Jesteś tutaj

Strona główna » Szkolenia

Zmiany w nadzorze pedagogicznym. Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna na nowo.Zakopane 20-22.11.2015

Zmiany w nadzorze pedagogicznym.

Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna na nowo.

 

Od września 2015 roku obowiązują nowe przepisy, regulujące nadzór pedagogiczny oraz innych aktów wykonawczych do Ustawy o systemie oświaty.

Proponuję Państwu szkolenie w zakresie tych zmian. W czasie szkolenia przekażę Państwu nie tylko informację o zaistniałych zmianach, ale również wskażę jakie działania podjąć, aby być spokojnym o to, że w przyszłości Państwa szkoły wypadną bardzo dobrze w czasie ewaluacji zewnętrznej. Podzielę się z Państwem własnym doświadczeniem z przygotowywania szkół do ewaluacji zewnętrznej.

 

Zakopane  20-22 listopada 2015r.

ADRESACI SZKOLENIA

Dyrektor oraz wicedyrektorzy wszystkich typów szkół.

Przedstawiciele szkolnych zespołów do spraw ewaluacji.

Moduł I „Przegląd zmian w prawie oświatowym”.

1. Co wynika ze zmian w Ustawie o systemie oświaty.

2. Jak oceniać, promować i klasyfikować zgodnie z nowymi przepisami?

3. Skutki zmian Rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.

 

Moduł II „Zmiany w nadzorze pedagogicznym”

 1. Zmiana w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.
 2. Ewaluacja wewnętrzna:
 1. Ewaluacja wewnętrzna, a ewaluacja zewnętrzna. Jak prowadzić ewaluację wewnętrzną, żeby zapewnić sobie najwyższe oceny z ewaluacji zewnętrznej.
 2. Projektowanie ewaluacji wewnętrznej.
 3. Zasady konstruowania pytań badawczych.
 4. Określanie próby badawczej.
 5. Tworzenie narzędzi badawczych.
 6. Przykłady gotowych projektów ewaluacji wewnętrznej.
 7. Raport. Co musi zawierać. Co może zawierać. Czego zawierać nie powinien.
 8. Wykorzystanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej w planowaniu pracy szkoły.
 9. Skuteczne wdrażanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej zmierzające do trwałych zmian w funkcjonowaniu szkoły.
 1. Ewaluacja zewnętrzna:
 1. Procedura przeprowadzania ewaluacji zewnętrznej.
 2. Metodologia ewaluacji zewnętrznej, czyli przede wszystkim jak wizytatorzy ustalają oceny i jak się do tego przygotować.
 3. Narzędzia służące do przygotowania szkoły do ewaluacji zewnętrznej.
 1. Jak powinna pracować modelowa szkoła w aspekcie następujących wymagań:
 1. Szkoła realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.
 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
 3. Uczniowie nabywają kompetencje określone w podstawie programowej.
 4. Uczniowie są aktywni.
 5. W szkole kształtuje się postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego.
 6. Szkoła wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację.
 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
 8. Promowana jest wartość edukacji.
 9. Rodzice (prawni opiekunowie) są partnerami szkoły.
 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły i środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.
 11. Szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z „egzaminów zewnętrznych” i innych badań zewnętrznych.
 12. Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi.

Wymiana doświadczeń wśród uczestników szkolenia.

Pytania do wykładowcy.

      Paweł Kania

Wykładowca - trener z wieloletnim doświadczeniem. Zna polski system edukacji z perspektywy nauczyciela historii, dyrektora szkoły, wykładowcy. Z zamiłowania nauczyciel historii, absolwent Studiów Podyplomowych dla Liderów Oświaty. Twórca autorskiego kalkulatora do tworzenia planów nauczania

dr Piotr Ślusarczyk - czynny zawodowo nauczyciel na poziomie szkolnym i akademickim, prowadzi od 7 lat szkolenia dla kadry oświatowej (w tym kursy trenerskie dla edukatorów oraz przyszłych dyrektorów szkół). Dyrektor merytoryczny Centrum Edukacyjnego GRONO. Autor prac naukowych o międzynarodowym zasięgu. Autor planu rozwoju edukacji w warszawskiej dzielnicy Praga-Północ

MIEJSCE :  Zakopane Hotel Skalny*** Pardałówka 3b

 

CENA:/ obejmuje udział w szkoleniu , zakwaterowanie  , wyżywienie /                                     790zł netto *

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                              100zł

*  dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Do hotelu zapraszamy 20.11.2015 po południu, kolacja o godz. 18:00.Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00, dnia 21.11.2015r.wyjazd i zakończenie  szkolenia 22.11.2015r ok. godz. 14:00

Wypełnione karty prosimy przesłać faksem na nr  (22)2578629 lub (022) 292 38 50

 

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347