Jesteś tutaj

Strona główna » Szkolenia

Czy mój podmiot jest gotowy wprowadzić nowy rachunek kosztów proponowany przez AOTMiT? Zakopane 18-20.03.2018

      Czy mój podmiot jest gotowy wprowadzić nowy rachunek kosztów proponowany przez AOTMiT?

Rachunek kosztów w zarządzaniu finansami podmiotów leczniczych

Zakopane 18 - 20 marzec 2018r.

 

Wykładowcy:

Waldemar Stylo – praktyk, menedżer ochrony zdrowia, obecnie dyrektor szpitala w Chrzanowie, powołany przez Ministra Zdrowia jako ekspert do zespołu ds. wyceny świadczeń opieki zdrowotnej, konsultant i doradca w zakresie finansów szpitali, rachunku kosztów i kontroli zarządczej. Członek zespołu przy AOTMiT ds. nowej koncepcji rachunku kosztów. Współpracował również jako ekspert w zakresie badania rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej oraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie w projekcie tworzenia polskiego systemu JGP. Brał aktywny udział jako członek grupy roboczej przy MZiOS w tworzeniu projektu rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Zdobył doświadczenie zawodowe również jako Dyrektor Naczelny Szpitala w Myśleniach, Kierownik Działu Kalkulacji Kosztów Świadczeń Medycznych oraz Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Współautor podręczników na temat rachunku kosztów i zarządzania finansami w zakładach opieki zdrowotnej oraz publikacji dotyczących zarządzania i finansów w ochronie zdrowia. Wykładowca Instytutu Zdrowia Publicznego MNoZ CM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Zarządu Stowarzyszenia Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia

.

 Dorota Gołąb-Bełtowicz - aktualnie  Z-cą Dyrektora ds. Finansowo-Ekonomicznych Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie.  W 2017 roku członek zespołu przy AOTMiT ds. nowej koncepcji rachunku kosztów. Ma duże doświadczenie w zakresie controllingu i rachunkowości zarządczej w szpitalach i podczas szkolenia zadba o aspekt praktyczny - przygotuje przykłady.
 

Definicje pojęć – czy są istotne zmiany?
· Ewidencja kosztów – czy jest się czego obawiać?
· Ośrodki powstawania kosztów – czy zostaję po staremu?
· Ujednolicenia sposobu gromadzenia informacji o kosztach przez
wszystkich świadczeniodawców w związku z raportowaniem do AOTMiT – czy to
jakiś kłopot?
· Koszty wg rodzaju – dlaczego tak dużo?
· Dane uzupełniające – co to może być?
· Sposób kalkulacji kosztów – czy to jakaś nowość?
· A jednak koszty w układzie zasobów – co to dla mnie oznacza?
· Rozliczanie kosztów pomiędzy ośrodkami kosztów – jak to robić?
· Etapy kalkulacji kosztów – czy posiadam wszystkie niezbędne dane?
· Dostępność rzeczywista, a dostępność praktyczna – czy to dla mnie
jakiś problem?
· Koszty podstawowego zabezpieczenia świadczeń – co to takiego i do
czego mają służyć?
· Koszt własny świadczenia opieki zdrowotnej – czy teraz mamy liczyć
tak samo jak dotychczas?
· Czy nową koncepcję rachunku kosztów mogę wdrożyć bez problemów?
· Jaki jest cel proponowanego modelu rachunku kosztów – o co w tych
zmianach chłodzi?
Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00 dnia  19.03 zakończenie  20.03 ok. godz. 14:00
                                                                                   Do hotelu zapraszamy 18.03 od godz. 16:00

MIEJSCE :  Zakopane Hotel Skalny  Pardałówka 3b

CENA SZKOLENIA:  obejmuje udział w szkoleniu , zakwaterowanie, wyżywienie                                                 1200zł netto* Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                                                                                                                                  100zł

Sam udział w szkoleniu plus przerwy kawowe                                                                                                              800zł netto*

* dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.                                                                                 

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy  przesłać faksem na nr: 22 2578629 lub  22 292 38 50

Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres:

fic-szkolenia@data.pl

Kontakt do Organizatora:

601 35 44 88