ROZLICZENIE PODATKU CIT ZA ROK 2020 W PODMIOTACH LECZNICZYCH

Miejsce szkolenia: 
Data rozpoczęcia szkolenia: 
03/05/2021
Data zakończenia szkolenia: 
03/05/2021
Załączniki:: 

ROZLICZENIE PODATKU CIT ZA ROK 2020 W PODMIOTACH LECZNICZYCH

 

 

ONLINE 5 marca 2021r.

 

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie z-ca dyrektora ds. finansowych –główny księgowy  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej (II kadencja). Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych.

 

 1. Zmian w przepisach podatkowych dot.  podmiotów leczniczych oraz sytuacji związanej z COVID -19 na sporządzenie rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w roku  2020 r.
 2. Nowe obowiązki w CIT za 2020 r.
 • ulga na złe długi – wpływ na podstawę opodatkowania,
 • obowiązkowa podzielona płatność – ograniczenie kosztów podatkowych,
 • „biała lista” podatników – wpływ na koszty podatkowe,
 • podział na źródła przychodów -  przyporządkowanie kosztów do źródła, ustalenie podstawy opodatkowania i rozliczenie strat z lat poprzednich z podziałem na źródła przychodów.
 • amortyzacja podatkowa.
 1. Źródła przychodów w podmiotach leczniczych:
 • rozliczanie świadczeń ponad limitowych,
 • darowizny  pieniężne i rzeczowe w ujęciu podatkowym – dokumentacja, wycena, zwolnienia, 
 • nieodpłatne świadczenia
 • rozliczenie otrzymanych środków z Funduszu COVID-19, dotacji, dofinansowania ze środków z UE.
 1. Koszty podatkowe i koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.
 2. Kary i odszkodowania w podmiotach leczniczych.
 3. Prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania w podmiotach leczniczych.
 4. Sporządzanie deklaracji CIT-8  w praktyce (dostępne przykłady formularzy pomocniczych):
 • CIT-WZ –nowy obowiązek od 2020 r.
 • CIT-8/0  - właściwa kwalifikacja źródeł dochodów, dochody niewydatkowane z lat ubiegłych – prezentacja,
 • CIT-D – formularz  i inne obowiązki sprawozdawcze,
 • CIT-8(29) – nowy wzór.
 1. Aktualne problemy w zakresie przychodów i kosztów w świetle orzecznictwa i interpretacji podatkowych.

 

MIEJSCE :  ONLINE

 

CENA:                                                                                                         465zł netto*

                                                                                                                                                                                                  

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

                                     Zajecia w godzinach 09:00-14:00

Po zgłoszeniu każdy uczestnik otrzyma indywidualny link do szkolenia.

Prosimy zaczac się logowac co najmniej 30 min przed szkoleniem.

 

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: fic-szkolenia@data.pl

lub faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50    

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

22 3723980; 601 35 44 88

https://www.facebook.com/FIC-Szkolenia-114573930240521/

 

 

Tags: