Rewolucyjne zmiany Prawa zamówień publicznych - praktyka zlecenia zamówień po 1 stycznia 2020r. Jurata 30.08- 2.09. 2020r.

Data rozpoczęcia szkolenia: 
08/30/2020
Data zakończenia szkolenia: 
09/02/2020

Rewolucyjne zmiany Prawa zamówień publicznych -
praktyka zlecenia zamówień po 1 stycznia 2020r.

Jurata  30.08- 2.09. 2020r.

Ustawa z dnia 24 października 2019 r. Prawo zamówień publicznych wprowadza wiele rewolucyjnych zmian, a długie vacatio legis ma umożliwić zapoznanie się z nowymi regulacjami i przygotowanie do realizacji procedur przetargowych. Nie warto czekać, już dziś zapraszam Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu. Dowiecie się Państwo jak praktycznie przygotować się do nowych regulacji i sprawnie oraz zgodnie z przepisami realizować zakupy w 2021 roku.

Maciej Gąsior – ekspert, prawnik, absolwent Wydziału Prawa WSHiP w Warszawie oraz studiów podyplomowych
z zakresu prawa zamówień publicznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi Kancelarię Doradztwa Prawnego Verte specjalizującą się w pomocy prawnej świadczonej w szczególności na rzecz podmiotów leczniczych, jednostek sektora finansów publicznych oraz organizacji pozarządowych. Autor publikacji w prasie branżowej. Twórca autorskich programów szkoleniowych,  przeprowadził wiele szkoleń i warsztatów organizowanych zarówno dla pracowników podmiotów leczniczych, administracji rządowej oraz samorządowej, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 • zakres stosowania ustawy ze względu na wartość zamówienia zgodnie z nowymi wartościami progowymi,
 • rodzaje zamówień, w szczególności klasyczne, sektorowe i bagatelne,
 • obligatoryjna elektronizacja zamówień publicznych - forma składania dokumentów, podpis elektroniczny, weryfikacja prawidłowości złożenia i podpisania oferty, komunikacja za pośrednictwem platform komunikacji elektronicznej,
 • zamówienia poniżej oraz powyżej progów unijnych,
 • przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
  z wykorzystaniem nowych narzędzi,
 • właściwe szacowanie wartości zamówienia,
 • uprawnienia i obowiązki kierownika zamawiającego oraz członków komisji przetargowej,
 • forma wnoszenia wadium uwzględniająca elektronizację zamówień,
 • przedmiotowe oraz podmiotowe środki dowodowe,
 • prawo opcji,
 • warunki udziału w postępowaniu,
 • kwalifikacja podmiotowa wykonawców, udostępnianie zasobów,
 • odrzucenie oferty i wykluczenie wykonawcy,
 • otwarcie ofert,
 • umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, elementy obowiązkowe oraz klauzule niedozwolone, dopuszczalne zmiany umowy,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 • pozasądowe formy rozwiązywania sporów,
 • odwołanie,
 • skarga do sądu.

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Uczestników zapraszamy do hotelu 30.08. 2020 po południu

Wykłady rozpoczynają się o godz. 9:00 dnia 31 sierpnia 2020r- zakończenie 02 wrzesnia o godz.10.

                                  

MIEJSCE :  HOTEL LIDO  Jurata ul. Wojska Polskiego 26

 

CENA:

Udział w szkoleniu plus przerwy kawowe i obiady                                           950zł netto*  

Udział w szkoleniu wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem                           1300zł netto *                      

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                  150zł

*  dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50    Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres: fic-szkolenia@data.pl

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

22 3723980; 601 35 44 88