Rachunek kosztów w podmiotach leczniczych przede wszystkim narzędziem rachunkowości zarządczej warsztaty 22-24.02.2021r.

Data rozpoczęcia szkolenia: 
03/15/2021
To event remaining 11 days
Data zakończenia szkolenia: 
03/17/2021

  

      Rachunek kosztów w podmiotach leczniczych przede wszystkim narzędziem rachunkowości zarządczej

 

Szkolenie z warsztatami

 

Polańczyk 15-17 marca 2021r.

 

Waldemar Stylo   - obecnie Z-ca Dyrektora Centrum Onkologii Oddziału w Krakowie ds. Zarządzania i Finansów. Ostatnio koordynator merytoryczny Zespołu powołanego w ramach pilotażu przez Prezesa AOTMiT,mającego na celu wypracowanie założeń do nowego standardu rachunku kosztów, następnie współautorprojektu rozporządzenia MZ w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców z dnia 12 września 2019 r., Wcześniej współautor Rozporządzenia MZiOS z 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w przeszłości dyrektor Szpitala Powiatowego w Myślenicach oraz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Wieloletni Główny Analityk Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych, Działu Kalkulacji Kosztów Świadczeń Medycznych, ekspert Ministra Zdrowia, Prezesa AOTMiT oraz ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej, dla której w latach 2003-2007przygotowywał kalkulacje kosztów rzeczywistych procedur stomatologicznych, złożone następnie w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów we wszczętym postępowaniu, co spowodowało zwiększenie wyceny świadczeń stomatologicznych. Członek Rady ds. Taryfikacji. Wykładowca IZP CM Uniwersytetu Jagiellońskiego, WSEI w Krakowie.

 

Dorota Gołąb-Bełtowicz -  praktyk z doświadczeniem w obszarze controllingu i finansów zdobytym zarówno w podmiotach leczniczych publicznych jak i niepublicznych. Obecnie zastępca dyrektora ds. finansowych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, wcześniej kierownik Działu Controllingu Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Sp z o.o. W zakresie nadzoru nad podmiotami leczniczymi zdobywała doświadczenie w Referacie ds. Nadzoru nad SPZOZ-ami Biura ds. Ochrony Zdrowia w Urzędzie Miasta Krakowa oraz jako członek Rady Nadzorczej Boni Fratres Varsoviensis Sp z o.o. W latach 2007-2014 brała udział w pracach zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia w celu przygotowania projektu rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów u świadczeniodawców oraz projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitego planu kont w zakładach opieki zdrowotnej. Obecnie współpracuje z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jako ekspert w zakresie rachunku kosztów w podmiotach leczniczych

 

- Rachunek kosztów niezbędny w controllingu i planowaniu finansowym,

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców to krok do przodu, czy do tyłu?  

- Czy rozporządzenie faktycznie opisuje standard rachunku kosztów?

- Co i jak wdrożyć w 2021 roku w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców?

- Czym tak naprawdę powinien być rachunek kosztów w podmiocie leczniczym?

- Plan kont na potrzeby ewidencji i rozliczenia kosztów oraz ustalenia wyników

- Zasobowo-procesowy rachunek kosztów – czy warto?

- Schemat informacyjny i informatyczny na potrzeby controllingu: obszary gospodarki materiałowej, infrastruktury, zasobów osobowych, procesu leczenia – dokumentacja indywidualna i zbiorcza - Plan finansowy jako źródło wymagań informacyjnych

- Prezentacja przykładu analizy wyniku finansowego Oddziału przy wykorzystaniu kalkulacji indywidualnych kosztów i przychodów dla pacjentów -

- Dekompozycja wyniku podmiotu od wyniku podmiotu jako całości do wyniku na pacjentach dla rozpoznania struktur przepływu strumieni wartości w podmiocie

- Benchmarking – czy to możliwe i czy ma sens?

 

MIEJSCE :  Hotel SKALNY - połozony w centrum uzdrowiska Polańczyk. Do Państwa dyspozycji wygodne pokoje 1,2 os.a od strony południowej z pięknym widokiem na  Jezioro Solińskie.

CENA:

Sam udział w szkoleniu                                                                                900zł netto*

Szkolenie wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem                                        1400zł netto*

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                   150zł

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Wykłady rozpoczynają się: 15.03.2021r o godz.15:00 wyjazd i zakończenie szkolenia 17.03.2021 o godzinie 10:00.

 

Przed rozpoczęciem zajec obiad od godz. 14:00

 

Możliwość przyjazdu dzień wcześniej  czyli 14.03 po południu za dopłata 160zł/ nocleg ze śniadaniem bez dopłaty do jedynki/lub 210 w jedynce.

 

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: fic-szkolenia@data.pl

lub faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50    

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

22 3723980; 601 35 44 88

https://www.facebook.com/FIC-Szkolenia-114573930240521/

 

Tags: