XVI Doroczny Zjazd Głównych Księgowych i Dyrektorów d/s Finansowych podmiotów leczniczych. Jurata 20-24 maj 2019r.

Data rozpoczęcia szkolenia
Data zakończenia szkolenia

XVI Doroczny Zjazd Głównych Księgowych i Dyrektorów  d/s Finansowych podmiotów leczniczych.

 

Jurata  20-24 maj 2019r.

 

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie z-ca dyrektora ds. finansowych –głowny księgowy  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej (II kadencja). Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych.

 

Rachunkowość, podatki i finanse podmiotów leczniczych w 2019 roku

 

 1. Zmiany w ustawie o rachunkowości i innych regulacjach prawnych  obowiązujących podmioty lecznicze  w roku   2019 roku i w kolejnych latach.
 2.  Mechanizm podzielonej płatności (split payment) w podmiotach leczniczych – aspekty praktyczne:
 • dobrowolność korzystania z mechanizmu podzielonej płatności w aspekcie jednostek sektora finansów publicznych,
 • podzielona płatność a solidarna odpowiedzialność i sankcja VAT,
 • zasady działania mechanizmu podzielonej płatności,
 • zakres podmiotowy i przedmiotowy mechanizmu podzielonej płatności,
 • zasady funkcjonowania rachunku VAT i  dysponowania środkami.
 1. VAT w 2019 r. – zmiany i aktualne problemy:
 • zmiany dotyczące kas fiskalnych,
 • zmiany  zakresie wystawiania faktur do transakcji udokumentowanych paragonami z kas fiskalnych i e-faktury,
 • kwalifikacja stawek VAT (WIS – wiążąca informacja stawkowa),
 • likwidacja deklaracji VAT oraz zmiany w JPK.
 • identyfikacja ryzyk w zakresie VAT - transakcje z niezarejestrowanymi podatnikami VAT, „puste” faktury, oszustwa podatkowe,
 • zasady zwolnienia z opodatkowania VAT usług świadczonych w branży medycznej – wybrane zagadnienia w świetle aktualnych interpretacji i orzecznictwa,
 • faktury VAT w podmiotach medycznych – najczęstsze błędy,
 • VAT naliczony – zasady odliczania podatku VAT – jak unikać problemów.
 1. Podatek CIT  w 2019 r. –wybrane zagadnienia
 • zmiany w CIT w 2019 r. z uwzględnieniem działalności medycznej,
 • nowe zasady odliczania straty podatkowej,
 • samochody w działalności (nowy limit dla odliczania odpisów amortyzacyjnych),
 • podatek u źródła – kiedy wystąpi w podmiotach leczniczych,
 • zmiana zasad w zakresie świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych,
 • koszty podatkowe – jak dokumentować i kiedy ujmować koszty podatkowe.
 1. Wynagrodzenia w podmiotach leczniczych na tle zmian w 2019 roku i inne świadczenia:
 • regulacje ustawowe wynagrodzeń – omówienie problemów i praktycznych rozwiązań,
 • zmiany przepisów prawnych i podatkowych dot. świadczeń pracowniczych,
 • wyniki kontroli PIP  i ZUS  – jak uniknąć błędów,
 • przegląd orzecznictwa w zakresie podatku dochodowego od świadczeń pracowniczych.
 • delegacje służbowe –przykłady nieprawidłowości w rozliczaniu delegacji
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników – dokumentowanie potwierdzające koszt podatkowy a przychód pracownika – przykłady w świetle najnowszego orzecznictwa.
 • zasady korzystania przez pracowników z mienia służbowego/publicznego.
 1. Plan finansowy podmiotu leczniczego – wybrane zagadnienia:
 • raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki  - spójność z planem finansowym,
 • terminy, wzór, zasady sporządzania planu finansowego,
 • elementy planu finansowego podmiotu leczniczego,
 • kontrola realizacji planu – jak uniknąć błędów i przekroczeń,
 • uregulowania w   statucie lub wewnętrznej dokumentacji jednostki dot. planu finansowego i inwestycyjnego,Image removed.
 • wykonywanie planu niezaopiniowanego przez organ nadzorczy (radę społeczną)
 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie planowania i realizowania wydatków publicznych.

 

Elżbieta Maria Komorowska Trener rozwoju osobistego (dyplom Trenera Phare, praktyka w Dusseldorfie ), Coach, praktyk, wykładowca akademicki specjalizujący się w standardach światowych (prekursor wprowadzania biznesowych metod nauczania na uczelniach wyższych, doradca  z ugruntowanym  przygotowaniem merytorycznym, wynikającym między innymi z kilkunastoletniej praktyki zawodowej na stanowiskach dyrektorskich (również w korporacji ogólnopolskiej na stanowisku Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Doradcy Zarządu. ds. rozwoju).

Konsultant ds. edukacji i mediacji Polonii oraz Światowego Kongresu Polaków.

 


MENEDŻER SUKCESU TRZECIEGO TYSIĄCLECIA

WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO I ZAWODOWEGO W KONWENCJI

„Doceń siebie, doceń swoje możliwości”.

Zajęcia oparte na dowartościowaniu każdego z uczestników, prowadzone metodami interaktywnymi, przy wykorzystaniu nowoczesnych technik wg światowych standardów.

1. Rozpoznanie potrzeb.

2. Wyzwalanie ukrytego potencjału jako wybór najlepszej strategii rozwoju.

3. Terapia i coaching  na rzecz  aktywizacji i motywacji.

4. Zacznij od świadomości – jak jest , jak może być.

5. Psychologia efektywnych zachowań i relacji z otoczeniem.

6. Moje ograniczenia – moje możliwości.

7. Komunikacja werbalna, niewerbalna i pozawerbalna – narzędzia sukcesu.

8. Predyspozycje osobowościowe.

9. Motywacja i  satysfakcja jako siła sprawcza.

10.Zdrowie na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego – perspektywa holistyczna.

11.Osobisty biokomputer na użytek rozwoju.

12. Entuzjazm i pasja  - drogowskazy efektywności.

13. Praca z emocjami.

14. Archetyp kobiety i mężczyzny w relacjach.

15.Jakie umiejętności rozwinąć i jak je stosować – postanowienia dla sukcesu.

 

 

             W programie przewidziano także 20 min prezentację PWS Konstanta S.A. :

 

 

ZAJĘCIA:

 Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00 dnia 21.05.2019r.- kończą 23.05 około godz. 14:00

 

Następnie wszystkich zapraszamy na program rozszerzony „szkolenie z oknem na archipelag”.

Szczegóły programu rozszerzonego dostępne dla zainteresowanych u organizatora szkolenia.

 

Uwaga ilość miejsc na pobyt rozszerzony ograniczona dlatego prosimy o zgłoszenia możliwie szybko - najdalej do końca kwietnia!!!!

 

MIEJSCE :  HOTEL LIDO  Jurata ul. Wojska Polskiego 26

 

CENA:

pobyt 20-23 maja                                                                                      1450zł netto*

pobyt rozszerzony do 24 maja                                                                    1780zł netto*

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                 150zł

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać faksem na nr (22) 292 38 50 lub (22)2578629     Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres: fic-szkolenia@data.pl

 

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Biuro w Warszawie: 04-017 Warszawa ul. Kinowa 18/80

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

NA PRZELEWIE PROSIMY UMIEŚCIĆ NAZWISKO UCZESTNIKA ORAZ TERMIN SZKOLENIA.

Kontakt do Organizatora:

22 3723980

601 35 44 88

 

Słowa kluczowe:

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer