawiają, że warsztaty z mecenas Sieńko są ciekawe, interaktywne, pełne trafnych spostrzeżeń.

 

Współpraca Księgowego z Radcą Prawnym - Duet czy Dwugłos?

 

Jak uzgadniać czynności i dokumenty, jak przygotowywać sprawy sądowe, co oznacza legalne działanie firmy. 

 

 Oczywistością jest, że do tego by firma dobrze funkcjonowała niezbędnych jest kilka elementów. Jednym z nich jest zespół specjalistów. Poza samym zespołem konieczne jest, aby specjaliści ze sobą współpracowali. Relacje

między księgowym, radcą prawnaym i wreszcie samym menadżerem oraz jego zastepcami i kierownikami komórek mogą przesądzić o dobrym lub złym funkcjonowaniu całej organizacji. Szkolenie ma przedstawić doświadczenia

praktyka i zainspirować do rozważenia określonego modelu współpracy wewnątrz organizacji.

 

 

ZAJĘCIA:      

Wykłady rozpoczynają się o godz. 10:00 dnia 23.05.2021r.- kończą 26.05 około godz. 14:00

Dzień 25.05 poświecony na wymianę doświadczeń, konsultacje, dyskusje oraz niespodziankę.

 

MIEJSCE :  Dwór Kolesin – Babimost Kolesin 14

CENA:

Sam udział w szkoleniu                                                                              1100zł netto*

Udział w zajęciach wraz z noclegami i wyżywieniem                                     1950zł netto*                                            

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                  210zł

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw

Dodatkowy nocleg 22/23.05.2022r.                    w  pokoju 2 osobowy 150zł

                                                                     w pokoju 1 osobowy 210zł

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres:

fic-szkolenia@data.pl

 Istnieje również możliwość przesłania faksem na nr (22) 292 38 50 lub (22)2578629     

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Biuro w Warszawie: 04-017 Warszawa ul. Kinowa 18/80

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

NA PRZELEWIE PROSIMY UMIEŚCIĆ NAZWISKO UCZESTNIKA ORAZ TERMIN SZKOLENIA.

Kontakt do Organizatora:

601 35 44 88

 

Tags: