Rachunek przepływów pieniężnych w podmiotach leczniczych

Miejsce szkolenia: 
Data rozpoczęcia szkolenia: 
04/12/2021
Data zakończenia szkolenia: 
04/12/2021
Załączniki:: 

 

Rachunek przepływów pieniężnych w podmiotach leczniczych

 

ONLINE  12 kwietnia  2021r.

 

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie z-ca dyrektora ds. finansowych –główny księgowy  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej (II kadencja). Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych.

 

 1. Podstawy prawne sporządzania rachunku przepływów pieniężnych:
 • Podmioty zobowiązane do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych,
 • Ustawa o rachunkowości,
 • Krajowy Standard Rachunkowości Nr 1.
 1. Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych:
 • Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych – wybór odpowiedniej metody,
 • Podstawowe pojęcia i właściwa identyfikacja środków pieniężnych i ich ekwiwalentów,
 • Powiązanie rachunku przepływów pieniężnych z innymi elementami sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat).
 1. Metoda pośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych:
 • Działalność operacyjna – omówienie poszczególnych tytułów korekt,
  w tym z uwzględnieniem specyfiki działalności leczniczej (przykłady),
 • Działalność inwestycyjna, w tym przepływy związane ze środkami trwałymi, z uwzględnieniem zdarzeń dot. aktualnej sytuacji epidemiologicznej,
 • Działalność finansowa, w tym przepływy z tytułu kredytów i pożyczek.
 1. Metoda bezpośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych – warunki wyboru tej metody.
 2. Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych na przykładzie – wykorzystanie danych z ewidencji księgowej przy wykorzystaniu arkuszy exel.
 3. Najczęściej występujące błędy i problemy związane ze sporządzeniem rachunku przepływów pieniężnych.

 

 

MIEJSCE :  ONLINE

 

CENA:                                                                                                 450zł netto*

                                                    

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

                                     Zajecia w godzinach 9:00-14:00

Po zgłoszeniu każdy uczestnik otrzyma indywidualny link do szkolenia.

Prosimy zaczac się logowac co najmniej 30 min przed szkoleniem.

 

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres:

fic-szkolenia@data.pl

lub faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50    

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

601 35 44 88

https://www.facebook.com/FIC-Szkolenia-114573930240521/

 

utaj wpisz opis szkolenia - pamietaj, aby pod tym polem była wybrana opcja Full HTML

Tags: