Jesteś tutaj

Strona główna » Szkolenia

TRANSPARENTNY PRZYWÓDCA Z AUTORYTETEM W ROZWOJOWYCH PODMIOTACH LECZNICZYCH Warszawa 14.12.2017

 

TRANSPARENTNY PRZYWÓDCA Z AUTORYTETEM

W ROZWOJOWYCH PODMIOTACH LECZNICZYCH

WYWIERANIE WPŁYWU Z POSZANOWANIEM ŚWIATA INNYCH

 

     Warszawa 14 grudzień 2017r

 

 

Elżbieta Maria Komorowska -  Coach, wykładowca studiów podyplomowych wyższych uczelni.  Expert z zakresu światowych trendów zarządzania,  holistycznego podejścia do zdrowia i relacji , etyki, efektywności i innowacji wg światowych standardów, związanych z psychologią zachowań i eliminacją nawyków.

Konsultant ds.Edukacji oraz ds. Polonii  Światowego Kongresu Polaków

 

Odbiorcy:

Dyrektorzy , Przywódcy, Menedżerowie, Kierownicy, zarządzający i współpracujący na wszystkich szczeblach i płaszczyznach  instytucji.

Program:

 

1. Trzecie tysiąclecie – czas zmian wspieranych etyką i społeczną odpowiedzialnością.

2. Osobisty biokomputer transparentnego przywódcy:

·         archiwum informacji,

·         nawyki przekonania, przyzwyczajenia,

·         nowe możliwości i kreatywność.

3. Autentycznośc i transparentność  - jaki, jaka jestem; jaki, jaka chcę być – moje priorytety.

4. Sensoryka i semantyka w procesie wywierania wpływu i budowania autorytetu.

5. Mój etap rozwoju w zakresie etycznego zarządzania sobą :

·         słowa jakimi się posługuję określając rzeczywistość,

·         myśli jakie mi towarzyszą,

·         moje otwarcie na otoczenie.

·         mam „problemy” czy szukam rozwiązań i eliminuję nawyki.

6.Holistyczne podejście do zdrowego zarządzania i budowania autorytetu.

7.Kompetencje transparentnego przywódcy XXI wieku - współczesne priorytety i standardy pracy.

8. Wysokie poczucie własnej wartości w procesie zarządzania  – perswazja czy „przymus”?

9. Postawa  jako wewnętrzna struktura determinująca zachowania.                 

10. Osobowościowe i behawioralne uwarunkowania charyzmy.

11. Psychologia transparentnych zachowań przez pryzmat komunikacji werbalnej, niewerbalnej i pozawerbalnej.

12. Transparentne relacje jako proces tworzenia wartości współpracy na poziomie:

·         emocji,

·         intelektu,

·         woli działania.

13. Uważaj na to co mówisz milcząc – język ciała i sygnały batutowe przywódcy.

14. Mikroekspresja transparentnego przywódcy:  co widzę, co czuję, jak interpretuję.

15. Kontakt wzrokowy w komunikowaniu się.

16. Prawda i kłamstwo w języku ciała.

17. Atmosfera  jako element kultury, satysfakcji z pracy i  przyjaznych  relacji.

18. Budowanie autorytetu przez zaufanie.

19.Autorytet i społeczne uznanie - podstawa wywierania wpływu.

 

20.Narzedzia budowania autorytetu.

21.Jezyk reaktywny i proaktywny w budowaniu autorytetu

22. Transparentne przywództwo i podejmowanie decyzji.

23.Feedback na użytek motywacyjnego wywierania wpływu.

24. Psychologia motywacji i demotywacji.

25. Wzorce przywódczych zachowań wspierających wywieranie wpływu.

26. Kluczowe elementy przywódczych praktyk.

27. Przywództwo oraz inspiracje z uwzględnieniem świadomego budowania autorytetu i tożsamości przywódczej.

28. Work life balance – narzedzie wsparcia do budowania autorytetu transparentnego przywódcy.

29. Wolne wnioski. Wręczenie certyfikatów potwierdzających podwyższenie kwalifikacji zawodowych.

 

Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00 zakończenie ok. godz. 14:00

MIEJSCE :  Warszawa: Centrum Jupiter ul Towarowa 22                      

                      

CENA SZKOLENIA:                                                                                   390 zł netto *

Uczestnictwo, materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowcę, przerwy kawowe.

 * dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.                                                                                 

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy  przesłać faksem na nr22 2578629 lub   22 2923850

Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres:

fic-szkolenia@data.pl

Kontakt do Organizatora: 0 22 3723980; 601 35 44 88