Rachunek kosztów w podmiocie leczniczym – jak zbudować skuteczne narzędzie wspierające podejmowanie decyzji Zakopane 4-6 grudzień 2018r.

Miejsce Szkolenia
Zakopane 4-6 grudzień 2018r.
Data rozpoczęcia szkolenia
Data zakończenia szkolenia

 

Rachunek kosztów w podmiocie leczniczym –

jak zbudować
skuteczne narzędzie wspierające podejmowanie decyzji

 

Zakopane 4-6 grudzień 2018r.

 

 

Dorota Gołąb-Bełtowicz praktyk z doświadczeniem w obszarze controllingu i finansów zdobytym zarówno w podmiotach leczniczych publicznych jak i niepublicznych. Obecnie zastępca dyrektora ds. finansowych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, wcześniej kierownik Działu Controllingu Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Sp z o.o. W zakresie nadzoru nad podmiotami leczniczymi zdobywała doświadczenie w Referacie ds. Nadzoru nad SPZOZ-ami Biura ds. Ochrony Zdrowia w Urzędzie Miasta Krakowa oraz jako członek Rady Nadzorczej Boni Fratres Varsoviensis Sp z o.o. W latach 2007-2014 brała udział w pracach zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia w celu przygotowania projektu rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów u świadczeniodawców oraz projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitego planu kont w zakładach opieki zdrowotnej. Obecnie współpracuje z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jako ekspert w zakresie rachunku kosztów w podmiotach leczniczych

 

CEL SZKOLENIA

Uczestnik szkolenia zdobędzie praktyczną wiedzę, która pozwoli mu odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

 

 1. Czy w podmiocie leczniczym potrzebny jest rachunek kosztów? A jeżeli tak, to jaki? Jakie cele musi realizować jednoczasowo?
 2. Jakie są obecne uwarunkowania prawne i co oznacza podejście zasobowe w rachunku kosztów?
 3. Jak szczegółowo prowadzić ewidencję kosztów według rodzajów?
 4. Jak definiować Ośrodki Powstawania Kosztów i jak dobrać klucze podziału kosztów wspólnych pomiędzy ośrodki?
 5. Jakie zmiany muszą zostać wprowadzone w obszarze ewidencji kosztów, aby sprostać wymogom zasobowego rachunku kosztów?
 6. Jak przeprowadzić rozliczenie międzymiejscowe kosztów, aby nie zniekształcić przepływów strumieni wartości? Co zmieni w obecnym podejściu rachunek zasobowy?
 7. Kalkulacja kosztów procedur medycznych – jakie mamy możliwości? Jak robimy to teraz a jak będziemy w rachunku zasobowym?
 8. Jak prawidłowo ustalić wynik badanych obszarów: ośrodka przychodów, zakresu kontraktu NFZ? I co z kategorią niewykorzystanych zasobów?
 9. Jak wykorzystać informacje pochodzące z rachunku kosztów do zarządzania? Czyli o wprowadzaniu budżetowania, controllingu i konstrukcji decyzyjnych rachunków kosztów.
 10. Czym się kierować w wyborze narzędzia do prowadzenia rachunku kosztów?

 

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione przykłady ewidencji i rozliczeń w obszarach:

 • gospodarki materiałowej,
 • zasobów ludzkich,
 • infrastruktury,
 • usług obcych i innych kosztów,
 • kalkulacji kosztów procedur endoskopowych,
 • kalkulacji kosztów zabiegów operacyjnych,
 • kalkulacji indywidualnych kosztów leczenia pacjenta.

 

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Uczestników zapraszamy do hotelu 04.12.2018 po południu

Wykłady rozpoczynają się o godz. 9:00 dnia 05 grudnia 2018r- zakończenie 6 grudnia około godz. 13.                                   

MIEJSCE :  Zakopane Hotel Skalny  Pardałówka 3b

 

CENA:

Udział w szkoleniu wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem w Hotelu Skalny       1100zł netto *                      

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                  100zł

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50    Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres: fic-szkolenia@data.pl

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

22 3723980; 601 35 44 88

Słowa kluczowe:

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer