Jesteś tutaj

Strona główna » Szkolenia

XI Ogólnopolski zjazd prezesów, dyrektorów oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych 5-8 marca 2018 Polańczyk

 XI  Ogólnopolski zjazd prezesów, dyrektorów oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych

 

Polańczyk  5 – 8 marca 2018r.

Sesja I

Ochrona danych medycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą z uwzględnieniem wymagań RODO.

Radca prawny Agnieszka Sieńko wykonuje zawód radcy prawnego od 1 stycznia2006 r. Zawodowo z ochroną zdrowia jest związana jednak od roku 2000. Od początku swej pracy zawodowej radca prawny Agnieszka Sieńko specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie ochrony zdrowia. W ramach prowadzonej kancelarii prowadzi obsługę prawną podmiotów wykonujących działalność leczniczą, oraz zajmuje się prowadzeniem spraw osób fizycznych. Jest także, co wymaga szczególnego podkreślenia, pracownikiem naukowo – dydaktycznym  Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, zatrudnionym na stanowisku asystenta..
Przygotowuje obecnie materiały do pracy doktorskiej na temat odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych pod kierunkiem Profesor Joanny Rosińczuk. Radca prawny Agnieszka Sieńko jest autorem znaczącej liczby publikacji popularnych i naukowych w zakresie prawa ochrony zdrowia

 

Sesja II

 

Świadczenie opieki zdrowotnej w kontekście jego kosztu, ceny, taryfy i ich znaczenie w systemie ochrony zdrowia

Jak i na jakiej podstawie ustalać taryfy dla świadczeń opieki zdrowotnej?
Przedstawienie jak to się odbywa obecnie. Rada ds. Taryfikacji, co to jest i jaka jest jej rola w procesie taryfikacji?
Czego oczekujemy od taryf?
Różne punkty widzenia świadczeniodawcy, płatnika i organizatora systemu ochrony zdrowia.

Waldemar Stylo – praktyk, menedżer ochrony zdrowia, obecnie dyrektor szpitala w Chrzanowie, powołany przez Ministra Zdrowia jako ekspert do zespołu ds. wyceny świadczeń opieki zdrowotnej, konsultant i doradca w zakresie finansów szpitali, rachunku kosztów i kontroli zarządczej. Współpracował również jako ekspert z Agencją Oceny Technologii Medycznych w zakresie badania rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej oraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie w projekcie tworzenia polskiego systemu JGP. Brał aktywny udział jako członek grupy roboczej przy MZiOS w tworzeniu projektu rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Zdobył doświadczenie zawodowe również jako Dyrektor Naczelny Szpitala w Myśleniach, Kierownik Działu Kalkulacji Kosztów Świadczeń Medycznych oraz Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Współautor podręczników na temat rachunku kosztów i zarządzania finansami w zakładach opieki zdrowotnej oraz publikacji dotyczących zarządzania i finansów w ochronie zdrowia. Wykładowca Instytutu Zdrowia Publicznego MNoZ CM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Zarządu Stowarzyszenia Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia.

 

 

 

 

Sesja III

Zarządzanie finansami podmiotów leczniczych –

 aspekty praktyczne

1.       Sprawozdawczość -  źródło  informacji o finansach podmiotu.

2.       Ocena kondycji podmiotu leczniczego – rentowność, płynność, poziom zadłużenia.

3.       Źródła finansowania działalności – przychody z NFZ i komercyjne.

4.       Koszty i ich wpływ na wynik finansowy podmiotu.

5.       Zobowiązania  i rezerwy w podmiotach leczniczych.

6.       Zobowiązania wymagalne i zarządzanie długiem.

7.       Wskaźniki i dane finansowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich.

8.       Ryzyko w podejmowaniudecyzji finansowych.

9.       Analiza opłacalność podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

10.    Restrukturyzacja finansowa:

ü  Program naprawczy w świetle zmiany  przepisów ustawy o działalności  leczniczej,

ü  Raport finansowy i jego wpływ na opracowanie programu naprawczego.

11.    Dyscyplina finansów publicznych i jej wpływ na zarządzanie finansami podmiotów leczniczych.

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie zastepca dyrektora ds. finansowych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego w tym skomercjalizowanych. Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych.

 

Sesja IV                                                      

prezentacje partnerów zjazdu oraz prezentacje własne uczestników

Uwaga kolejność sesji może ulec zmianie!!!!

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Uczestników zapraszamy do hotelu już 4.03 po południu bez dopłat.

Oficjalne rozpoczęcie zjazdu o godz. 9:00 dnia 5 marca 2018r- zakończenie 7 marca po śniadaniu. W dniu 7 marca od rana  zajęcia fakultatywne. Program  tego dnia dostępny u organizatora szkolenia.

                                  

MIEJSCE :  Hotel SKALNY - połozony w centrum uzdrowiska Polańczyk. Do Państwa dyspozycji wygodne pokoje 1,2 os.a od strony południowej z pięknym widokiem na  zamarznięte Jezioro Solińskie.

CENA:

pobyt standardowy  do 8 marca                                                                1690zł netto*                              

pobyt skrócony do 7 marca                                                                       1420zł netto*

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                150zł/200zł

*  dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50    Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres: fic-szkolenia@data.pl

 

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Biuro w Warszawie: 04-017 Warszawa ul. Kinowa 18/80

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

22 3723980; 601 35 44 88