fic-szkolenia.pl

AD REM – KSIĘGOWOŚĆ W MEDYCYNIE 2022.

Miejsce szkolenia: 
Data rozpoczęcia szkolenia: 
02/04/2022
Data zakończenia szkolenia: 
12/29/2022
Załączniki:: 

AD REM – KSIĘGOWOŚĆ W MEDYCYNIE 2022.

 

 

Szanowni Państwo proponujemy wam cykliczne spotkania online w formie abonamentu lub pojedynczo:

 

Aktualności w rachunkowości i podatkach podmiotów leczniczych w ramach szkoleń on-line.
Cykliczne spotkania 3-godzinne (w tym 2,5 godz. szkolenia + 0,5 godz. indywidulanych konsultacji) obejmujące każdorazowo:

  • Omówienie zagadnienia tematycznego  np. Polski Ład w podmiotach leczniczych,
  • Przegląd bieżących zmian w zakresie prawa podatkowego i bilansowego CIT, VAT, PIT
  • Pytania problematyczne jednostek.

Zagadnienia tematyczne mogą ulec zmianie celem dostosowania bieżących potrzeb (nie określone na dzień dzisiejszy zmiany w przepisach obowiązujących podmioty lecznicze).

Styczeń 4.02.22

Polski ład w podmiotach leczniczych – wybrane zagadnienia

Luty 24.02.22

Podatek CIT – rozliczenie 2021

Marzec 31.04.22

Podatek VAT zmiany 2022

Kwiecień28.04.22

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów leczniczych – obowiązek do 31.05.2022 r.

Maj 30.05.22

Standard rachunku kosztów w podmiotach leczniczych – aspekty problematyczne

Czerwiec 30.06.22

Ustawowe regulacje dot. wynagrodzeń i polityka płacowa w świetle zmian od 1.07.2022 r.

Lipiec 28.07.22

Dotacje, darowizny, środki unijne – ujęcie przychodowe i kosztowe   

Sierpień 25.08.22

Program naprawczy  podmiotów leczniczych – aspekty praktyczne; Zmiany w ustawie o działalności leczniczej

Wrzesień 29.09.22

Regulacje wewnętrzne –aktualizacja m.in.  polityka rachunkowości

Październik 27.10.22

Inwentaryzacja  2022 i przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych 2022 r.

Listopad 24.11.22

Plan finansowy i inwestycyjny – konieczne zmiany -  korekty 2022, plany 2023

Grudzień 29.12.22

Sprawozdanie finansowe 2022

 

 

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie z-ca dyrektora ds. finansowych –główny księgowy  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej (II kadencja). Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych

 

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ: Wykłady w godzinach 12:30-15:00 plus konsultacje

 

                               

 

 

CENA:

Cena jednostkowa przy zamówieniu wszystkich szkoleń                                  280zł netto *

Możliwość wykupienia uczestnictwa w pojedynczym szkoleniu w kwocie          320zł netto *

              

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw

Przy zamówieniu abonamentowym prosimy o wpłate tylko za pierwsze szkolenie a potem cyklicznie co miesiąc.

 

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres: fic-szkolenia@data.pl

Możliwosc przesłania zgłoszeń faksem na nr.(22)2578629 lub (22) 292 38 50    .

 

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

601 35 44 88

https://www.facebook.com/FIC-Szkolenia-114573930240521/

Tags: