Jesteś tutaj

Strona główna » Szkolenia

Program naprawczy SPZOZ Warszawa 29.08.2017

                                                                              Program naprawczy SPZOZ Warszawa 29.08.2017                                                                  

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie główny księgowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej (II kadencja). Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych..

1.      Program naprawczy w świetle zmiany  przepisów ustawy o działalności leczniczej:

2.      Rola organów tworzących  w działaniach naprawczych SPZOZ:

ü  Terminy sporządzenia i przedłożenia programu naprawczego do akceptacji,

ü  Zasady nadzoru i kontroli prowadzonych działań naprawczych.

3.      Raport finansowy i jego wpływ na opracowanie programu naprawczego.

4.      Zakres            rzeczowy i struktura planu naprawczego:

ü  Ocena aktualnej sytuacja ekonomiczno-finansowej  jednostki,

ü  Przyczyny trudnej sytuacji ekonomicznej,

ü  Określenie kierunków planowanych działań naprawczych,

ü  Zamierzone działania mające na celu poprawę sytuacji jednostki (przykłady),

ü  Planowane efekty działań naprawczych,

ü  Sytuacja ekonomiczno-finansowa możliwa do osiągnięcia po zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego,

ü  źródła finansowania podejmowanych działań.

5.      Program naprawczy w aspekcie praktycznym:

ü  Praktyczne zasady opracowywania programów naprawczych z wykorzystaniem raportów o sytuacji ekonomiczno-finansowej.

ü  Instrumenty wspierające działania restrukturyzacyjne,

ü  Monitorowanie procesu restrukturyzacji.

ü  Analiza  wskaźnikowa w odniesieniu do danych porównawczych,

ü  Przykładowy wzór programu naprawczego.

ü   

                       Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00 zakończenie ok. godz. 14:00

 

MIEJSCE :  Warszawa: Centrum Jupiter ul Towarowa 22

                   

CENA SZKOLENIA:                                                                                   390 zł netto *

Uczestnictwo, materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowcę, przerwy kawowe.

                          Przy zgłoszeniach  do końca lipca  cena tylko 350zł