JAK ZARZĄDZAĆ ZESPOŁEM I BUDOWAĆ AUTORYTET WPŁYWAJĄCY NA MOTYWACJĘ I WYZWALANIE POTENCJAŁU PRACOWNIKÓW

Miejsce Szkolenia
Jurata
Data rozpoczęcia szkolenia
Data zakończenia szkolenia

JAK ZARZĄDZAĆ ZESPOŁEM I BUDOWAĆ AUTORYTET 

WPŁYWAJĄCY NA MOTYWACJĘ I WYZWALANIE POTENCJAŁU PRACOWNIKÓW

 

Jurata  14-16 czerwca 2018r.

2 DNIOWE WARSZTATY BUDOWANIA MOTYWACJI, AUTORYTETEU I EFEKTYWNYCH RELACJI 

W przyjaznym klimacie, wspieranymi interaktywnymi, nowoczesnymi metodami poznamy praktyczne wskazówki i najskuteczniejsze metody zarządzania, wpływające na

poprawienie jakości i efektywności działania oraz współpracę zespołową.

 

Dewizą zajęć jest praktyczne uaktywnienie potencjału w klimacie  zaangażowania oraz  maksyma:

„ ZAWSZE MOŻE BYĆ LEPIEJ”.

Nasze szkolenia (jak potwierdzają dotychczasowi odbiorcy), są bardzo skutecznym narzędziem likwidującym nawyki, generują efektywne działania, poprawiają jakość i sprawność zarządzani, motywowania i zwiększania jakości.

Elżbieta Maria Komorowska
Trener (dyplom Trenera Phare, praktyka w Dusseldorfie ), coach, konsultant, doradca, praktyk z ugruntowanym przygotowaniem merytorycznym, wynikającym między innymi z wieloletniej praktyki zawodowej na stanowiskach dyrektorskich i edukacyjnej na wyższych uczelniach. Specjalista z zakresu priorytetowych i strategicznych dla służby zdrowia rozwiązań opartych na efektywności, etyce i innowacjach wg światowych standardów, związanych z psychologią zachowań. Niezależnie od zajęć na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i szeregu innych m.in. w szpitalach oraz placówkach służby zdrowia tym NFZ , jest jednym z prekursorów wprowadzania zasad biznesowego podejścia do zarządzania w służbie zdrowia w ramach prowadzenia zajęć, które promuje Unia Europejska.
Przygotowanie merytoryczne potwierdzone kilkoma dyplomami (ekonomia, psychologia, zarządzanie na świecie, samorząd) wyższych uczelni (Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) i kilkunastoma certyfikatami ,również z udziałem tzw. „guru światowego zarządzania”. Certyfikowany Human Resources Manager. Autorka kliku książek, (w tym miedzy innymi: „Vademecum skutecznego działania”„ „Sukces wyborczy i zawodowy”), ponad 200 publikacji (dot. uwarunkowań sukcesu w konkurencyjnym rynku, zarządzania, efektywnego działania etc.)
Wieloletnie doświadczenie z zakresu szkoleń i coachingów.

1.Przyjazna prezentacja z wymianą doświadczeń i blok psychologiczny oparty na dowartościowaniu, wyzwalający potencjał do efektywnej współpracy:

 • osobowość w zarządzaniu,
 • model RZZ,
 • zarządzanie przez pryzmat psychologii zachowań,
 • potrzeba dostosowania do zmian.

2. Wielowymiarowość zarządzania w trzecim tysiącleciu:

 • zarządzanie pracownikami w zespole czy zespołem pracowników?,
 • zarządzanie pracownikami czy potencjałem?,
 • zarządzanie poprzez proces, czy poprzez czynności,
 • zarządzanie poprzez „chcę” czy „muszę”,
 • zarządzanie sobą w czasie, przez cele, procesowe, wiedzą, kreatywnością, zespołami etc..

3. Samoocena, MindMap i kreatywność na potrzeby Menedżera Trzeciego Tysiąclecia:

 • dane biokomputera,
 • nawyki, przekonania i przyzwyczajenia  - w zakresie zarządzania,
 • nowe możliwości uczestników, wspierające efektywne relacje, zarządzanie i budowania autorytetu.

4.Przygotowanie i kompetencje oraz umiejętności  skutecznego sprawnego menedżera XXI w.:

 • firmowe i stanowiskowe,
 • współczesne priorytety i standardy pracy,
 • jak jest ,jak powinno być,
 • chcemy, wiemy, wiemy,
 • związek przyczynowo – skutkowy,.
 • pozytywne myślenie i nastawienie jako jedna z najważniejszych kompetencji.

5. Rozwój osobisty i pracowników przez coaching.

6. Mój etap rozwoju w zakresie zarządzania motywowania i budowania autorytetu:

 • słowa jakimi się posługuję określając rzeczywistość,
 • myśli jakie mi towarzyszą,
 • moje otwarcie na otoczenie,
 • mam „problemy” czy szukam rozwiązań i eliminuję nawyki,
 • pozytywne myślenie i nastawienie jako konstruowanie rozwiązań.

7. Budowanie motywacji - doskonalenie przez jakość oraz sprawność i skuteczność  m.in. w zakresie wybranych  koncepcji zarządzania w rozwojowej organizacji.

8.Istota i  narzędzia z wzorcem motywacji na rzecz wyzwolenia potencjału - plan zmiany osobistej.

9. Pochwała i krytyka – praktyczne wskazówki do zwiększenia  jakości  i motywacji.

10.Efektywne relacje  – podstawowe narzędzie zarządzania i generowania zachowań, rozpoznanie indywidualnych możliwości ze wskazaniem zmian generujących poprawę stanu istniejącego:

 • systemy komunikacji,
 • zasady skutecznego nawiązywania kontaktu ( dostrojenie, dopasowanie),
 • zróżnicowany poziom zrozumienia i reagowania,
 • synergia.

11. Filary autorytetu.

12. Priorytety zarządzania:

 • ustanawianie celów,
 • planowanie,
 • ułatwianie pracy,
 • informacja zwrotna,
 • kontrola,
 • motywowanie.

13. Style zarządzania.

14.Motywacja w zarządzaniu:

 • „motywatorzy” i „demotywatorzy”,
 • system motywacyjny,
 • psychologia motywacji i demotywacji,
 • motywacja narzędziem zarządzania wiedzą i   potencjałem ludzkim,
 • motywacja finansowa i pozafinansowa,
 • motywowanie w sytuacjach uznanych  za trudne,
 • satysfakcja pracownicza i zaangażowanie.

15. Asertywne zachowania w procesie  zarządzania i budowania autorytetu.

16. Kreowanie relacji i uaktywnianie potencjału przez emocje  i temperament:

 • fundamentalne cechy,
 • inteligencja racjonalna i emocjonalna,
 • tworzenie pierwszego wrażenia – image,
 • kompetencje emocjonalne,
 • składniki inteligencji emocjonalnej,
 • emocje – narzędzie delegowania i motywowania,
 • kontrola nad emocjami i zapobieganie sytuacjom trudnym.

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Uczestników zapraszamy do hotelu 14.06.2018 po południu

Wykłady rozpoczynają się o godz. 9:00 dnia 15 czerwca 2018r- zakończenie 16 czerwca około godz. 13.                                   

MIEJSCE :  Hotel Lido Jurata

CENA:

Udział w szkoleniu wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem w Hotelu Lido          1180zł netto *                      

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                  150zł

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50    Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres: fic-szkolenia@data.pl

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

22 3723980; 601 35 44 88

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer