Jesteś tutaj

Strona główna » Szkolenia

Ogólnopolski zjazd Rzeczników prasowych podmiotów leczniczych Zakopane 8-11.01.2017r.

Ogólnopolski zjazd Rzeczników prasowych podmiotów leczniczych

Szkolenie skierowane jest do rzeczników prasowych podmiotów leczniczych jak również kadry zarządzającej odpowiedzialnej za kontakty z mediami

 

Zakopane  8-11 styczeń 2017r.

 

Psychologiczne uwarunkowania efektywnego funkcjonowania
w warunkach konfliktu i kryzysu

 

Dr Beata Mazurek-Kucharska

Doktor psychologii, Kierownik Zakładu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie; wykładowca
i koordynator modułu Managerial Skills na studiach Master of Business Administration (University of Central Lancashire, Lubelska Szkoła Biznesu) oraz na studiach podyplomowych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie);  lider, ekspert i recenzent projektów badawczych
i biznesowych oraz międzykolegialnych zespołów badawczych w Szkole Głównej Handlowej; ekspert projektów dotyczących zarządzania kompetencjami, zarządzania kapitałem ludzkim i zastosowania psychologii w biznesie; kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie w zakresie komunikacji w zespole, zarządzania relacjami,. negocjacji, prowadzenia rozmów z trudnym klientem, prezentacji biznesowych; prowadzenie szkoleń i treningów in-company dla sektora ochrony zdrowia, instytucji finansowych, policji, NBP, NiK i innych Współautorka Narzędzia Pomiaru Kapitału Ludzkiego (www.nkl.parp.gov.pl). Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, dotyczących zarządzania kompetencjami, psychologii w biznesie, zarządzania  w sytuacji konfliktu i kryzysu, zarządzania zespołem pracowniczym i projektowym, zarządzania innowacjami i rozwijania potencjału kompetencyjnego menedżerów.

 

 

 1. Wybrane psychologiczne i organizacyjne uwarunkowania różnych rodzajów konfliktów (konfliktu wartości, relacji, danych, interesów i konfliktu strukturalnego).
 2. Analiza wybranych przykładów konfliktu w ochronie zdrowia – studia przypadków.
 3. Analiza wybranych czynników prowadzących do eskalacji konfliktu i kryzysu – uwarunkowania organizacyjne i psychologiczne.
 4. Metody efektywnego funkcjonowania w warunkach dyskomfortu, konfliktu i kryzysu. Konflikt i kryzys jako szansa na rozwój organizacji i własny rozwój.
 5. Psychologiczne uwarunkowania efektywnej współpracy z zespołem menedżerskim
  i zespołem pracowniczym w celu podnoszenia poziomu zaufania, współodpowiedzialności
  i ukierunkowania na wzmacnianie efektywności współpracy.
 6. Diagnoza Uczestników szkolenia w zakresie wybranych umiejętności funkcjonowania
  w sytuacji stresu i konfliktu– gra psychologiczna, kwestionariusz anonimowej ankiety.

 

Forma zajęć: wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja, diagnoza kwestionariuszem ankiety, case study (przykłady konkretnych sytuacji i zachowań), gra psychologiczna

 

Jak skutecznie budować wizerunek publiczny, jak kontrolować i świadomie wykorzystywać mowę ciała, jak operować głosem, jak zrozumiale i prosto mówić o trudnych i skomplikowanych sprawach.

 

Jarosław Kulczycki- Dziennikarz, magister filologii, tłumacz konferencyjny. Ukończył studia w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW (języki angielski i niemiecki), Studium Dziennikarstwa International Media Fund & Rutgers University, absolwent Akademii Telewizyjnej TVP. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie psychologii społecznej na SWPS. Prezenter Polsatu (1994-1995) i TVP 2 (od 1995-2004). W tym czasie współpracował z wieloma agencjami eventowymi i PR, prowadził liczne konferencje prasowe, moderował dyskusje panelowe i brał udział w dużych imprezach publicznych. Od 2004 roku dziennikarz informacyjny. Prowadzący główne wydania Panoramy TVP2 (2004-2006), Wiadomości TVP1 (2007-2009) oraz program Forum TVP Info (2009-2011). W latach 2009-2016 dziennikarz i prezenter TVP INFO. Współtwórca formatu i prowadzący Info Dziennik. Prowadził także Poranek Info i Serwis Info. Jeden z głównych prowadzących Panoramę Dnia – najważniejszy program informacyjny anteny, program Godzina po Godzinie – podsumowanie wydarzeń dnia. Współtworzył format i prowadził cotygodniowy interwencyjny program Twoja Sprawa. Od roku akademickiego 2012/13 do dziś wykładowca SWPS – przedmiot: dziennikarstwo telewizyjne. Od roku 2014 trener Akademii Telewizyjnej TVP. Szkolił kadrę kierowniczą firm z sektora publicznego, management firm prywatnych, rzeczników prasowych.

 

Wykład – czego telewizje od nas chcą i jak dobrze wypaść?

                - alfabet sztuk wizualnych czyli formy i gatunki TV oraz plany filmowe;

- praca z operatorem – to on nas pokazuje, może to zrobić dobrze albo źle – na co zwrócić uwagę: światło, tło, kadr;

- praca z reporterem – to on zadaje pytania i montuje materiał, co zrobić by uzyskać pożądany dla nas efekt antenowy, jak odpowiadać na pytania, jakie zastosować formy wypowiedzi, jak budować zdania;

                - zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej.

Ćwiczenia – jak to zrobić?

                - jak stać, jak siedzieć, gdzie patrzeć

                - mowa ciała – jak gestami wzmocnić przekaz werbalny

                - mimika

                - czy cisza/pauza jest moim wrogiem, czy przyjacielem?

                - praca głosem – jak dostosować tempo i sposób mówienia do formy TV i tematyki

                - planowanie wypowiedzi – selekcja/koncentracja/efektywność

                - dykcja i emisja

                - korekta językowa

               

Rodzaje wypowiedzi:

                - wypowiedź ekspercka do programu studyjnego

                - wypowiedź do reportażu

                - wypowiedź do programu informacyjnego

                - briefing/konferencja prasowa

                - program publicystyczny

                - debata telewizyjna

 

Na  poszczególnych etapach szkolenia jego uczestnicy są konfrontowani z konkretnymi sytuacjami i nagrywani. Materiał jest następnie analizowany.

Wnioski – mocne/słabe strony, jak omijać rafy, co ćwiczyć, czym się nie przejmować, czyli:

Jak być skutecznym w mediach i pozostać sobą!

 

 

 

MIEJSCE :  Zakopane Hotel Skalny*** Pardałówka 3b

 

CENA:/ obejmuje udział w szkoleniu , zakwaterowanie , wyżywienie /                                     1280zł netto *

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                              150zł

*  dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Do hotelu zapraszamy 8.01 po południu, kolacja o godz. 18:00.Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00, dnia9.01.2017r.wyjazd i zakończenie  szkolenia 11.01.2017r ok. godz. 10:00

Wypełnione karty prosimy przesłać faksem na nr  (22)2578629 lub (022) 292 38 50

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora: 601 35 44 88