Jesteś tutaj

Strona główna » Szkolenia

Raport finansowy i program naprawczy SPZOZ Warszawa 9 maja 2017r.

 

 

 

        

                                                                                                                                          Raport  finansowy i program naprawczy SPZOZ

                          

Warszawa 9 maja 2017r.

 

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie główny księgowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej (II kadencja). Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych..

1.      Podstawy prawne obowiązku sporządzania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej przez SPZOZ-y za rok 2016.

2.      Zasady sporządzania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej:

ü  Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej w ujęciu retrospektywnym;

ü  Założenia do projekcji finansowej;

ü  Prognoza 3-letnia sytuacji ekonomiczno-finansowej;

ü  Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową SPZOZ;

ü  Raport finansowy na przykładach.

3.      Wskaźniki ekonomiczno-finansowe określone w projekcie rozporządzenia MZ – zasady ustalania, dane porównawcze:

ü  Wskaźniki zyskowności;

ü  Wskaźniki płynności finansowej;

ü  Efektywności;

ü  Zadłużenia.

4.      Zasady ocena raportu przez podmiot tworzący – jak minimalizować ryzyko błędów.

5.      Program naprawczy:

ü  Praktyczne zasady opracowywania programów naprawczych;

ü  Kierunki działań naprawczych;

ü  Monitorowanie procesu restrukturyzacji;

ü  Wzór programu naprawczego.

                       Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00 zakończenie ok. godz. 14:00

 

MIEJSCE :  Warszawa: Centrum Jupiter ul Towarowa 22

                   

CENA SZKOLENIA:                                                                                   350 zł netto *

Uczestnictwo, materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowcę, przerwy kawowe.

 * dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.  

Uczestnicy szkolenia otrzymuja dodatkowo 100zł rabatu na : XIV Doroczny Zjazd Głównych Księgowych i Dyrektorów  d/s Finansowych podmiotów leczniczych. Łagów 28.05-1.06.2017r.

                                                                            

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy  przesłać faksem na nr 22 2578629  lub22 2923850

Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres:

fic-szkolenia@data.pl

Kontakt do Organizatora:

0 22 3723980

601 35 44 88