Jesteś tutaj

Strona główna » Szkolenia

RACHUNEK KOSZTÓW I CONTROLLING W PODMIOTACH LECZNICZYCH

 

RACHUNEK KOSZTÓW I CONTROLLING W PODMIOTACH LECZNICZYCH

 

Jachranka 15-16 maj 2017r.

 

 

Waldemar Stylo – praktyk, menedżer ochrony zdrowia, obecnie dyrektor szpitala w Chrzanowie, powołany przez Ministra Zdrowia jako ekspert do zespołu ds. wyceny świadczeń opieki zdrowotnej, konsultant i doradca w zakresie finansów szpitali, rachunku kosztów i kontroli zarządczej. Współpracował również jako ekspert z Agencją Oceny Technologii Medycznych w zakresie badania rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej oraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie w projekcie tworzenia polskiego systemu JGP. Brał aktywny udział jako członek grupy roboczej przy MZiOS w tworzeniu projektu rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Zdobył doświadczenie zawodowe również jako Dyrektor Naczelny Szpitala w Myśleniach, Kierownik Działu Kalkulacji Kosztów Świadczeń Medycznych oraz Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Współautor podręczników na temat rachunku kosztów i zarządzania finansami w zakładach opieki zdrowotnej oraz publikacji dotyczących zarządzania i finansów w ochronie zdrowia. Wykładowca Instytutu Zdrowia Publicznego MNoZ CM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Zarządu Stowarzyszenia Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia.

 

* pojęcie i klasyfikacja kosztów
* układy ewidencyjne kosztów
* koszty stałe i zmienne
* koszty pośrednie i bezpośrednie
* czym jest rachunek kosztów
* pojęcie, cel i rodzaje kalkualcji
* metody doboru miar i wskaźników rachunku kosztów
* analiza progu rentowności przedsiębiorstwa
* funkcje rachunku kosztów w zarządzaniu szpitalem
* modele rachunku kosztów w podmiotach leczniczych
* podział kosztów działalności pomocniczej na ośrodki kosztów
działalności podstawowej.
* budowanie arkusza controllingowego, a także raportów i analiz.
* planowanie finansowe - organizacja procesu Controlling.

 

Wykłady rozpoczynają się o godz. 10:00 dnia 16.03 zakończenie 17.03 ok. godz. 14:00

 

MIEJSCE :  Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS Jachranka 81 k/Warszawy

CENA SZKOLENIA:  obejmuje udział w szkoleniu , zakwaterowanie, wyżywienie /                                                             890 zł netto *                                                                                              

         Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                                                                                                    50zł

Istnieje możliwość przyjazdu do hotelu 15.03 na wieczór za dopłata                                              150/200zł

Prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby wraz ze zgłoszeniem na szkolenie

* dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.                                                                                 

 

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy  przesłać faksem na nr: 22 2578629 lub  22 292 38 50

Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres:

fic-szkolenia@data.pl

Kontakt do Organizatora:

0 22 3723980

601 35 44 88