Rachunek kosztów w podmiotach leczniczych niezbędny w controllingu i planowaniu finansowym Szkolenie ONLINE z warsztatami

Miejsce szkolenia: 
Data rozpoczęcia szkolenia: 
11/05/2020
To event remaining 7 days
Data zakończenia szkolenia: 
11/06/2020

      Rachunek kosztów w podmiotach leczniczych niezbędny w controllingu i planowaniu finansowym

 

Szkolenie z warsztatami

 

ONLINE 5-6 listopad 2020r.

 

Waldemar Stylo   - obecnie Z-ca Dyrektora Centrum Onkologii Oddziału w Krakowie ds. Zarządzania i Finansów. Ostatnio koordynator merytoryczny Zespołu powołanego w ramach pilotażu przez Prezesa AOTMiT,mającego na celu wypracowanie założeń do nowego standardu rachunku kosztów, następnie współautorprojektu rozporządzenia MZ w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców z dnia 12 września 2019 r., Wcześniej współautor Rozporządzenia MZiOS z 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w przeszłości dyrektor Szpitala Powiatowego w Myślenicach oraz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Wieloletni Główny Analityk Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych, Działu Kalkulacji Kosztów Świadczeń Medycznych, ekspert Ministra Zdrowia, Prezesa AOTMiT oraz ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej, dla której w latach 2003-2007przygotowywał kalkulacje kosztów rzeczywistych procedur stomatologicznych, złożone następnie w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów we wszczętym postępowaniu, co spowodowało zwiększenie wyceny świadczeń stomatologicznych. Członek Rady ds. Taryfikacji. Wykładowca IZP CM Uniwersytetu Jagiellońskiego, WSEI w Krakowie.

 

Dorota Gołąb-Bełtowicz -  praktyk z doświadczeniem w obszarze controllingu i finansów zdobytym zarówno w podmiotach leczniczych publicznych jak i niepublicznych. Obecnie zastępca dyrektora ds. finansowych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, wcześniej kierownik Działu Controllingu Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Sp z o.o. W zakresie nadzoru nad podmiotami leczniczymi zdobywała doświadczenie w Referacie ds. Nadzoru nad SPZOZ-ami Biura ds. Ochrony Zdrowia w Urzędzie Miasta Krakowa oraz jako członek Rady Nadzorczej Boni Fratres Varsoviensis Sp z o.o. W latach 2007-2014 brała udział w pracach zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia w celu przygotowania projektu rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów u świadczeniodawców oraz projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitego planu kont w zakładach opieki zdrowotnej. Obecnie współpracuje z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jako ekspert w zakresie rachunku kosztów w podmiotach leczniczych

 

 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców to krok do przodu, czy do tyłu?  

- Czy rozporządzenie faktycznie opisuje standard rachunku kosztów?

- Czym tak naprawdę powinien być rachunek kosztów w podmiocie leczniczym?

- Plan kont na potrzeby ewidencji i rozliczenia kosztów oraz ustalenia wyników

- Zasobowo-procesowy rachunek kosztów – czy warto?

- Schemat informacyjny i informatyczny na potrzeby controllingu: obszary gospodarki materiałowej, infrastruktury, zasobów osobowych, procesu leczenia – dokumentacja indywidualna i zbiorcza - Plan finansowy jako źródło wymagań informacyjnych

- Prezentacja przykładu analizy wyniku finansowego Oddziału przy wykorzystaniu kalkulacji indywidualnych kosztów i przychodów dla pacjentów -

- Dekompozycja wyniku podmiotu od wyniku podmiotu jako całości do wyniku na pacjentach dla rozpoznania struktur przepływu strumieni wartości w podmiocie

- Benchmarking – czy to możliwe i czy ma sens?

 

 

MIEJSCE :  ONLINE

 

CENA:                                                                                                 700zł netto*

 

                                                                                                   

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

                                     Zajecia w godzinach 10-14

Po zgłoszeniu każdy uczestnik otrzyma indywidualny link do szkolenia.

Prosimy zaczac się logowac co najmniej 30 min przed szkoleniem.

Można będzie także do czego zachęcamy zrobic próbe techniczna logowania dzien przed w godzinach 10-12

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: fic-szkolenia@data.pl

lub faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50    

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

22 3723980; 601 35 44 88

https://www.facebook.com/FIC-Szkolenia-114573930240521/

      Rachunek kosztów w podmiotach leczniczych niezbędny w controllingu i planowaniu finansowym

 

Szkolenie z warsztatami

 

ONLINE 5-6 listopad 2020r.

 

Waldemar Stylo   - obecnie Z-ca Dyrektora Centrum Onkologii Oddziału w Krakowie ds. Zarządzania i Finansów. Ostatnio koordynator merytoryczny Zespołu powołanego w ramach pilotażu przez Prezesa AOTMiT,mającego na celu wypracowanie założeń do nowego standardu rachunku kosztów, następnie współautorprojektu rozporządzenia MZ w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców z dnia 12 września 2019 r., Wcześniej współautor Rozporządzenia MZiOS z 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w przeszłości dyrektor Szpitala Powiatowego w Myślenicach oraz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Wieloletni Główny Analityk Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych, Działu Kalkulacji Kosztów Świadczeń Medycznych, ekspert Ministra Zdrowia, Prezesa AOTMiT oraz ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej, dla której w latach 2003-2007przygotowywał kalkulacje kosztów rzeczywistych procedur stomatologicznych, złożone następnie w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów we wszczętym postępowaniu, co spowodowało zwiększenie wyceny świadczeń stomatologicznych. Członek Rady ds. Taryfikacji. Wykładowca IZP CM Uniwersytetu Jagiellońskiego, WSEI w Krakowie.

 

Dorota Gołąb-Bełtowicz -  praktyk z doświadczeniem w obszarze controllingu i finansów zdobytym zarówno w podmiotach leczniczych publicznych jak i niepublicznych. Obecnie zastępca dyrektora ds. finansowych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, wcześniej kierownik Działu Controllingu Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Sp z o.o. W zakresie nadzoru nad podmiotami leczniczymi zdobywała doświadczenie w Referacie ds. Nadzoru nad SPZOZ-ami Biura ds. Ochrony Zdrowia w Urzędzie Miasta Krakowa oraz jako członek Rady Nadzorczej Boni Fratres Varsoviensis Sp z o.o. W latach 2007-2014 brała udział w pracach zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia w celu przygotowania projektu rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów u świadczeniodawców oraz projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitego planu kont w zakładach opieki zdrowotnej. Obecnie współpracuje z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jako ekspert w zakresie rachunku kosztów w podmiotach leczniczych

 

 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców to krok do przodu, czy do tyłu?  

- Czy rozporządzenie faktycznie opisuje standard rachunku kosztów?

- Czym tak naprawdę powinien być rachunek kosztów w podmiocie leczniczym?

- Plan kont na potrzeby ewidencji i rozliczenia kosztów oraz ustalenia wyników

- Zasobowo-procesowy rachunek kosztów – czy warto?

- Schemat informacyjny i informatyczny na potrzeby controllingu: obszary gospodarki materiałowej, infrastruktury, zasobów osobowych, procesu leczenia – dokumentacja indywidualna i zbiorcza - Plan finansowy jako źródło wymagań informacyjnych

- Prezentacja przykładu analizy wyniku finansowego Oddziału przy wykorzystaniu kalkulacji indywidualnych kosztów i przychodów dla pacjentów -

- Dekompozycja wyniku podmiotu od wyniku podmiotu jako całości do wyniku na pacjentach dla rozpoznania struktur przepływu strumieni wartości w podmiocie

- Benchmarking – czy to możliwe i czy ma sens?

 

 

MIEJSCE :  ONLINE

 

CENA:                                                                                                 700zł netto*

 

                                                                                                   

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

                                     Zajecia w godzinach 10-14

Po zgłoszeniu każdy uczestnik otrzyma indywidualny link do szkolenia.

Prosimy zaczac się logowac co najmniej 30 min przed szkoleniem.

Można będzie także do czego zachęcamy zrobic próbe techniczna logowania dzien przed w godzinach 10-12

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: fic-szkolenia@data.pl

lub faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50    

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

22 3723980; 601 35 44 88

https://www.facebook.com/FIC-Szkolenia-114573930240521/

      Rachunek kosztów w podmiotach leczniczych niezbędny w controllingu i planowaniu finansowym

 

Szkolenie z warsztatami

 

ONLINE 5-6 listopad 2020r.

 

Waldemar Stylo   - obecnie Z-ca Dyrektora Centrum Onkologii Oddziału w Krakowie ds. Zarządzania i Finansów. Ostatnio koordynator merytoryczny Zespołu powołanego w ramach pilotażu przez Prezesa AOTMiT,mającego na celu wypracowanie założeń do nowego standardu rachunku kosztów, następnie współautorprojektu rozporządzenia MZ w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców z dnia 12 września 2019 r., Wcześniej współautor Rozporządzenia MZiOS z 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w przeszłości dyrektor Szpitala Powiatowego w Myślenicach oraz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Wieloletni Główny Analityk Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych, Działu Kalkulacji Kosztów Świadczeń Medycznych, ekspert Ministra Zdrowia, Prezesa AOTMiT oraz ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej, dla której w latach 2003-2007przygotowywał kalkulacje kosztów rzeczywistych procedur stomatologicznych, złożone następnie w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów we wszczętym postępowaniu, co spowodowało zwiększenie wyceny świadczeń stomatologicznych. Członek Rady ds. Taryfikacji. Wykładowca IZP CM Uniwersytetu Jagiellońskiego, WSEI w Krakowie.

 

Dorota Gołąb-Bełtowicz -  praktyk z doświadczeniem w obszarze controllingu i finansów zdobytym zarówno w podmiotach leczniczych publicznych jak i niepublicznych. Obecnie zastępca dyrektora ds. finansowych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, wcześniej kierownik Działu Controllingu Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Sp z o.o. W zakresie nadzoru nad podmiotami leczniczymi zdobywała doświadczenie w Referacie ds. Nadzoru nad SPZOZ-ami Biura ds. Ochrony Zdrowia w Urzędzie Miasta Krakowa oraz jako członek Rady Nadzorczej Boni Fratres Varsoviensis Sp z o.o. W latach 2007-2014 brała udział w pracach zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia w celu przygotowania projektu rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów u świadczeniodawców oraz projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitego planu kont w zakładach opieki zdrowotnej. Obecnie współpracuje z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jako ekspert w zakresie rachunku kosztów w podmiotach leczniczych

 

 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców to krok do przodu, czy do tyłu?  

- Czy rozporządzenie faktycznie opisuje standard rachunku kosztów?

- Czym tak naprawdę powinien być rachunek kosztów w podmiocie leczniczym?

- Plan kont na potrzeby ewidencji i rozliczenia kosztów oraz ustalenia wyników

- Zasobowo-procesowy rachunek kosztów – czy warto?

- Schemat informacyjny i informatyczny na potrzeby controllingu: obszary gospodarki materiałowej, infrastruktury, zasobów osobowych, procesu leczenia – dokumentacja indywidualna i zbiorcza - Plan finansowy jako źródło wymagań informacyjnych

- Prezentacja przykładu analizy wyniku finansowego Oddziału przy wykorzystaniu kalkulacji indywidualnych kosztów i przychodów dla pacjentów -

- Dekompozycja wyniku podmiotu od wyniku podmiotu jako całości do wyniku na pacjentach dla rozpoznania struktur przepływu strumieni wartości w podmiocie

- Benchmarking – czy to możliwe i czy ma sens?

 

 

MIEJSCE :  ONLINE

 

CENA:                                                                                                 700zł netto*

 

                                                                                                   

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

                                     Zajecia w godzinach 10-14

Po zgłoszeniu każdy uczestnik otrzyma indywidualny link do szkolenia.

Prosimy zaczac się logowac co najmniej 30 min przed szkoleniem.

Można będzie także do czego zachęcamy zrobic próbe techniczna logowania dzien przed w godzinach 10-12

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: fic-szkolenia@data.pl

lub faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50    

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

22 3723980; 601 35 44 88

https://www.facebook.com/FIC-Szkolenia-114573930240521/

 

 

Tags: