Czy nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców faktycznie opisuje system rachunku kosztów???

Data rozpoczęcia szkolenia: 
09/07/2020
Data zakończenia szkolenia: 
09/07/2020

Czy nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia

w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców

faktycznie opisuje system rachunku kosztów???

 

Warszawa 7 września 2020r.

 

Waldemar Stylo   - obecnie Z-ca Dyrektora Centrum Onkologii Oddziału w Krakowie ds. Zarządzania i Finansów. Ostatnio koordynator merytoryczny Zespołu powołanego w ramach pilotażu przez Prezesa AOTMiT,mającego na celu wypracowanie założeń do nowego standardu rachunku kosztów, następnie współautorprojektu rozporządzenia MZ w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców z dnia 12 września 2019 r., Wcześniej współautor Rozporządzenia MZiOS z 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w przeszłości dyrektor Szpitala Powiatowego w Myślenicach oraz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Wieloletni Główny Analityk Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych, Działu Kalkulacji Kosztów Świadczeń Medycznych, ekspert Ministra Zdrowia, Prezesa AOTMiT oraz ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej, dla której w latach 2003-2007przygotowywał kalkulacje kosztów rzeczywistych procedur stomatologicznych, złożone następnie w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów we wszczętym postępowaniu, co spowodowało zwiększenie wyceny świadczeń stomatologicznych. Członek Rady ds. Taryfikacji. Wykładowca IZP CM Uniwersytetu Jagiellońskiego, WSEI w Krakowie.

 

 

Cele rozporządzenia. Czy są spójne z oczekiwaniami zarządzających podmiotami leczniczymi?

• Słownik pojęć – dlaczego zdefiniowano te, a nie inne?

• Zespół 4 – konta rodzajowe, ich zadania i budowa,

• Rozdzielniki kosztów – jakie mają zadanie i jak je definiować?

• Zespół 5 – konta OPK – nowy układ podmiotowo-funkcjonalny, ich budowa i zadania,

• Klucze podziałowe – czym są i do czego służą,

• Koszty pośrednie – jaką pełnią rolę i czym się różnią od kosztów zarządu,

• Koszty zarządu i ogólnozakładowe – czym są i jak je rozliczać,

• Obiekty kosztów – czy są zdefiniowane w rozporządzeniu? Czym są? Jak je definiować?

• Alokacja kosztów OPK – poszczególne etapy i cel tych alokacji

• Dane medyczno-statystyczne - jaką pełnią rolę w rachunku kosztów?

• Jakie dane są konieczne do prawidłowego prowadzenia rachunku kosztów i skąd je pozyskiwać?

• Zintegrowany system informatyczny – czym jest i jakie problemy generuje jego brak,

• Możliwe metody kalkulacji kosztów procedur medycznych – jakie metody stosować w poszczególnych OPK?

 

              Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00 zakończenie ok. godz. 14:00

 

MIEJSCE :  Warszawa: Centrum Jupiter ul Towarowa 22

                   

CENA SZKOLENIA:                                                                                                                                         450 zł netto *

Uczestnictwo, materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowcę, przerwy kawowe.

 * dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.  

                                                                           

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy  przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres:

fic-szkolenia@data.pl lub faksem na nr 22 2578629  lub22 2923850

Kontakt do Organizatora:

0 22 3723980

601 35 44 88

https://www.facebook.com/FIC-Szkolenia-114573930240521/