fic-szkolenia.pl

Środki trwałe i WNiPw podmiotach leczniczych zasady gospodarowania i ewidencji w 2021. Online 21.09.2021r.

Miejsce szkolenia: 
Data rozpoczęcia szkolenia: 
09/21/2021
Data zakończenia szkolenia: 
09/21/2021

Środki trwałe i WNiPw podmiotach leczniczych
 zasady gospodarowania i ewidencji w 2021

 

ONLINE 21 września 2021r.

 

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie z-ca dyrektora ds. finansowych –główny księgowy  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej (II kadencja). Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych.

 

 1. Podstawy prawne dot. majątku trwałego podmiotów leczniczych  - rachunkowe, podatkowe, finanse publiczne.
 2. Wpływ pandemii na zasady gospodarowania i ewidencji środków trwałych i WNiP.
 3. Zasady kwalifikacji środków trwałych i WNiP (obiekty pojedyncze, zbiorcze, niskocenne),
  z uwzględnieniem klasyfikacji GUS.
 4. Regulacje wewnętrzne dot. środków trwałych – polityka rachunkowości, instrukcja obiegu dowodów księgowych, instrukcja inwentaryzacyjna, inne procedury (przykłady).
 5.  Proces inwestycyjny  - dokumentowanie, odpowiedzialność i obieg dokumentów inwestycyjnych (nie tylko księgowych).
 6. Źródła finansowania inwestycji -  dotacje budżetowe, środki europejskie, darowizny, fundusz „covidowy”, inne źródła – zasady kwalifikacji, dokumentowania i ewidencji księgowej.
 7. Majątek trwały otrzymany od organu założycielskiego – szczególne zasady wyceny i ewidencji.
 8. Nakłady inwestycyjne a wydatki remontowe – problemy z kwalifikacją, rozliczeniem i ewidencją – aspekty praktyczne.
 • wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych,
 • wartość początkowa środków trwałych nabytych lub otrzymanych nieodpłatnie,
 • ulepszenie środków trwałych,
 • moment ujęcia nabycia  i zmian wartości początkowej środków trwałych w księgach rachunkowych,
 • utrata wartości środków trwałych,
 1. Prowadzenie ewidencji majątku trwałego – ewidencja analityczna, kartoteki środków trwałych,  księgi inwentarzowe.
 2. Zasady amortyzacji środków trwałych:
 • obowiązki w zakresie ustalania zasad amortyzacji środków trwałych,
 • metody amortyzacji środków trwałych,
 • plan amortyzacji oraz tabela amortyzacyjna,
 • amortyzacja uproszczona.
 1. Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego (protokół MT)
 2.  Zasady likwidacji majątku (protokół LT).
 3. Wybrane zagadnienia problematyczne:
 • remont a ulepszenie środków trwałych – przykłady,
 • wymiana środka trwałego w ramach gwarancji,
 • zaniechanie odpisów amortyzacyjnych – czasowe wyłączenie z użytkowania,
 • weryfikacja stawek amortyzacji,
 • straty w majątku trwałym,
 • nabycie inwestycji w obcym środku trwałym,
 • .likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym
 1. Środki trwałe  - ujęcie podatkowe
 • koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów,
 • środki trwałe otrzymane nieodpłatnie,
 • limity amortyzacyjne.
 1. Zbycie majątku trwałego  - aspekty rachunkowe i podatkowe.
 • sprzedaż składników majątku trwałego,
 • nieodpłatne przekazanie,
 • likwidacja.
 1. Użyczenie, najem, i dzierżawa środków trwałych.
 2. Inwentaryzacja środków trwałych i WNiP – wybrane aspekty  z uwzględnieniem KSR 11.
 3. Zasady prezentacji majątki trwałego w planach i sprawozdawczości podmiotów leczniczych, z uwzględnieniem źródeł finansowania.
 4. Odpowiedzialność za majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

 

MIEJSCE :  ONLINE

 

CENA:                                                                                                 445zł netto*

                                                    

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

                                     Zajecia w godzinach 9:00-14:00

Po zgłoszeniu każdy uczestnik otrzyma indywidualny link do szkolenia.

Prosimy zaczac się logowac 30 min przed szkoleniem.

 

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres:

fic-szkolenia@data.pl

lub faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50    

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

601 35 44 88

https://www.facebook.com/FIC-Szkolenia-114573930240521/

Tags: