AD REM – KSIĘGOWOŚĆ W MEDYCYNIE Sierpien-Grudzień 2020

Miejsce szkolenia: 
Data rozpoczęcia szkolenia: 
08/31/2020
Data zakończenia szkolenia: 
12/30/2020

AD REM – KSIĘGOWOŚĆ W MEDYCYNIE

 

 

Szanowni Państwo proponujemy wam cykliczne spotkania online w formie abonamentu lub pojedynczo:

 

Aktualności w rachunkowości i podatkach podmiotów leczniczych w ramach szkoleń

online (3-godzinne omówienie zagadnienia, pytania problematyczne jednostek)

 

Najbliższe spotkania:

 

Sierpień 31.08 poniedziałek

PPK – wdrożenie w podmiotach leczniczych

 

Wrzesień 24.09 czwartek

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

 

Październik 29.10 czwartek

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i  regulacje dot. wynagrodzeń.

 

Listopad  26.11 czwartek

UJĘCIE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH PODMIOTU LECZNICZEGO OPERACJI GOSPODARCZYCH ZWIĄZANYCH Z COVID-19   

 

Grudzień do ustalenia w terminie poźniejszym

Sprawozdanie finansowe 2020

 

 

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie z-ca dyrektora ds. finansowych –główny księgowy  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej (II kadencja). Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych

 

 

 

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Wykłady w godzinach 10:00-13:00

 

                               

CENA:

Proponujemy zakup abonamentu na 6 spotkań w cenie                                1000zł netto *   

Możliwość wykupienia uczestnictwa w pojedynczym szkoleniu w kwocie          250zł netto *

              

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50    Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres: fic-szkolenia@data.pl

 

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

22 3723980; 601 35 44 88

https://www.facebook.com/FIC-Szkolenia-114573930240521/