Szkolenie dla pełnomocników ds. jakości podmiotów leczniczych

Data rozpoczęcia szkolenia: 
11/16/2020
To event remaining 18 days
Data zakończenia szkolenia: 
11/17/2020

Szkolenie dla pełnomocników ds. jakości podmiotów leczniczych

 

Kazimierz Dolny  16-17 listopada 2020r.

 

1. Racjonalna farmakoterapia - receptariusz szpitalny

● Działania niepożądane i niekorzystne interakcje leków w antybiotykoterapii zakażeń.

● Receptariusz szpitalny jako narzędzie bezpiecznej farmakoterapii.

● Zdarzenia niepożądane w terapiach lekowych - wiedza o interakcjach potrzebna na co dzień.

● Bezpieczeństwo farmakoterapii.

2. Zdarzenia niepożądane – system monitorowania

● Przyczyny, rejestrowanie i analiza zdarzeń niepożądanych.

● Zdarzenia niepożądane wymagające monitorowania i analizy.

3. Monitorowanie wskaźników jakości – prowadzenie analiz

W zakresie ciągłości opieki:
- Analiza przyczyn odmów hospitalizacji

W zakresie opieki nad pacjentem:
- Analiza częstości i skuteczności podjętych czynności reanimacyjnych

W zakresie redukcji zakażeń w Szpitalu:
- Monitorowanie zakażeń
- Analiza szczepów wieloopornych

- Monitorowanie zmian w lekooporności drobnoustrojów szpitalnych
- Monitorowanie ilości i zasadności zlecanych antybiotyków

W zakresie zabiegów i znieczulenia:
- Analiza znieczuleń
- Analiza skutków zabiegów zaobserwowanych w trakcie hospitalizacji
- Analiza odległych skutków wykonywanych zabiegów
●W zakresie działalności Laboratorium:
- Analiza błędów przedlaboratoryjnych

W zakresie diagnostyki obrazowej:
- Analiza badań powtórzonych
●W zakresie odżywiania pacjentów hospitalizowanych:
-
Analiza powikłań terapii żywienia dojelitowego i żywienia pozajelitowego

W zakresie poprawy jakości i bezpieczeństwa pacjentów:
- Analiza istotnych zdarzeń związanych z hospitalizacją; reoperacje, readmisje, przedłużone hospitalizacje
- Analiza przyczyn zgonów pacjentów
- Analiza przyczyn zgonów okołooperacyjnych
- Analiza nieplanowych, powtórnych hospitalizacji
- Analiza reoperacji
- Analiza zdarzeń niepożądanych.
- Analiza rejestrów pacjentów narażonych na odleżyny i z odleżynami
- Analiza oceny satysfakcji pacjentów
●W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi:
-
Analiza badania satysfakcji zawodowej personelu

 

Andrzej Kaczordyrektor SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim, lekarz medycyny, specjalista chorób dziecięcych, ordynator Oddziału Wewnętrznego Dziecięcego, wizytator akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, certyfikowany menedżer opieki zdrowotnej (Warszawa 2003r.), przebyte szkolenia w Szkole Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, egzamin państwowy dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

 

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Wykłady rozpoczynają się o godz. 10:00 dnia 16.11 - zakończenie około godz.14:00 dnia 17.11.

 

MIEJSCE:
Kazimierz Dolny Zajazd Piastowski ul. Słoneczna 4

 

CENA:

Udział w szkoleniu plus przerwy kawowe                                                      830zł netto*

Udział w szkoleniu wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem                           1190zł netto *

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                         70zł

Możliwy przyjazd w dniu 15.11 na wieczór za dopłata                        150/220zł

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50    Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres: fic-szkolenia@data.pl

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

22 3723980 ;601 35 44 88

Tags: