Finansowe zamkniecie roku 2019 w podmiotach leczniczych Zakopane 2-5 grudzień 2019r.

Miejsce Szkolenia
Zakopane Hotel Skalny
Data rozpoczęcia szkolenia
Data zakończenia szkolenia

FINANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2019                     W PODMIOTACH LECZNICZYCH

 

Zakopane  2-5 grudzień  2019r.

 

 

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

 

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie z-ca dyrektora ds. finansowych –głowny księgowy  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej (II kadencja). Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych.

 

 1. Przegląd zmian w przepisach prawa dot. podmiotów leczniczych, w tym mających wpływ na zamknięcie roku i sprawozdanie finansowe2019.
 1. Nowe zasady sporządzania i udostępniania sprawozdań finansowych.
 2. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości i ksiąg rachunkowych do obowiązujących i planowanych zmian.
 3. Praktyczne aspekty związane z zamknięciem ksiąg i sporządzeniem sprawozdania.
 1. Podatki
 1. Aktualne problemy w zakresie przychodów i kosztów w świetle orzecznictwa i interpretacji podatkowych.
 2. Zmiany w zakresie amortyzacji podatkowej.
 3. Prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania w podmiotach leczniczych.
 4. Schematy podatkowe MDR.
 5. Zasady płatności w roku 2019 i 2020  - skutki w CIT i VAT.
 6. Limity w VAT i CIT.
 7. Zmiany w podatku VAT 2019/2020, w tym:
 • „Biała lista podatników” od września br.,
 • odwrotne obciążenie – planowanezmiany i ich skutki,
 • faktury i paragony  po zmianach,
 • kasy rejestrujące,
 • splitpayment w podmiotach leczniczych,
 • zmiany w deklaracjach i JPK.
 1. Wybrane zagadnienia do dyskusji:
 1. Konieczne zmiany w zakresie ewidencji i rozliczania kosztów.
 2. Nowe obowiązki pracodawcy, w tym PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe .
 3. Główny księgowy w jednostkach sektora finansów publicznych  w obliczu najnowszych zmian prawno-podatkowych - odpowiedzialność i ochrona.

Szczegółowszy zakres tego szkolenia zostanie podany wkrótce.

 

Kontrola ZUS – przebieg, uczestnicy, dokumentacja

 

Robert Sieńko, wykładowca, który potrafi mówić do rzeczy i do ludzi. Prawnik, doświadczony trener z wieloletnią praktyką zawodową. Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, rachunkowości w ramach studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Uczestnik programu doktoranckiego w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, licznych treningów i szkoleń doskonalących umiejętności menedżerskie i dydaktyczne. 

Zrealizował ponad 1500 godzin szkoleniowych dotyczących procedur kontrolnych, rachunkowości, organizacji pracy. Wieloletni członek Komisji egzaminacyjnej

do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, autor pytań egzaminacyjnych.

Z dużą skutecznością znajdował rozwiązania problemów w oparciu o ogromną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zarządzaniu.  Ceniony za umiejętność mówienia w prosty sposób o złożonych sprawach.

 

 1. Podstawy prawne przeprowadzania kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 2. Czynności przed wszczęciem kontroli.
 3. Wszczęcie postępowania kontrolnego.
 4. Miejsca przeprowadzania kontroli.
 5. Miejsca przechowywania dokumentacji podlegającej kontroli.
 6. Inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prawa i obowiązki.
 7. Reglamentacja czasu trwania kontroli.
 8. Problematyka kolizji z kontrolami prowadzonymi przez inne organy, instytucje.
 9. Pozostali uczestnicy postępowania kontrolnego – płatnik, ubezpieczony, świadek.
 10. Problematyka udziału pełnomocnika w postępowaniu kontrolnym.
 11. Prowadzenie kontroli pod nieobecność płatnika składek.
 12. Postepowanie dowodowe.
 13. Zabezpieczanie dowodów w postepowaniu kontrolnym ZUS.
 14. Protokół kontroli – sposoby prezentowania ustaleń. Jak czytać protokół kontroli.
 15. Instytucja zastrzeżeń do ustaleń protokołu kontroli.
 16. Protokół kontroli jako podstawa wydania decyzji administracyjnej.
 17. Wykroczenia związane z realizacją uprawnień kontrolnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 18. Sesja pytań uczestników.

Cel szkolenia –Szkolenie pozwoli poszerzyć wiedzę z zakresu postępowania kontrolnego prowadzonego przez ZUS. Przede wszystkim słuchacze poznają proces kontroli jako wzajemną relację praw i obowiązków uczestników postępowania. W trakcie szkolenia zostanie zaprezentowany przebieg kontroli w perspektywie prawa i rachunkowości. Wiedza zdobyta na szkoleniu umożliwi podjęcie skutecznej polemiki z ustaleniami kontroli. Przede wszystkim szkolenie pozwoli na takie przygotowanie się do kontroli, aby przebiegała ona bez zbędnych emocji.

 

MIEJSCE :  Zakopane Hotel Skalny*** Pardałówka 3b

CENA:/ obejmuje udział w szkoleniu , zakwaterowanie , wyżywienie atrakcje regionalne/

Pobyt skrócony od 02.12.2019r.                                                                                                        1340zł netto *

Pobyt cały od 01.12.2019r.                                                                                                                1640zł netto*                                                                                                                                                                                                                                        

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                                           150/200zł

Można wykupić sam udział w zajęciach                                                                                750zł netto*

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Do hotelu zapraszamy już 01.12 po południu-pobyt cały lub 02.12 po południu pobyt skrócony kolacja o godz. 18:00.Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00, dnia 03.12.2019r. zakończenie 05.12.2019 rok. godz. 13:00

 

Dzień 02.12 fakultatywny program tego dnia jak i całego szkolenia dostępny u organizatora.  

Wypełnione karty prosimy przesłać faksem na nr(22)2578629 lub (022) 292 38 50 lub mailem:Fic-szkolenia@data.pl

 

WPŁATY: Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

NA PRZELEWIE PROSIMY UMIEŚCIĆ NAZWISKO UCZESTNIKA ORAZ TERMIN SZKOLENIA.

Kontakt do Organizatora: 601 35 44 88

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer