Jesteś tutaj

Strona główna » Szkolenia

Zarządzanie ryzykiem oraz planowanie w ramach kontroli zarządczej Zakopane 14-16.09.2016

Zarządzanie ryzykiem oraz planowanie w ramach kontroli zarządczej

 warsztaty i ćwiczenia praktyczne

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej oraz pracowników jednostek sektora finansów publicznych, zarówno sektora rządowego jak i samorządowego

Zakopane  14-16 wrzesnia 2016r.

 

Maciej Bogdan Olesiński , audytor wewnętrzny jednostki w dziale administracji rządowej w Warszawie; pełnomocnik dyrektora dużej warszawskiej jednostki samorządowej ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, twórca/ konsultant procedur kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, trener, wykładowca w zakresie ustroju prawnego audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej RP na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

 1. Wprowadzenie - Istota kontroli zarządczej, planowania, zarządzania ryzykiem, kontrola zarządcza a kontrola finansowa, odpowiedzialność, podział obowiązków, podejście do wymagań organów nadrzędnych, nadzorujących,
 2. Prawidłowe określanie celów i zadań oraz mierników  - podejście zgodne ze standardami i dobrymi praktykami jst oraz administracji państwowej,
 3. Planowanie - ćwiczenia na przykładach własnych uczestników szkolenia,
 4. Właściwe rozumienie zarządzania ryzykiem w kontekście celów i zadań jednostki, błędy stwierdzane przez NIK, pojęcie mechanizmu kontrolnego w systemie zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym,
 5. Prawidłowe zarządzanie ryzykiem w praktyce  - warsztaty: dokumentacja, ćwiczenia na wybranych przykładach celów i zadań  jednostki,  popełniane błędy, dobre praktyki w jst oraz administracji rządowej jako wskazówki dot. budowania i dokumentowania systemu,
 6. Zarządzanie ryzykiem w projektach UE na przykładach,
 7. Praktyczne przełożenie innych standardów kontroli zarządczej  na system organizacji i
 8. zarządzania, dokumentowanie elementów systemu, dokumentacja kontroli zarządczej a inna dokumentacja planistyczno – sprawozdawcza jednostki, uchybienia, konflikty interesów,
 9. Metodologia samooceny kontroli zarządczej w praktyce – najważniejsze zasady,
 10. Kontrola zarządcza a naruszenie dyscypliny finansów publicznych  - odpowiedzialność kierownika jednostki.

 

CELE SZKOLENIA:

 1. Zrozumienie odpowiedzialności kierownika jednostki oraz wszystkich pracowników w zakresie planowania oraz zarządzania ryzykiem zgodnie ze standardami dla sektora finansów publicznych,
 2. Przygotowanie kierownictwa i pracowników do praktycznego zarządzania ryzykiem, wg  dobrych praktyk administracji centralnej i samorządowej, w tym w projektach współfinansowanych przez UE,
 3. Nabycie umiejętności przełożenia standardów kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych na praktykę działalności,
 4. Nabycie wiedzy dotyczącej najczęściej popełnianych błędów na podstawie nieprawidłowości stwierdzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli,
 5. Zapoznanie z zasadami zarządzania ryzykiem w projektach UE .

 

MIEJSCE :  Zakopane Hotel Skalny*** Pardałówka 3b

 

CENA:/ obejmuje udział w szkoleniu , zakwaterowanie , wyżywienie /                                     1000zł netto *

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                              150zł

Można wykupić sam udział w zajęciach                                                           750zł netto*

*  dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Do hotelu zapraszamy 14.09 po południu, kolacja o godz. 18:00.Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00, dnia15.09.2016r.wyjazd i zakończenie  szkolenia 16.09.2016r ok. godz. 14:00

Wypełnione karty prosimy przesłać faksem na nr  (22)2578629 lub (022) 292 38 50

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora: 601 35 44 88