Jesteś tutaj

Strona główna » Szkolenia

Podatek CIT za rok 2017w podmiotach leczniczych Lublin 15 marzec 2018r.

                       Podatek CIT za rok 2017w podmiotach leczniczych

 

Lublin 15 marzec 2018r.

 

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie główny księgowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej (II kadencja). Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych.

 

Podatek CIT za rok 2017w podmiotach leczniczych

1.       Zmiany ustawy CIT, PIT i ordynacji podatkowej w 2017 r.

2.       Planowane zmiany w podatkach w roku 2018.

3.       Przychody w podatku CIT:

ü  przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej i metodą kasową,

ü  świadczenia nieodpłatne – identyfikacja i zasady wyceny,

ü  przychody należne i faktycznie otrzymane z NFZ,

ü   korekty przychodów – wstecz czy na bieżąco,

ü  przychody bilansowe wyłączone z rozliczenia podatkowego.

4.       Koszty uzyskania przychodów  w podatku CIT, w tym w szczególności:

ü  koszty bezpośrednie i pośrednie,

ü  wydatki  konieczne dla ujęcia kosztów w rachunku podatkowym,

ü  koszty świadczeń zdrowotnych na przełomie roku,

ü  amortyzacja  podatkowa a bilansowa,

ü  odszkodowania i kary umowne,

ü  koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w podmiotach leczniczych.

5.       Dochody przeznaczone na cele statutowe – zasady rozliczeń.

6.       Zeznania podatkowe za rok 2017:

ü  sposób prezentacji danych finansowych w kontekście zmian zasad rozliczeń świadczeń medycznych,

ü  dochody przeznaczone na cele statutowe – zasady rozliczeń,

ü  niezbędne załączniki do zeznania,

ü  inne obowiązki związane z sporządzeniem zeznania podatkowego.

7.       Prezentacja najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych.

Podatek VAT– wybrane zagadnienia

1.       Najważniejsze zmiany w podatku VAT w 2017 roku, planowane w roku 2018.

2.       Zwolnienia z VAT usług medycznych – interpretacja ogólna Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dn. 29.12.2017 r.

3.       Identyfikacja usług podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia w podmiotach leczniczych.

4.       Faktury  korygujące w 2017 r. - VAT, CIT.

5.       Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – omówienie zagadnień praktycznych.

 

Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00 zakończenie ok. godz. 14:00

 

MIEJSCE :  Lublin: D.S. Grześ, ul. Langiewicza 24

                      

CENA SZKOLENIA:                                                                                   380 zł netto *

Uczestnictwo, materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowcę, przerwy kawowe.

 * dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.                                                                                 

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy  przesłać faksem na nr22 2578629 lub   22 2923850

Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres: fic-szkolenia@data.pl

Kontakt do Organizatora: 0 22 3723980; 601 35 44 88