XIII jesienny zjazd prezesów, dyrektorów oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych Efektywne zarządzanie w ochronie zdrowia Augustów 21-24 września 2020r.

Miejsce szkolenia: 
Data rozpoczęcia szkolenia: 
09/21/2020
The upcoming date less then 1 day.
Data zakończenia szkolenia: 
09/24/2020

XIII  jesienny zjazd prezesów, dyrektorów oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych

 

Efektywne zarządzanie w ochronie zdrowia

 

Augustów  21-24 września 2020r.

 

Sesja I i II

Dariusz Oleński – Menager- wieloletni dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej,

laureat prestiżowej nagrody “Menadżer Roku 2015 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne”.

Ukończył kilka kierunków studiów podyplomowych związanych z zarządzaniem w służbie zdrowia, w tym MBA. Wiedza zdobyta podczas kształcenia się na studiach podyplomowych oraz wieloletnia praca w szpitalu przyczyniły się do efektywnego zarządzania placówką, o czym świadczy systematyczne plasowanie się Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej na

czołowych miejscach w rankingach ogólnopolskich i międzynarodowych, w tym m.in. w rankingu „Bezpieczny Szpital” w którym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej w roku 2018 zajął I miejsce w Polsce. Ponadto WSzS w Białej Podlaskiej jest laureatem wielu nagród i konkursów

m.in. „Złotego Godła” najwyższej jakości Quality International w kategorii QI ORDER – zarządzanie najwyższej jakości, „Złotego Żurawia” oraz nagrody dla przedstawicieli światowego biznesu The Bizz. Na konto osiągnięć szpitala wpisuje się również nagroda „Orły Wprost” za najbardziej widoczne efekty współpracy transgranicznej w województwie lubelskim i podlaskim, czy nagroda w konkursie o „Kryształową Cegłę”, w którym nagrodzony został budynek Domowego Szpitala

 

Efektywność kliniczna funkcjonowania szpitala. Dbajmy o nią ciągle spoglądając na ekonomię.

 

Sesja III

Waldemar Stylo - obecnie Z-ca Dyrektora Centrum Onkologii Oddziału w Krakowie ds. Zarządzania i Finansów. Ostatnio koordynator merytoryczny Zespołu powołanego w ramach pilotażu przez Prezesa AOTMiT,mającego na celu wypracowanie założeń do nowego standardu rachunku kosztów, następnie współautorprojektu rozporządzenia MZ w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców z dnia 12 września 2019 r., Wcześniej współautor Rozporządzenia MZiOS z 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w przeszłości dyrektor Szpitala Powiatowego w Myślenicach oraz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Wieloletni Główny Analityk Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych, Działu Kalkulacji Kosztów Świadczeń Medycznych, ekspert Ministra Zdrowia, Prezesa AOTMiT oraz ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej, dla której w latach 2003-2007przygotowywał kalkulacje kosztów rzeczywistych procedur stomatologicznych, złożone następnie w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów we wszczętym postępowaniu, co spowodowało zwiększenie wyceny świadczeń stomatologicznych. Członek Rady ds. Taryfikacji. Wykładowca IZP CM Uniwersytetu Jagiellońskiego, WSEI w Krakowie.

 

 

Rachunek kosztów a taryfikacja środków proponowana przez AOTMiT
 

 

 

Sesja IV

 

Beata Duch – Kosiorek – prawnik z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Od wielu lat współpracuje zarówno z publicznymi jak i prywatnymi podmiotami  leczniczymi, kancelariami prawnymi, firmami consultingowymi

realizując wymagające projekty.  Prowadzi  doradztwo prawne w zakresie funkcjonowania podmiotów medycznych; Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, pełniąc jednocześnie funkcję Inspektora Ochrony Danych. Od wielu lat związana z administracją rządową i samorządową.

 

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej po zmianach przepisów.

Rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji medycznej oraz w świetle epidemii COVID-19

 

 

Sesja V  

Andrzej Rzepecki – PWS Konstanta S.A.Broker Ubezpieczeniowy , praktyk – od 20 lat prowadzi obsługę ubezpieczeniową podmiotom leczniczym . Wykładowca na studiach podyplomowych dla menedżerów w ochronie zdrowia i zjazdach dyrektorów podmiotów leczniczych. Wcześniej jako dyrektor kierował oddziałami firm ubezpieczeniowych

 

Ubezpieczenia podmiotów leczniczych w dobie COVID -19

                                   

W programie przewidziano także prezentacje firm współpracujących

Uwaga kolejność sesji może ulec zmianie!!!

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Uczestników zapraszamy do hotelu już 20.09.2020r na wieczór kolacja od godz. 19:00 na pobyt standardowy lub 21.09.2020r w godzinach popołudniowych na pobyt skrócony

Oficjalne rozpoczęcie zjazdu o godz. 09:00 dnia 22 września 2020r zakończenie 24 września około godz. 11:00

               W dniu 21 września zajęcia fakultatywne połaczone z wymianą doświadczeń i dyskusją.

                                  

MIEJSCE :  Hotel Amber Bay - Augustów, ul. Turystyczna 81

 

CENA SZKOLENIA: obejmuje udział w szkoleniu oraz zakwaterowanie i wyżywienie:                                                                                                             

pobyt skróconu od 21.09                                                                               1550zł  netto                            

pobyt cały od 20.09                                                                                      1820zł  netto

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                 150/200zł

Możliwe wykupienie samego udziału w zajeciach                                               900zł    netto                    

ZGŁOSZENIA: Wypełnione karty prosimy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: fic-szkolenia@data.pl

 Ewentualnie faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50      

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Biuro w Warszawie: 04-017 Warszawa ul. Kinowa 18/80

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

601 35 44 88