Fizjoterapeuta. Bezpieczne wykonywanie zawodu. Wrocław 8.07.2019r.

Miejsce Szkolenia
Wrocław NOT ul. Piłsudskiego 74
Data rozpoczęcia szkolenia
Data zakończenia szkolenia
Załączniki

Fizjoterapeuta. Bezpieczne wykonywanie zawodu

 

Wrocław 8 lipca 2019r.

 

 

Radca prawny Agnieszka Sieńko wykonuje zawód radcy prawnego od 1 stycznia2006 r. Zawodowo z ochroną zdrowia jest związana jednak od roku 2000. Od początku swej pracy zawodowej radca prawny Agnieszka Sieńko specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie ochrony zdrowia. W ramach prowadzonej kancelarii prowadzi obsługę prawną podmiotów wykonujących działalność leczniczą, oraz zajmuje się prowadzeniem spraw osób fizycznych. Jest także, co wymaga szczególnego podkreślenia, pracownikiem naukowo – dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, zatrudnionym na stanowisku asystenta.. Przygotowuje obecnie materiały do pracy doktorskiej na temat odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych pod kierunkiem Profesor Joanny Rosińczuk. Radca prawny Agnieszka Sieńko jest autorem znaczącej liczby publikacji popularnych i naukowych w zakresie prawa ochrony zdrowia

Szkolenie jest skierowane do fizjoterapeutów. Zawód niedawno doczekał się prawnej ochrony. Przepisy stanowią jednak novum, a ich treść wprowadza szereg niejasności. Wychodząc naprzeciw potrzebie wsparcia fizjoterapeutów w wykonywaniu zawodu oferujemy warsztaty z naszym doświadczonym szkoleniowcem – radcą prawnym Agnieszką Sieńko, także wykładowcą przedmiotów prawniczych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, nauczycielem Studentów Fizjoterapii. Program wykładu z elementami warsztatowymi obejmuje:

 1. Określenie formalnych ram zawodu fizjoterapeuty i krótkie wprowadzenie.
 2. Uprawnienia zawodowe (kompetencje) fizjoterapeuty w kontekście przepisów ustawy.
 3. Dokumentacja medyczna;
 1. Zawartość dokumentacji medycznej fizjoterapeuty;
 2. Rodzaje dokumentacji fizjoterapeutycznej;
 3. Warsztaty z zakresu treści poszczególnych wpisów – wspólne opracowanie wzorców;
 4. Znaczenie dokumentacji medycznej.
 1. Wizyta fizjoterapeutyczna:
 1. Uprawnienie do przeprowadzenie wizyty;
 2. Badanie przedmiotowe pacjenta – warsztaty z zakresu badania, wspólne opracowanie ankiety;
 3. Diagnoza funkcjonalna;
 4. Ocena postępów terapii.
 1. Zgoda i inne oświadczenia pacjenta – warsztaty i opracowanie formularzy.
 2. Współdziałanie z lekarzem.
 3. Fizjoterapia na życzenie.
 4. Formy wykonywania zawodu.

           Dyskusja, pytania, rozmowa.

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00, zakończenie szkolenia ok. godz. 14:00.

MIEJSCE :  Wrocław NOT ul. Piłsudskiego 74

 

CENA SZKOLENIA:                                                                      400 zł netto*

Uczestnictwo, materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowcę, przerwy kawowe.

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy  przesłać faksem na nr (22) 292 38 50 oraz (22)2578629      mailowo na adres: fic-szkolenia@data.pl

 

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

 

NA PRZELEWIE PROSIMY UMIEŚCIĆ NAZWISKO UCZESTNIKA ORAZ TERMIN SZKOLENIA.

Kontakt do Organizatora:

0 22 3723980

601 35 44 88

     

Słowa kluczowe:

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer