XII Ogólnopolski zjazd prezesów, dyrektorów oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych Polańczyk 4-7 marca 2019r.

Miejsce Szkolenia
Polańczyk 4-7 marca 2019r.
Data rozpoczęcia szkolenia
Data zakończenia szkolenia

Sesja I

Kontrola ZUS – przebieg, uczestnicy, dokumentacja

Grupa docelowa szkolenia –osoby zarządzające podmiotami podlegającymi kontroli ZUS

Cel szkolenia –Szkolenie pozwoli poszerzyć wiedzę z zakresu postępowania kontrolnego prowadzonego przez ZUS. Przede wszystkim słuchacze poznają proces kontroli jako wzajemną relację praw i obowiązków uczestników postępowania. W trakcie szkolenia zostanie zaprezentowany przebieg kontroli w perspektywie prawa i rachunkowości. Wiedza zdobyta na szkoleniu umożliwi podjęcie skutecznej polemiki z ustaleniami kontroli. Przede wszystkim szkolenie pozwoli na takie przygotowanie się do kontroli, aby przebiegała ona bez zbędnych emocji.

 1. Podstawy prawne przeprowadzania kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 2. Czynności przed wszczęciem kontroli.
 3. Wszczęcie postępowania kontrolnego.
 4. Miejsca przeprowadzania kontroli.
 5. Miejsca przechowywania dokumentacji podlegającej kontroli.
 6. Inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prawa i obowiązki.
 7. Reglamentacja czasu trwania kontroli.
 8. Problematyka kolizji z kontrolami prowadzonymi przez inne organy, instytucje.
 9. Pozostali uczestnicy postępowania kontrolnego – płatnik, ubezpieczony, świadek.
 10. Problematyka udziału pełnomocnika w postępowaniu kontrolnym.
 11. Prowadzenie kontroli pod nieobecność płatnika składek.
 12. Postepowanie dowodowe.
 13. Zabezpieczanie dowodów w postepowaniu kontrolnym ZUS.
 14. Protokół kontroli – sposoby prezentowania ustaleń. Jak czytać protokół kontroli.
 15. Instytucja zastrzeżeń do ustaleń protokołu kontroli.
 16. Protokół kontroli jako podstawa wydania decyzji administracyjnej.
 17. Wykroczenia związane z realizacją uprawnień kontrolnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 18. Sesja pytań uczestników

.
Robert Sieńko, wykładowca, który potrafi mówić do rzeczy i do ludzi. Prawnik, doświadczony trener z wieloletnią praktyką zawodową. Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, rachunkowości w ramach studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Uczestnik programu doktoranckiego w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, licznych treningów i szkoleń doskonalących umiejętności menedżerskie i dydaktyczne. 

Zrealizował ponad 1500 godzin szkoleniowych dotyczących procedur kontrolnych, rachunkowości, organizacji pracy. Wieloletni członek Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, autor pytań egzaminacyjnych.

Z dużą skutecznością znajdował rozwiązania problemów w oparciu o ogromną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zarządzaniu.  Ceniony za umiejętność mówienia w prosty sposób o złożonych sprawach.

 

Sesja II

  Uzależnienia behawioralne w świetle współczesnych zagrożeń

 

Beata Pawlisz: Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień od 20 lat pracująca w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym w Żurawicy w oddziale terapii uzależnienia od alkoholu, Certyfikowany Specjalista Do Spraw Przeciwdziałania Przemoc w Rodzinie. W 2017 roku ukończyła Szkołę Trenerów Uzależnień Behawioralnych w Krakowie. Prowadząca ogólnopolskie szkolenia w zakresie tematów: Dialog Motywujący, Uzależnienia Behawioralne; Uzależnienia od substancji psychoaktywnych; Przemoc -szkolenia zespołów interdyscyplinarnych oraz osób pracujących w bezpośrednim kontakcie z osobą doświadczającą i stosującą przemoc.

 

Paweł Antoniak: Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień od 12 lat pracujący w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym w Żurawicy w oddziale terapii uzależnienia od alkoholu, Certyfikowany Specjalista Do Spraw Przeciwdziałania Przemoc w Rodzinie. W 2017 roku ukończył Szkołę Trenerów Uzależnień Behawioralnych w Krakowie. Prowadzący ogólnopolskie szkolenia w zakresie tematów: Dialog Motywujący, Uzależnienia Behawioralne; Uzależnienia od substancji psychoaktywnych; Przemoc -szkolenia zespołów interdyscyplinarnych oraz osób pracujących w bezpośrednim kontakcie z osobą doświadczającą i stosującą przemoc.

 

 

Sesja III

Obowiązki i uprawnienia dyrektora jednostki w procesie realizacji
zamówień publicznych

- audyt zamówień publicznych jako skuteczne narzędzie nadzoru,
- realizacja zamówień publicznych wspólnie z innymi podmiotami,
- niezbędne do prawidłowego wydatkowania środków publicznych regulacje
wewnętrzne dotyczące realizacji zamówień publicznych.

Maciej Gąsior – ekspert, prawnik, absolwent Wydziału Prawa WSHiP w Warszawie oraz studiów podyplomowych
z zakresu prawa zamówień publicznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi Kancelarię Doradztwa Prawnego Verte specjalizującą się w pomocy prawnej świadczonej w szczególności na rzecz podmiotów leczniczych, jednostek sektora finansów publicznych oraz organizacji pozarządowych. Autor publikacji w prasie branżowej. Twórca autorskich programów szkoleniowych,  przeprowadził wiele szkoleń i warsztatów organizowanych zarówno dla pracowników podmiotów leczniczych, administracji rządowej oraz samorządowej, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

 

Sesja IV                                                      

prezentacje partnerów zjazdu oraz prezentacje własne uczestników

Uwaga kolejność sesji może ulec zmianie!!!!

 

 

 

 

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Uczestników zapraszamy do hotelu już 3.03 po południu.

Oficjalne rozpoczęcie zjazdu o godz. 9:00 dnia 5 marca 2018r- zakończenie 7 około godz.10:00. W dniu 4 marca od rana  zajęcia fakultatywne. Program  tego dnia dostępny u organizatora szkolenia.

                                  

MIEJSCE :  Hotel SKALNY - połozony w centrum uzdrowiska Polańczyk. Do Państwa dyspozycji wygodne pokoje 1,2 os.a od strony południowej z pięknym widokiem na  Jezioro Solińskie.

CENA:

pobyt standardowy  od 3 marca                                                                1690zł netto*                              

pobyt skrócony oddo 4 marca                                                                   1420zł netto*

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                150zł/200zł

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

ZGŁOSZENIA: Wypełnione karty prosimy przesłać faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50    Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres: fic-szkolenia@data.pl

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Biuro w Warszawie: 04-017 Warszawa ul. Kinowa 18/80

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

22 3723980; 601 35 44 88

Słowa kluczowe:

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer