fic-szkolenia.pl

Jak przygotować się do nowego roku szkolnego? Zakopane 22-24 sierpnia 2021r.

Data rozpoczęcia szkolenia: 
08/22/2021
Data zakończenia szkolenia: 
08/24/2021

Jak przygotować się do nowego roku szkolnego?

 

Zakopane 22-24 sierpnia 2021r.

 

Kolejny rok szkolny to nowe wyzwania. Warto przygotować się do niego metodycznie, dbając zarówno o poszerzenie swoich kompetencji merytorycznych, jak i o aspekt psychologiczny. Na naszym spotkaniu kładziemy nacisk na wdrażanie kierunków polityki oświatowej MEN oraz na higienę emocjonalną w pracy dyrektora.

 

Dzięki naszemu szkoleniu:

 1. Poznasz praktyczne sposoby realizacji priorytetów polityki oświatowej.
 2. Zapoznasz się ze zmianami prawnymi w roku szkolnym 2021/2022.
 3. Rozwiniesz umiejętności radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi.
 4. Poznasz techniki ułatwiające zachowanie równowagi emocjonalnej.
 5. Zastosujesz metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Program szkolenia:

Dzień I: Kierunki polityki oświatowej MEN

 1. Organizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie (aspekt prawny);
 2. Poprawna realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego.
 3. Skuteczna organizacja wyjść i wycieczek edukacyjnych.
 4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.
 5. Edukacja ekologiczna w szkołach.

Dzień II: Higiena emocjonalna w pracy dyrektora

 1. Czym jest higiena emocjonalna?
 2. Jakie są przyczyny i skutki wypalenia zawodowego?
 3. Skąd czerpać energię i pozytywną motywację do pracy?
 4. Jak rozwijać przyjazne nawyki psychologiczne?
 5. W jaki sposób radzić sobie z trudnymi emocjami?

 

dr Piotr Ślusarczyk - doświadczony edukator kadry oświatowej. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów szkół, przyszłych trenerów, a także kursy kwalifikacyjne zarządzania oświatą. Czynny zawodowo nauczyciel języka polskiego w szkołach ponad gimnazjalnych. Wcześniej związany z mediami, ogólnopolskim radiem i telewizją. Autor prac naukowych o międzynarodowym zasięgu.

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00 dnia 23.08 - zakończenie około godz.14:00 dnia 24.08 Do hotelu zapraszamy dniu 22.08 w godzinach popołudniowych kolacja o godz.18:00

 

MIEJSCE:

Zakopane Hotel Skalny*** Pardałówka 3b

 

CENA:

Udział w szkoleniu plus przerwy kawowe                                                      700zł netto*

Udział w szkoleniu wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem                           1000zł netto *

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                       180zł

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50    Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres: fic-szkolenia@data.pl

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

601 35 44 88

 

Tags: