szkolenie online : Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ w 2020 r. 22 maj 2020r.

Miejsce Szkolenia
szkolenie online
Data rozpoczęcia szkolenia
Data zakończenia szkolenia
Załączniki

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ  w 2020 r.

 

22 maja 2020r.

 

O szkoleniu:

Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej prezentacji. Uczestnicy będą łączyć się za pomocą przeglądarki internetowej. Możliwość zadawania pytań będzie udostępniona w formie czatu tekstowego. Szczegółowe dane dostępowe oraz instrukcję uruchomienia sesji zdalnej uczestnicy otrzymają po zarejestrowaniu się na szkoleniu oraz wniesieniu opłaty na podany w zgłoszeniu adres mailowy.

 

Prowadzący: Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie z-ca dyrektora ds. finansowych –głowny księgowy  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Była  V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych.

 

 1. Podstawy prawne obowiązku sporządzania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej przez SPZOZ-y w 2020 r.
 2. Wpływ aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19
  na sporządzany raport i program naprawczy
  .
 3. Zasady sporządzania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej:
 • Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej w ujęciu retrospektywnym;
 • Założenia do projekcji finansowej;
 • Prognoza 3-letnia sytuacji ekonomiczno-finansowej;
 • Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową SPZOZ;
 • Raport finansowy na przykładach.
 1. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe określone rozporządzenia MZ – zasady ustalania, dane porównawcze:
 • Wskaźniki zyskowności;
 • Wskaźniki płynności finansowej;
 • Efektywności;
 • Zadłużenia.
 1. Zasady ocena raportu przez podmiot tworzący :
 • Weryfikacja poprawności wyliczeń i założeń;
 • Ocena zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu MZ.
 1. Raport jako podstawa do sporządzenia programu naprawczego – praktyczne wskazówki.

Zajecia rozpoczynają się o godz. 9:00 zakończenie około godz. 13:00

 

 

Partnerem technicznym naszych szkoleń zdalnych jest firma Softinet

Usunięto obraz.

 

O Softinet:

 

SOFTINET jest niezależnym integratorem rozwiązań informatycznych, świadczącym kompleksowe usługi. Pomagamy naszym Partnerom w zapewnieniu szeroko pojętego bezpieczeństwa sieci i danych.

 

Budujemy optymalne i bezpieczne środowiska IT, dostarczając indywidualne i dopasowane produkty

i usługi.

 

 

             

CENA SZKOLENIA:                                                                                260 zł netto *

* dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

                                                                               

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy  przesłać faksem na nr22 2578629 lub   22 2923850

Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres:

fic-szkolenia@data.pl

 

Słowa kluczowe:

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer