Jesteś tutaj

Strona główna » Szkolenia

Nowe przepisy, stare problemy, czyli praktyka zlecania zamówień publicznych po zeszłorocznej nowelizacji Jurata 27-29.08.2017

Nowe przepisy, stare problemy, czyli praktyka zlecania zamówień publicznych po zeszłorocznej nowelizacji.

 

 

Jurata  27-29 sierpnia 2017r.

 

Znowelizowane przepisy Prawa zamówień publicznych obowiązują już ponad rok, a wciąż rodzą masę problemów i wątpliwości.

 

Podczas szkolenia zajmiemy się praktyką zlecania zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy i usługi.

 

Prześledzimy cały proces związany z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania, z uwzględnieniem niezbędnych dokumentów wewnętrznych, które zamawiający winien posiadać.

 

Zajmiemy się wyborem właściwego trybu udzielenia zamówienia, uwzględniającym wartość zamówienia, jego przedmiot, a także wymagany termin jego udzielenia.

 

Następnie omówimy przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności zwracając uwagę na warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie, tzw. procedurę odwróconą, kryteria oceny ofert, a także wzór umowy zabezpieczający interesy i potrzeby zamawiającego.

 

Prześledzimy przebieg postępowania od momentu zamieszczenia ogłoszenia do momentu zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia, ze szczególnym naciskiem na korespondencję wymienianą z wykonawcami oraz konsekwencje odpowiedzi zamawiającego.

 

Jak właściwie ocenić złożone oferty, kiedy wezwać do uzupełnienia dokumentów, a kiedy do wyjaśnienia treści ofert i, uwzględniając wyjaśnianie, nie narazić się na zarzut zmiany treści oferty.? Jak poradzić sobie z rażąco niską ceną? I w końcu jak dokonać oceny treści „JEDZ”-a.

 

Postępowanie odwoławcze, koszty, praktyka, orzecznictwo.

 

Zawarcie umowy, dopuszczalne jej zmiany.

 

Dokumentowanie postępowania oraz wykonywanych w jego ramach czynności.

 

Zajmiemy się również wymaganiami związanymi z wydatkowaniem funduszy unijnych w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

 

Podczas szkolenia poszukamy przede wszystkim praktycznego rozwiązania problemów, na jakie natrafiają zamawiający.

 Brak szczegółowego programu nie jest przypadkiem - to uczestnicy będą go kształtować, to właśnie odpowiedzi na Państwa problemy i wątpliwości będą stanowiły jego treść. Serdecznie zapraszam.

 

Prowadzacy: Maciej Gąsior- prawnik, absolwent Wydziału Prawa WSHiP w Warszawie oraz studiów podyplomowych
z zakresu prawa zamówień publicznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi Kancelarię Doradztwa Prawnego Verte specjalizującą się w pomocy prawnej świadczonej w szczególności na rzecz podmiotów leczniczych, jednostek sektora finansów publicznych oraz organizacji pozarządowych. Autor publikacji w prasie branżowej. Twórca autorskich programów szkoleniowych,  przeprowadził wiele szkoleń i warsztatów organizowanych zarówno dla pracowników podmiotów leczniczych, administracji rządowej oraz samorządowej, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych

 

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Uczestników zapraszamy do hotelu 27.08.2017 po południu

Wykłady rozpoczynają się o godz. 9:00 dnia 28 sierpnia 2017r- zakończenie 29 sierpnia około godz. 14.                                   

MIEJSCE :  Hotel Lido Jurata

CENA:

Udział w szkoleniu plus przerwy kawowe                                                        830zł netto*  

Udział w szkoleniu wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem w Hotelu Lido          1200zł netto *                      

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                  100zł

*  dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.