Jesteś tutaj

Strona główna » Szkolenia

Rachunek kosztów w zarządzaniu finansami podmiotów leczniczych Zakopane 20-22.11.2017r.

                                                                                                     Rachunek kosztów w zarządzaniu finansami

podmiotów leczniczych

 

Zakopane 20-22 listopad 2017r.

 

 

Waldemar Stylo – praktyk, menedżer ochrony zdrowia, obecnie dyrektor szpitala w Chrzanowie, powołany przez Ministra Zdrowia jako ekspert do zespołu ds. wyceny świadczeń opieki zdrowotnej, konsultant i doradca w zakresie finansów szpitali, rachunku kosztów i kontroli zarządczej. Współpracował również jako ekspert z Agencją Oceny Technologii Medycznych w zakresie badania rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej oraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie w projekcie tworzenia polskiego systemu JGP. Brał aktywny udział jako członek grupy roboczej przy MZiOS w tworzeniu projektu rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Zdobył doświadczenie zawodowe również jako Dyrektor Naczelny Szpitala w Myśleniach, Kierownik Działu Kalkulacji Kosztów Świadczeń Medycznych oraz Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Współautor podręczników na temat rachunku kosztów i zarządzania finansami w zakładach opieki zdrowotnej oraz publikacji dotyczących zarządzania i finansów w ochronie zdrowia. Wykładowca Instytutu Zdrowia Publicznego MNoZ CM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Zarządu Stowarzyszenia Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia.

 

Rachunek kosztów w zarządzaniu finansami podmiotów leczniczych
Zadłużenie w ochronie zdrowia, czyli zadłużenie podmiotów leczniczych
Istota zarządzania finansami – główne pojęcia i ich interpretacja (np. rachunkowość, zadłużenie, dane i informacje w podejmowaniu decyzji)
Kontrola zarządcza
Budżetowanie
Koszty – istota i klasyfikacje
Rachunek kosztów – definicje, rodzaje i cele
Praktyczny model rachunku kosztów dla podmiotów leczniczych
• Układy ewidencyjne kosztów,
• Najważniejsze obiekty kosztów w podmiotach leczniczych
• Proceduralne ośrodki kosztów
• Kalkulacja kosztów procedur medycznych na przykładzie bloku operacyjnego
• Kalkulacja kosztów oddziałów szpitalnych
• Kalkulacja kosztów leczenia pacjenta
Wykorzystanie informacji o jednostkowych kosztach leczenia pacjentów

 

Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00 dnia 21.11 zakończenie 22.11 ok. godz. 14:00

 

MIEJSCE :  Zakopane Hotel Skalny  Pardałówka 3b

CENA SZKOLENIA:  obejmuje udział w szkoleniu , zakwaterowanie, wyżywienie                                                 1150zł netto* Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                                                                                                                                  100zł

Sam udział w szkoleniu plus przerwy kawowe                                                                                                              800zł netto*

 

* dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.                                                                                 

 

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy  przesłać faksem na nr: 22 2578629 lub  22 292 38 50

Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres:

fic-szkolenia@data.pl

Kontakt do Organizatora:

0 22 3723980

601 35 44 88