Jesteś tutaj

Strona główna » Szkolenia

Efektywne funkcjonowanie w sytuacjach trudnych, stres i wypalenie zawodowe

FIC Szkolenia -Ignacy Chruszczyński

PROPONUJE SZKIOLENIE ZAMKNIETE

Efektywne funkcjonowanie w sytuacjach trudnych, stres i wypalenie zawodowe

Przykładowy program szkolenia, może on ulegać modyfikacji w zależności od grupy zawodowej

Efektywne funkcjonowanie w sytuacjach trudnych – wprowadzenie,

Cel: zapoznanie uczestników z psychologiczną perspektywą diagnozy, analizy i metod pracy
w sytuacjach trudnych wraz z podaniem konkretnych przykładów oraz metod efektywnego zarządzania informacjami, relacjami i emocjami w tych sytuacjach

1.      Charakterystyka funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych (stres, przeciążenie, konflikt)

2.      Efektywne metody komunikacji w warunkach stresu, konfliktu i przeciążenia (komunikacja
z zespołem pracowniczym, komunikacja z przełożonym,
3.      Zarządzanie relacjami i emocjami w warunkach stresu, konfliktu i przeciążenia

4.      Diagnoza poziomu stresu w aktualnej sytuacji osobistej i zawodowej – zmodyfikowana Skala Stresu Thomasa (indywidualna diagnoza uczestników szkolenia, obliczanie wyników przez uczestnika, informacja zwrotna dotycząca interpretacji wyników, rekomendacje).

5.      Metody przezwyciężania stresu i przeciążenia – wskazówki praktyczne.

Forma zajęć: wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja, diagnoza Zmodyfikowana Skalą Thomas, case study (przykłady konkretnych sytuacji i zachowań)

Efektywne funkcjonowanie w sytuacjach trudnych – trening;
Cel: praktyczne ćwiczenia, gry psychologiczne, testy i studia przypadków dotyczące efektywnego funkcjonowania w sytuacjach trudnych wraz z podaniem konkretnych przykładów oraz metod efektywnego zarządzania informacjami, relacjami i emocjami w tych sytuacjach

1.      Komunikacja w sytuacjach trudnych – ćwiczenia praktyczne, symulacyjne gry psychologiczne

2.      Współpraca w zespole w sytuacji stresu, presji czasowej i przeciążenia – symulacyjna gra psychologiczna NA RATUNEK (pierwotnie opracowana w wersji podstawowej dla oficerów NATO przez Pamelę Cooper, zmodyfikowana przez autorkę szkolenia dla celów zarządzania informacją i emocjami  )

3.      Zagrożenie syndromem wypalenia zawodowego (ang. burn out) w ochronie zdrowia – analiza psychologiczna przyczyn, objawów i konsekwencji wypalenia zawodowego, możliwości prewencji i przeciwdziałania skutkom wypalenia (opcjonalnie: pogłębiona analiza stanu zagrożenia w badanej grupie na podstawie wcześniej wypełnionych kwestionariuszy ankiety diagnostycznej).

4.      Zarządzanie sobą i własnym rozwojem w sytuacji nadmiernych obciążeń, stresów i presji – wskazania metodyczne i porady psychologiczne

5.      Efektywne i nieefektywne zachowania obronne – mechanizmy obronne, ochrona samooceny, asertywność.

Forma zajęć: zajęcia o charakterze praktycznym, treningowym z wykorzystaniem symulacyjnych gier psychologicznych, pracy w zespole i w parach,; przekazanie praktycznych wskazówek i technik zarządzania sobą i relacjami w sytuacjach trudnych

Możliwość połączenia szkolenia, warsztatów z wyjazdem integracyjnym firmy!!!

Szkolenie organizowane jest dla jednorodnej grupy uczestników z danej firmy tam gdzie mamy do czynienia ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Przed szkoleniem prosimy o informacje dla trenera z czym w pracy maja państwo największe trudności i na tej podstawie przygotujemy merytoryczny program szkolenia dla państwa firmy.

ZGŁOSZENIA:

Szkolenie zamkniete terminy i miejsca do uzgodnienie z zainteresowanymi.

Prosimy o kontakt z biurem w celu ustalenia terminu programu miejsca oraz ceny

Zapytanie prosimy przesłać faksem na nr (022) 292 38 50 lub pocztą na adres . Istnieje również możliwość przesłania zapytania za pomocą poczty elektronicznej na adres: fic-szkolenia@data.pl

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Biuro w Warszawie: 04-017 Warszawa ul. Kinowa 18/80

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

 

Kontakt do Organizatora:

0 22 3723980

601 35 44 88

Ignacy Chruszczyński