Jesteś tutaj

Strona główna » Szkolenia

XIV Doroczny Zjazd Głównych Księgowych i Dyrektorów d/s Finansowych podmiotów leczniczych.Łagów i 29 maja -1 czerwca 2017r.

XIV Doroczny Zjazd Głównych Księgowych i Dyrektorów  d/s Finansowych podmiotów leczniczych.

 

Łagów Lubuski   29 maja - 1 czerwca 2017r.

 

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie główny księgowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej (II kadencja). Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych.

 

FINANSE  I  RACHUNKOWOŚĆ W PODMIOTACH DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

 1. Zmiany ustawy o działalności  leczniczej i innych przepisów dotyczących funkcjonowania podmiotów medycznych.
 2. Raport finansowy – nowy obowiązek kierownika SPZOZ:
 • Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej w ujęciu retrospektywnym;
 • Założenia do projekcji finansowej;
 • Prognoza 3-letnia sytuacji ekonomiczno-finansowej;
 • Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową SPZOZ;
 • Analiza  wskaźnikowa w odniesieniu do danych porównawczych.
 1. Program naprawczy:
 • Praktyczne zasady opracowywania programów naprawczych,
 • Monitorowanie procesu restrukturyzacji.
 1. Plan finansowy i inwestycyjny podmiotu leczniczego: 
 • Podstawy prawne, zakres rzeczowy i struktura planu;
 • Zasady i narzędzia stosowane w opracowaniu planu finansowego;
 • Zasady planowania procesu  inwestycyjnego;
 • Zasady korekty i kontroli wykonania planów;
 • Konsekwencje przekroczeń.
 1. System IOWICZ – nowy Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych:
 • Zasadność  uzyskania opinii o celowości realizacji inwestycji w podmiotach leczniczych;
 • Procedura ubiegania się o uzyskanie opinii;
 • Uzyskanie pozytywnej opinii a kryteria oceny ofert w kontraktowaniu z NFZ
  i finansowania zadań ze środków unijnych.
 1. Organizacja rachunkowości, zasad ewidencji księgowej i prezentacji w sprawozdaniach zadań finansowanych zadań inwestycyjnych i pozostałych ze środków unijnych w nowej perspektywie na lata 2014-2020.

PODATKI W DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ – PRZEGLĄD NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA I INTERPRETACJI

 

 1. Zmiany w przepisach prawa podatkowego CIT, VAT, PIT w roku 2017.
 2. Zmiany w Ordynacji podatkowej mające wpływ na podatki dochodowe:
 • Wprowadzenie objaśnień podatkowych;
 • Praktyka interpretacyjna a stosowanie przepisów w zakresie CIT i PIT w świetle organów skarbowych.
 1. Podatek u źródła po nowelizacji przepisów od  1 stycznia 2017 r.:
 • Wprowadzenie definicji dochodów osiągniętych na terytorium RP;
 • Zakres terytorialny usług;
 • Certyfikaty rezydencji;
 • Tytuły podlegające podatkowi u źródła (m.in. programy komputerowe, wynajem urządzeń i aparatury);
 • Obowiązki  i odpowiedzialność płatnika.
 1. Nieodpłatne świadczenia – otrzymane i udzielone, w tym w odniesieniu do pracowników.
 2. Znowelizowane regulacje w  zakresie odwrotnego obciążenia:
 • Zakres dostaw i usług  objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia;
 • Warunki niezbędne do zakwalifikowania usługi jako świadczonej w systemie odwrotnego obciążenia;
 • Zasady wystawiania faktury w przypadku odwrotnego obciążenia;
 • Ujmowanie odwrotnego obciążenia w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej;
 1. Ewidencja obrotu za pośrednictwem kas fiskalnych obrotu po nowelizacji przepisów:
 • Definicja sprzedaży istotna dla obowiązku fiskalizacji;
 • Zwolnienie z obowiązku fiskalizacji przedmiotowe i podmiotowe;
 • Brak obowiązku fiskalizacji a transakcje z pracownikami;
 • Zapłata za pośrednictwem rachunku bankowego;
 • Bezwzględny obowiązek fiskalizacji;
 • Sankcje z niedopełnieniem obowiązku fiskalizacji.
 1. Wykreślanie podatników z rejestru czynnych podatników VAT po nowelizacji przepisów.
 2. Odpowiedzialności podatkowa osób trzecich w przypadku braku zapłaty VAT przez sprzedającego.
 3. Zmiany w zakresie deklaracji VAT i informacji podsumowujących.
 4. Sankcje podatkowe po nowelizacji przepisów.
 5. Prezentacja wybranych interpretacji podatkowych i orzeczeń sądów w zakresie działalności medycznej.

Elżbieta Maria Komorowska - Coach, praktyk zarządzania zgodnych z CSR,
autorka wdrożonych kodeksów etycznych.

 

AUDYTOR, MENEDŻER, FINANSISTA, KONTROLER XXI WIEKU

W KOMUNIKACJI Z OTOCZENIEM

PSYCHOLOGIA EFEKTYWNYCH ZACHOWAŃ

 

                                          Prezentacje własne uczestników

 

ZAJĘCIA: Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00 dnia 30.05.2017r. kończą 1.06 około godz. 13:00

Do hotelu zapraszamy już 28 maja na kolacje/ lub 30.05 na kolacje pobyt skrócony/. Dzień 29.05 fakultatywny program dostępny u organizatora. Kolejność zajęć i godziny mogą ulegać zmianie!!!

 

MIEJSCE :  Ośrodek Wypoczynkowy Leśnik w Łagowie Lubuskim ul. Chrobrego 10

CENA:

pobyt 28.05- 1.06                                                                                   1700zł netto*

pobyt skrócony 29.05-1.06                                                                      1320zł netto*

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                   150/200zł

*  dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Dla chętnych organizujemy transport w cenie 20zł na trasie Świebodzin- Łagów- Świebodzin w dniu 28.05.2016 oraz powrót po zakończeniu zjazdu zainteresowane osoby prosimy o kontakt z biurem.

Wypełnione karty prosimy przesłać faksem na nr (22)2578629     Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres: fic-szkolenia@data.pl

 

 

 

 

 

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Biuro w Warszawie: 04-017 Warszawa ul. Kinowa 18/80

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

NA PRZELEWIE PROSIMY UMIEŚCIĆ NAZWISKO UCZESTNIKA ORAZ TERMIN SZKOLENIA.

 

Kontakt do Organizatora:

22 3723980;601354488