PROGRAM NAPRAWCZY podmiotów leczniczych w 2020 roku.

Miejsce szkolenia: 
Data rozpoczęcia szkolenia: 
09/18/2020
Data zakończenia szkolenia: 
09/18/2020

  PROGRAM NAPRAWCZY podmiotów leczniczych w 2020 roku.

 

 

18 września 2020r.

 

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie z-ca dyrektora ds. finansowych –głowny księgowy  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej (II kadencja). Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych.

 

 1. Program naprawczy w świetle  przepisów ustawy o działalności leczniczej.
 2. Aktualna sytuacja epidemiologiczna spowodowana COVID-19 jako istotne zdarzenie mające wpływ na sytuację ekonomiczno-fnansową SPZOZ.
 3. Kolejny raport, kolejny program  naprawczy – zachowanie ciągłości i spójności z planem finnsowym.
 4. Rola organów tworzących  w działaniach naprawczych SPZOZ:
 • Terminy sporządzenia i przedłożenia programu naprawczego do akceptacji,
 • Zasady nadzoru i kontroli prowadzonych działań naprawczych.
 1. Raport finansowy i jego wpływ na opracowanie programu naprawczego.
 2. Zakres   rzeczowy i struktura planu naprawczego:
 • Ocena aktualnej sytuacja ekonomiczno-finansowej  jednostki,
 • Przyczyny trudnej sytuacji ekonomicznej,
 • Określenie kierunków planowanych działań naprawczych,
 • Zamierzone działania mające na celu poprawę sytuacji jednostki (przykłady),
 • Planowane efekty działań naprawczych,
 • Sytuacja ekonomiczno-finansowa możliwa do osiągnięcia po zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego,
 • Źródła finansowania podejmowanych działań.
 • Ocena i wycena ryzyka planowania  związanego z aktualną sytuacją epiemiologiczną.
 1. Monitoring realizacji planu naprawczego:
 • zakres bieżącej Informacji zarządczej,
 • narzędzia kontroli skuteczności wdrażanych działań naprawczych
 • wskaźniki monitorowania realizacji planu naprawczego.
 1. Program naprawczy w aspekcie praktycznym:
 • Praktyczne zasady opracowywania programów naprawczych z wykorzystaniem raportów o sytuacji ekonomiczno-finansowej,
 • prognoza finansowa – zastosowanie wariantów,
 • Instrumenty wspierające działania restrukturyzacyjne,
 • Przykładowy wzór programu naprawczego (CASE STUDY).

                     

                         Zajecia rozpoczynają się o godz. 9:00 zakończenie około godz. 13:00

 

Partnerem technicznym naszych szkoleń zdalnych jest firma Softinet

 

O Softinet:

 

SOFTINET jest niezależnym integratorem rozwiązań informatycznych, świadczącym kompleksowe usługi. Pomagamy naszym Partnerom w zapewnieniu szeroko pojętego bezpieczeństwa sieci i danych.

 

Budujemy optymalne i bezpieczne środowiska IT, dostarczając indywidualne i dopasowane produkty

i usługi.

 

 

             

CENA SZKOLENIA:                                                                                                                                    260 zł netto *

* dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.                                                                                 

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy  przesłać faksem na nr22 2578629 lub   22 2923850

Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres:

fic-szkolenia@data.pl

https://www.facebook.com/FIC-Szkolenia-114573930240521/