fic-szkolenia.pl

Szkolenie dla pełnomocników ds. jakości podmiotów leczniczych

Miejsce szkolenia: 
Data rozpoczęcia szkolenia: 
08/29/2021
Data zakończenia szkolenia: 
08/31/2021

Szkolenie dla pełnomocników ds. jakości podmiotów leczniczych

 

Jurata 29-31sierpnia 2021r.

 

1. Racjonalna farmakoterapia - receptariusz szpitalny

● Działania niepożądane i niekorzystne interakcje leków w antybiotykoterapii zakażeń.

● Receptariusz szpitalny jako narzędzie bezpiecznej farmakoterapii.

● Zdarzenia niepożądane w terapiach lekowych - wiedza o interakcjach potrzebna na co dzień.

● Bezpieczeństwo farmakoterapii.

2. Zdarzenia niepożądane – system monitorowania

● Przyczyny, rejestrowanie i analiza zdarzeń niepożądanych.

● Zdarzenia niepożądane wymagające monitorowania i analizy.

3. Monitorowanie wskaźników jakości – prowadzenie analiz

W zakresie ciągłości opieki:
- Analiza przyczyn odmów hospitalizacji

W zakresie opieki nad pacjentem:
- Analiza częstości i skuteczności podjętych czynności reanimacyjnych

W zakresie redukcji zakażeń w Szpitalu:
- Monitorowanie zakażeń
- Analiza szczepów wieloopornych

- Monitorowanie zmian w lekooporności drobnoustrojów szpitalnych
- Monitorowanie ilości i zasadności zlecanych antybiotyków

W zakresie zabiegów i znieczulenia:
- Analiza znieczuleń
- Analiza skutków zabiegów zaobserwowanych w trakcie hospitalizacji
- Analiza odległych skutków wykonywanych zabiegów
●W zakresie działalności Laboratorium:
- Analiza błędów przedlaboratoryjnych

W zakresie diagnostyki obrazowej:
- Analiza badań powtórzonych
●W zakresie odżywiania pacjentów hospitalizowanych:
-
Analiza powikłań terapii żywienia dojelitowego i żywienia pozajelitowego

W zakresie poprawy jakości i bezpieczeństwa pacjentów:
- Analiza istotnych zdarzeń związanych z hospitalizacją; reoperacje, readmisje, przedłużone hospitalizacje
- Analiza przyczyn zgonów pacjentów
- Analiza przyczyn zgonów okołooperacyjnych
- Analiza nieplanowych, powtórnych hospitalizacji
- Analiza reoperacji
- Analiza zdarzeń niepożądanych.
- Analiza rejestrów pacjentów narażonych na odleżyny i z odleżynami
- Analiza oceny satysfakcji pacjentów
●W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi:
-
Analiza badania satysfakcji zawodowej personelu

 

Andrzej Kaczordyrektor SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim, lekarz medycyny, specjalista chorób dziecięcych, ordynator Oddziału Wewnętrznego Dziecięcego, wizytator akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, certyfikowany menedżer opieki zdrowotnej (Warszawa 2003r.), przebyte szkolenia w Szkole Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, egzamin państwowy dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

 

 

 

MIEJSCE: Jurata Hotel LIDO

CENA:

Sam udział w szkoleniu                                                                                850zł netto*

Szkolenie wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem                                        1299zł netto*

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                   150zł

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Do hotelu zapraszamy w dniu 29.08.2021 po południu. Kolacja o godzinie 18:00

Wykłady rozpoczynają się: 30.08.2021r o godz.09:00 wyjazd i zakończenie szkolenia 31.08.2021 o godzinie 14:00.

 

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres:

fic-szkolenia@data.pl

lub faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50    

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

22 3723980; 601 35 44 88

https://www.facebook.com/FIC-Szkolenia-114573930240521/

tutaj wpisz opis szkolenia - pamietaj, aby pod tym polem była wybrana opcja Full HTML

Tags: