fic-szkolenia.pl

CIT 2022 – rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych w podmiotach leczniczych

Miejsce szkolenia: 
Data rozpoczęcia szkolenia: 
03/01/2023
To event remaining 30 days
Data zakończenia szkolenia: 
03/01/2023
Załączniki:: 

CIT 2022 – rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych w podmiotach leczniczych

 

Online 1 marca2023r.

 

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie z-ca dyrektora ds. finansowych –główny księgowy  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej (II kadencja). Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych.

 1. Zmiany w podatku CIT w  roku 2022  i 2023.
 2. Zasady ustalania i moment powstania przychodów podatkowych z:
 • NFZ (umowa, ponadlimi) i pozostałe działaności podstawowej,
 • nieodpłatnych i częściowo nieodpłatnych świadczeń,
 • pozostałych  przychodów (refundacje, kary, umorzenia)
 1. Dotacje, środki unijne, darowizny  pieniężne i rzeczowe w ujęciu  podatkowym – dokumentacja, wycena, zwolnienia.
 2. Koszty uzyskania przychodów:
 • koszty bezpośrednio i pośrednio związane z przychodami,
 • koszty ustawowo wyłączone z kosztów uzyskania przychodów,
 • Kary i odszkodowania w podmiotach leczniczych.
 1. Ulga na złe długi   – wpływ na podstawę opodatkowania nieterminowych płatności.
 2. Zasady ustalania i rozliczania zaliczek na podatek CIT.
 3. Rozliczanie strat podatkowych w podmiotach leczniczych.
 4. Dochody wolne i przeznaczone na cele statutowe.
 5. Zeznanie podatkowe za 2022 r. -  CIT-8, załączniki CIT-0, CIT-D, CIT-WZ – praktyka sporządzania deklaracji i inne obowiązki sprawozdawcze.
 6. Nota podatkowa w  sprawozdaniu finansowym.
 7. Aktualne problemy w zakresie przychodów i kosztów podatkowych w świetle orzecznictwa oraz  interpretacji podatkowych.
 8. Schematy podatkowe i dokumentacja cen transferowych w podmiotach leczniczych.

 

Online

 

CENA:                                                                                                 420zł netto*

                                                    

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

                                     Zajęcia w godzinach 8:00-13:00

 

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres:

fic-szkolenia@data.pl

lub faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50    

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

601 35 44 88

 

tutaj wpisz opis szkolenia - pamietaj, aby pod tym polem była wybrana opcja Full HTML

Tags: