fic-szkolenia.pl

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH ZA 2021 ROK W PODMIOTACH LECZNICZYCH

Miejsce szkolenia: 
Data rozpoczęcia szkolenia: 
02/10/2022
Data zakończenia szkolenia: 
02/10/2022
Załączniki:: 

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH ZA 2021 ROK W PODMIOTACH LECZNICZYCH

 

ONLINE 10 luty 2022r.

 

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie z-ca dyrektora ds. finansowych –główny księgowy  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej (II kadencja). Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych.

 1. Zmiany w podatku CIT w 2021roku  i planowane na rok następny.
 2. Zasady ustalania i moment powstania przychodów podatkowych z:
 • działalności gospodarczej, 
 • nieodpłatnych i częściowo nieodpłatnych świadczeń,
 • pozostałe przychodów. 
 1. Darowizny  pieniężne i rzeczowe w ujęciu  podatkowym – dokumentacja, wycena, zwolnienia.
 2. Koszty uzyskania przychodów:
 • koszty bezpośrednio i pośrednio związane z przychodami,
 • koszty ustawowo wyłączone z kosztów uzyskania przychodów,
 • Kary i odszkodowania w podmiotach leczniczych.
 1. Ulga na złe długi w  – wpływ na podstawę opodatkowania nieterminowych płatności.
 2. Deklaracja CIT-8, załączniki CIT-0, CIT-D – praktyka sporządzania deklaracji i inne obowiązki sprawozdawcze.
 3. Nota podatkowa w  sprawozdaniu finansowym.
 4. Praktyczne sporządzanie rozliczenia CIT z wykorzystaniem exela (wzorzec).
 5. Aktualne problemy w zakresie przychodów i kosztów podatkowych w świetle orzecznictwa oraz  interpretacji podatkowych.

 

MIEJSCE :  ONLINE

CENA:                                                                                                 445zł netto*                                                   

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

                                     Zajecia w godzinach 9:00-14:00

Tags: